Jak stát podporuje školáky a studenty?

24.08.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S blížícím se začátkem školního roku čekají rodiče i studenty nemalé výdaje. Stát ale přispívá školákům a studentům především na dopravu a bydlení. Dále je možné čerpat přídavek na dítě nebo sociální stipendium. Rodiče těch nejmenších si sníží daně díky školkovnému.

Levnější cesta do školy s žákovským jízdným

Obvyklou podporou školou povinných dětí i studentů je zlevněné jízdné na cesty do školy. Od 1. září 2004 začali dopravci na železnici a v linkových autobusech poskytovat zvláštní zlevněné jízdné pro žáky škol. Tato sleva byla zavedena místo dřívějšího příspěvku na dopravu. Nárok na její přiznání se prokazuje žákovským průkazem. V MHD je poskytována sleva pro žáky a studenty ve výši 50 % z časových jízdenek. Dopravcům hradí ztráty vzniklé v souvislosti se zavedením žákovského jízdného stát.

Průkazy jsou vydávány:

  • pro žáky do 15 let - žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5 % z plného/obyčejného jízdného. Průkaz platí maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu.
  • pro studenty od 15 do 26 let - žákovské jízdné ve výši maximálně 75 % z plného/obyčejného jízdného. Průkaz platí maximálně 1 školní rok.

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

Průkaz neplatí v měsících červenci a srpnu, tedy v období letních prázdnin. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány v autobusech i na železnici. Žáci a studenti si mohou tiskopis průkazu opatřit již před začátkem školního roku, což je vzhledem k frontám začátkem školního roku žádoucí.

Více informací uvádí na svých stránkách ministerstvo dopravy: Praktické informace o žákovském jízdném.

TIP: Vysoká škola: Na jaké výdaje se připravit?

Školkovné a nižší daně

Slevu za umístění dítěte ve školce, tedy "školkovné"  šlo poprvé uplatnit za rok 2014. V daňovém přiznání je možné uplatnit výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení ve výši minimální mzdy. Za rok 2015 tedy šlo uplatnit školkovné maximálně ve výši 9 200 Kč na každé dítě. Nárok na školkovné je potřeba doložit potvrzením od školky. Školkovné mohli uplatnit i rodiče prvňáčka, jestliže jejich dítě navštěvovalo školku v prvním pololetí roku 2015. Výdaje lze uplatnit, pokud je dítě vyživované poplatníkem úmístěno v zařízení péče o děti předškolního věku, což může být především mateřská škola, ale i firemní či soukromá školka a jiné obdobné zařízení. Pokud bylo dítě umístěno ve více školkách, uplatňované výdaje lze samozřejmě sčítat až do zmíněného limitu.

Sociální a ubytovací stipendium

Na sociální stipendium mají nárok vysokoškoláci v prezenční formě studia. Netýká se tedy studentů kombinovaných a distančních studijních programů. Nárok mají studenti, kteří splňují podmínky pro získávání přídavků na děti, pokud rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Podmínky pro získání ubytovacího stipendia se mohou na různých školách lišit, protože pro jeho přiznání je rozhodující stipendijní řád konkrétní vysoké školy. Většinou musí mít student trvalý pobyt v jiném okrese, než se nachází škola, nesmí překračovat standardní dobu studia a studují v prezenční formě studia. Není vázáno na sociální podmínky žadatele, jedná se totiž náhradu za původní systém, kdy stát dodtoval ubytovací zařízení provozovaná vysokými školami. Od roku 2005 jsou tedy peníze prostřednictvím vysokých škol rozdělovány přímo studentům, kteří je tak mohou použít dle sevého uvážení.

Stavební spoření na studium

Využít úvěr ze stavebního spoření na financování studia, o cemž se dříve mluvilo, sice nelze, ale i tak je možné studium financovat z prostředků naspořených na účtu stavebního spoření. Jejich použití totiž není účelove vázáno tak, jak je tomu u úvěrů.

Starý dobrý přídavek na dítě

Nárok na přídavek mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku částky životního minima rodiny. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Je poskytován ve třech úrovních, které závisí na věku nezaopatřeného dítěte:

  • do 6 let – 500 Kč;
  • od 6 do 15 let – 610 Kč;
  • od 15 do 26 let – 700 Kč.

Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Více informací naleznete v sekci Sociální dávky.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU