Pokračující růst průmyslové produkce

12.06.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


Meziroční index průmyslové produkce dosáhl 108,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů (v dubnu 2002 o 1 den více než v dubnu 2001) 105,9 %.

Průmysl - informace za duben 2002

Meziroční index průmyslové produkce dosáhl 108,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů (v dubnu 2002 o 1 den více než v dubnu 2001) 105,9 %. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000) se zvýšily o 7,2 % a po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,9 %.

V dubnu vzrostla zejména výroba výrobků investiční povahy (index 117,8 %), naopak poklesla výroba energií (97,7%). 

 Na růstu průmyslové produkce se podílela zejména tato odvětví:
- gumárenský a plastikářský průmysl (konstrukce a stavební části z plastů, plastové díly a příslušenství pro pozemní vozidla)
- výroba elektrických a optických přístrojů (instalace a montáže počítačů, televizní přístroje s vestavěným videem)
- zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (nábytek, stavebnicové sady z plastů).

 K poklesu průmyslové produkce došlo především v těchto odvětvích:
- kožedělný průmysl (textilní obuv)
- chemický a farmaceutický průmysl (oxidy a hydroxidy železa)
- těžební  a energetický průmysl (hnědé uhlí)

Tržby  průmyslových podniků pod zahraniční kontrolou se zvýšily o 17,3 % (z toho z přímého vývozu o 26,8 %) a jejich podíl na celkových tržbách činil  47,3 %.
Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků celkem vzrostly o 19,2 %. Nejvyšší tempo růstu bylo dosaženo v odvětví výroba elektrických a optických přístrojů. Nejvyšší objem přímého vývozu byl dosažen v odvětví výroby dopravních prostředků.

Úroveň tržeb z průmyslové činnosti byla  meziměsíčně po sezónním očištění vyšší než v březnu 2002 o 1,9 %.
Zaměstnanost v průmyslu se meziročně snížila o 30,8 tis. osob (tj. o 2,6 %). K poklesu došlo ve většině odvětví kromě výroby dopravních prostředků, gumárenského a plastikářského průmyslu a papírenského průmyslu.
Průměrná měsíční nominální mzda činila v dubnu 14 929 Kč a meziročně vzrostla o 8,0 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 10,1 % a jednotkové mzdové náklady se meziročně snížily o 1,9 %.
  
Více naleznete na www.czso.cz