Střešní okna: O souvislosti mezi trvanlivostí a cenou (1. díl)

25.06.2002 | , Dům a zahrada
BYDLENÍ


Zvykli jsme si, že i u nás zavládla situace, kdy stavebník nemusí nic složitě a zdlouhavě shánět. Přesto však je v případě některých stavebních prvků výběr ještě lepší než jinde. Zvláště pestrá škála možností volby je pak v oboru střešních oken.

Kdo staví, renovuje nebo modernizuje rodinný dům a dostal se právě do stadia rozhodování o případné aplikaci střešních oken, neví, kam pohlédnout dříve. Bezejmenná i značková, střešní okna perfektní podoby, ale také taková, nad nimiž můžeme zůstat poněkud v rozpacích, okna snad na věky plně funkční i jiná, zjevně až příliš rychle podléhající únavě z používání... Být dlouhá léta spokojen s užitnou hodnotou zvolených střešních oken, to znamená skutečně dobře vybírat z množství možností. Určitě se samozřejmě vyplatí vsadit na uznávanou značku, ale kromě toho bychom se měli ještě zaměřit na některé důležité detaily! Od levnějších k dražším střešním oknům se kvalita a tím i životnost často velmi mění. Ve chvílích váhání, pro jaké střešní okno se rozhodneme, bychom si měli zejména ověřit, zda předmět naší pozornosti má všechny vlastnosti, o nichž dále hovoříme.

Zásadní požadavky kladené na střešní okna jsou každému zřejmé: Především musejí poskytovat dostatek světla, ale také možnost toto světlo a pronikání slunečních paprsků odstínit. Samozřejmě jimi nesmí zatékat. Dále jsou žádoucí pokud možno co nejdokonalejší tepelná izolace, pohodlná obsluha a údržba a v neposlední řadě rovněž bezpečnost i možnost větrání.
Klíčovou součástí veškerých střešních oken se stává jejich kování, nebo chceme-li závěsy. Základní funkce závěsu spočívá pochopitelně v tom, že zajišťuje snadné otevírání a zavírání okna. Dobrá střešní okna tuto samozřejmou funkci překonávají, například otočnými závěsy s vodicím čepem, které zaručují snadné a bezpečné ovládání. Třecí brzdný mechanismus závěsu musí umožnit fixovat okenní křídlo v požadované poloze a extrémně ho třeba až přetočit pro případ umývání vnější strany okna přímo z místnosti.
Dobrá střešní okna je zpravidla možné otevírat více způsoby. V určité poloze ovládací kliky kování fungují jako kyvná, nebo se otevírají například kolem osy horního rámu. Jinou možností je otevírání kolem osy protínající střed okenního křídla, okno se pak chová jako otočné. Tyto vlastnosti uživatelé ocení nejen při větrání, ale zejména při mytí střešních oken.
Součástí dodávky střešního okna od seriózní firmy je veškerý spojovací materiál a přehledný montážní návod. Silní výrobci produkující v široké škále typů a ve značných objemech se neobejdou bez systému typových označení prostřednictvím identifikačních štítků s údaji o typu, velikosti a výrobní variantě střešního okna, které přispívají k racionalizaci práce a hlavně usnadňují případný servis.
Promyšlený systém typového označení každého okna garantuje kdykoli po montáži dokonalou kompatibilitu se všemi doplňky. Číselné kódy zjednodušují objednávání výrobků i orientaci v dodávce, neboť všechny spolu související výrobky jsou označovány shodným kódem.
Z technického hlediska představuje nejkritičtější aspekt způsob osazení střešního okna do konstrukce střechy. Zvláštní pozornost zaslouží zajištění těsnosti okna vůči působení povětrnostních vlivů. Aby oknem nezatékalo a netáhlo, to je pochopitelně důležité pro obyvatele domu, ale stejně nezbytné i pro dům samotný! Dost lidí už ušetřilo při koupi střešních oken tím, že zvolili okna s nevalně provedeným těsněním, aby pak velké peníze utratili v souvislosti s odstraněním následků vlhkosti šířící se od střešního okna do jiných částí domu. Obezřetnost je namístě i u střešní izolace, zejména je nutné se vyhýbat možnému vzniku tepelných mostů.
Stejně důležitá se jeví úprava vnitřního ostění okna. Tvar ostění nad a pod oknem by měl zajistit nejen optimální rozložení světla, ale také proudění vzduchu kolem okenní tabulky a snižovat tak nebezpečí vzniku kondenzace vodních par a plísní.
O trvanlivosti střešního okna nám mnohé napoví bližší pohled na dřevo použité k jeho konstrukci. Zjistíme, že mezi trvanlivostí a cenou výrobku existuje vždy souvislost. Pochopí to rychle zejména ten, kdo měl kromě domácích dřevin někdy v ruce také kus dřeva vyrostlého třeba ve Skandinávii a zjistil tak, že nemusí být smrk jako smrk a borovice jako borovice. Rychleji rostoucí dřevo ze střední Evropy je měkčí a má větší zrnitost. Oproti tomu dřevo ze severních oblastí, které kvůli chladnějšímu podnebí roste mnohem pomaleji, vykazuje těsnější strukturu, je tvrdší a zpracované si déle zachovává původní tvar.
Vedle jakosti samotné dřevní hmoty je stejně důležitá i metoda použitá pro spojování dřevěných profilů. Profil z jednoho kusu dřeva může časem poněkud změnit tvar. Z tohoto důvodu renomovaní výrobci i v případě střešních oken používají lamely z více kusů dřeva, což zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu okenního křídla a rámu.
Nakonec jen konstatování, že skutečně dobří dodavatelé poskytují na střešní okno záruku v trvání pěti a více roků.

Připraveno ve spolupráci s časopisem   

Autor článku

Jozef Rašek  

Články ze sekce: BYDLENÍ