Česká obchodní inspekce pomůže proti nekalým praktikám

15.09.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ochranou práv spotřebitelů se vedle spotřebitelských organizací se zabývají i orgány státní správy. Jedním z nejvýznamnějších je Česká obchodní inspekce (ČOI). Podívejte se, co vše ČOI kontroluje a s čím se na ni můžete obrátit, pokud nejste spokojeni se službami obchodníků.

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a nahradila někdejší Státní obchodní inspekci, která u nás fungovala od roku 1952.

Činnost ČOI

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

Kontrola České obchodní inspekce se zaměřuje

 • na dodržování podmínek pro zajištění správné jakosti zboží nebo výrobků, zdravotní nezávadnosti výrobků, jejich skladování a dopravu – kvalita a nezávadnost zboží
 • na použití ověřených měřitel při prodeji zboží a zda používaná měřidla odpovídají příslušným předpisům, technickým normám či patřičnému schválení – správná váha při prodeji
 • na dodržování daných podmínek pro poskytování určitých služeb a provozování některých specifických činností - kvalita poskytovaných služeb
 • na označování výrobků - zda výrobky uváděné na trh jsou opatřeny náležitým povinným označením (případně i certifikátem)
 • na bezpečnost a odpovídající vlastnosti výrobků uváděných na trh
 • na dodržování povinností stanovených právními předpisy při sjednávání spotřebitelského úvěru (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).

Sankce

Česká obchodní inspekce vykonává dozor v souladu se širokou řadou zákonů a může tak za porušení těchto zákonů ukládat pokuty až do výše 50 milionů korun. Za méně závažná porušení zákona udělují inspektoři na místě kontrolované osobě blokovou pokutu do 5000 Kč, a to i fyzickým osobám prodávajícím produkty z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti.

Kromě finančních sankcí uplatňuje ČOI i zákazy prodeje výrobků, resp. zákazy uvádění výrobků na trh, a to v případě, že tyto neodpovídají požadavkům právních předpisů.

E-podatelna aneb co prošetřuje ČOI

Pokud máte nějakou stížnost, podnět a nebo dotaz můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci pomocí e-podatelny, kterou naleznete na stránkách www.coi.cz. Zde jednoduše vyberete konkrétní inspektorát a zda má vaše zpráva charakter podnětu, stížnosti, návrhu nebo dotazu, vyplníte nezbytné údaje o vaší osobě a odešlete. ČOI má 30 dní na vyřízení, proto v této době opakovaně stejnou věc již nepodávejte.

Na Českou obchodní inspekci se můžete obrátit a ona prošetří podání, když prodávající

 • neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje
 • nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení)
 • nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce
 • nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné
 • prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost
 • používá nekalé obchodní praktiky:  například uvede, zamlčí nepravdivé údaje a informace o výrobku nebo poskytované službě, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele
 • nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi
 • neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace
 • nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil
 • nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl
 • neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace.

Česká obchodní inspekce poskytuje občanům také informační a poradenské služby, a to v obvyklých pracovních dnech na každém z jejích pracovišť.

Pozor některé případy nespadají do činnosti ČOI! Jedná se např. o

Předváděcí akce

Pojem „Šmejdi“ se v Česku používá pro prodejce na nechvalně proslulých předváděcích akcích, kteří se snaží triky, manipulací, nátlakem a často nezákonnými praktikami zejména ze seniorů vylákat peníze za nekvalitní a předražené zboží. Ti se tak dostávají do velmi vypjatých situací, kdy se nedokáží sami bránit.

V lednu 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon o ochraně spotřebitele. Ta přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun. ČOI tak získala možnost lépe tyto akce monitorovat a tím i kontrolovat a tak pomáhat spotřebitelům, kteří by se mohli stát jejich obětí.

TIP: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Je nová varianta řešení sporů spotřebitelů, která je rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Více informací naleznete na stránkách České obchodní inspekce, která je do něj zapojena jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů.

Zdroj: www.coi.cz

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU