Co dělat, když chcete nahlásit pojistnou událost?

29.11.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pojistná událost se stane jako úderem blesku, který nikdo nečeká. Pokud máte uzavřeno pojištění, může být pro vás tato neočekávaná a dost často nákladná situace trochu jednodušší. Pro rychlé vyřízení je třeba správně postupovat při hlášení pojistné události pojišťovně. Povodně, vichřice, krádeže či havárie tak zvládnete mnohem snáze.

Pojištění si člověk uzavírá pro případ, kdy v jeho životě dojde k neočekávané události, díky které dojde k poškození nebo úplnému zničení jeho majetku. Většinou si lidé pojišťují stavby, domácnosti a motorová vozidla. Pro případ poškození tohoto majetku lze uplatnit tyto pojistné smlouvy: pojištění budov, pojištění domácnosti a havarijní pojištění.

Pro hlášení škody pojišťovně budete potřebovat pojistné smlouvy – čísla pojistných smluv, kterými jste měli pojištěn zničený nebo poškozený majetek. V pojistné smlouvě musí být věci pojištěny pro riziko, kterým byly poškozeny, např. povodeň a záplava, pád stromu nebo stožáru.

Pokud se vám pojistné smlouvy nepodařilo zachránit, nezoufejte! Pojišťovny mají originály smluv uloženy a jsou schopny podle jména a rodného čísla pojistnou smlouvu dohledat.

Pokud dojde ke škodě na vašem majetku je třeba se spojit s pojišťovnou, u níž máte uzavřeno příslušné pojištění.

Jak postupovat po vzniku škody:

  • Po pominutí nebezpečí postupujte tak, aby se rozsah škod nezvyšoval. Učiňte nutná opatření ke zmírnění následků (např. oprava poškozeného vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.).
  • Snažte se zachránit poškozené věci.
  • Pro rychlejší vyřízení zdokumentujte vzniklou škodu. Pořiďte fotografie poškozených věcí (včetně celkového pohledu na poškozenou věc). Je-li to možné, poškozené nebo zničené věci uložte za účelem prohlídky likvidátora. Pořiďte jejich seznam, případně doložte doklady o nákupu.
  • Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že škodní událost nastala.
  • Vyčkejte s celkovou opravou majetku poškozeného škodní událostí nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

Vždy, když je v souvislosti se škodní událostí podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj (např. krádež, loupež, vandalismus) je třeba volat také policii.

Pojistnou událost je třeba pojišťovně nahlásit, co nejdříve po jejím vzniku. Dříve než budete pojišťovnu kontaktovat měli byste si k oznámení škody připravit následující doklady:

  • číslo pojistné smlouvy (kterou je poškozená věc pojištěna)
  • identifikační údaje pojištěného (jméno a příjmení / obchodní jméno, datum narození / IČO)
  • datum a místo vzniku škodní události
  • informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození
  • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění.

V současné době většina pojišťoven nabízí tři způsoby, jak pojistnou událost oznámit. Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem je nahlášení škodní události pomocí on-line formuláře na stránkách pojišťovny. Zde máte možnost hned také připojit veškeré dokumenty v elektronické podobě. Na pojišťovnu se můžete samozřejmě obrátit také telefonicky. Poslední možností je vyplnit formulář o oznámení škodní události, který získáte na webových stránkách pojišťovny či přímo na její pobočce a zašlete či osobně doručíte na pojišťovnu.

Na základě ohlášení pojistné události vyšle pojišťovna likvidátora. Tento pracovník zjistí výši škody a podle toho pojišťovna vyplatí pojistné plnění jako náhradu škody. V naléhavých případech může pojišťovna přistoupit k výplatě zálohy pojistného plnění.

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ