Odpovědnost zaměstnance – škody na motorovém vozidle

31.05.2002 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jste zaměstnanec, který často k výkonu svého povolání používá vozidlo zaměstnavatele? Víte, že zaměstnavatel může po vás vyžadovat náhradu v případě, že způsobíte s vozidlem škodu.

Zákoník práce upravuje výši náhrady, kterou může zaměstnavatel na zaměstnanci vymáhat v případě, že mu způsobí škodu. Zákon upravuje tuto částku maximálně na 4,5 násobek  zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání se odvíjí od této částky. Výše pojistné částky, by neměla překročit tuto hranici.

Na poradna.finance.cz  jeden čtenář položil tento dotaz týkající se právě pojištění odpovědnosti:
"Jaké je možnost pojištění na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání. Zajímá mne finanční výhodnost zejména s ohledem na škody způsobené na motorovém vozidle (spoluúčast atd.)."

A jak si s otázkou poradil poradce společnosti FiM - Finanční marketing, s.r.o.:
"Toto pojištění provozuje více pojišťoven. Pokud berete finanční výhodnost - nízké roční pojistné, tak Vám na tuto oblast odpovím takto: pojistné cca 500-1000Kč/rok podle spoluúčasti. Ta je do cca 30%. Upozorňuji na to, že pojistná částka se vždy rovná tomu, co může zaměstnavatel podle Zákoníku práce požadovat po zaměstnanci. Další předností je to, že je to hlavně právní ochrana (to je nejčastěji využívaná oblast)."

A to byla odpověď poradce. Při uzavírání pojistné smlouvy za škodu způsobenou při výkonu povolání je kromě výše výdělku též rozhodující, zda  zaměstnanec při své práci používá  vozidlo zaměstnavatele.  Pojišťovny obvykle mívají pro pojistnou částku určeny dvě sazby, jednu vyšší, která v sobě zohledňuje vyšší riziko plynoucí z používání služebního automobilu, a druhou nižší pro zaměstnance, kteří k výkonu svého povolání nepoužívají vozidlo zaměstnavatele.

Autor článku

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ