Další osoby ve stavebním spoření. O kom je řeč?

16.09.2009 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ve světě stavebního spoření se pohybuje více typů osob - samotní účastníci stavebního spoření, ručitelé, přistupitelé, manželé... Jaké jsou jejich role?

Smlouvu o stavebním spoření už má podle statistik přibližně každý druhý Čech. Ale ne každý se v problematice stavebního spoření a zvláště úvěrů ze stavebního spoření dobře orientuje. Pro ty, kdo si chtějí se stavebním spořením zařídit bydlení podle svých představ, je důležité například vědět, kdo může vedle dlužníka vstoupit do úvěrového vztahu – například proto, že dlužník nemá dostatečné příjmy – a jaké z jeho role plynou závazky.


Ekonomická jednotka


Úvěr ze stavebního spoření či překlenovací úvěr nelze poskytnout dohromady více osobám. Vždy se totiž váže na smlouvu o stavebním spoření, u které může být pouze jeden účastník. Výjimkou je poskytování úvěrů v rámci takzvané ekonomické jednotky. Tento termín označuje osoby žijící ve společné domácnosti, u nichž se příjmy a závazky za účelem prokázání bonity  posuzují dohromady. Ekonomickou jednotku tvoří s dlužníkem členové rodiny, druh nebo družka, případně registrovaný partner.


Ručitel a přistupitel


V případě úvěru na nižší částku není nezbytně nutná zástava nemovitosti. Stavební spořitelna půjčí klientovi prostředky do určité výše bez zajištění. U vyšších úvěrů je vyžadováno zajištění bonitním ručitelem (ručiteli). Ručitel se písemně zavazuje, že bude splácet úvěr v případě, že jej přestane splácet dlužník. Od určité hranice se pak vyžaduje zajištění zástavou nemovitosti.

Pokud nemá žadatel o úvěr dostatečně vysoký příjem, musí do úvěrového vztahu vstoupit bonitní přistupitel. Přistupitel k závazku je účastníkem úvěrového vztahu od okamžiku uzavření dohody o přistoupení k závazku. Se spořitelnou se v rámci písemné smlouvy či dohody dohodne, že za dlužníka splní jeho peněžitý závazek, a stává se dlužníkem vedle původního dlužníka. Oba dlužníci jsou tak zavázáni společně a nerozdílně. Stavební spořitelny obvykle akceptují formu přistupitele k úvěrovému závazku ve všech případech, kdy dlužník není dostatečně bonitní nebo jsou jiné pochybnosti o návratnosti úvěru.

Vstup ručitele do úvěrového vztahu se tedy využívá v návaznosti na výši nezajištěné částky úvěru a na podmínky jednotlivých úvěrových produktů. Přistupitel se pak využívá zejména v případech, kdy klient neprokáže pravidelné příjmy ve výši požadované spořitelnou nebo jeho věk přesahuje stanovenou hranici z hlediska doby splatnosti úvěru.


Manžel


Manžel nebo manželka jak dlužníka, tak i přistupitele či ručitele vstupuje do úvěrového vztahu vždy. Výjimkou je jen situace, kdy spolu manželé uzavřou smlouvu o zúžení společného jmění manželů (SJM), kterou by úvěr spadal pouze do vlastnictví žadatele o úvěr. Společné jmění manželů je zákonem upravená zvláštní forma vlastnictví, která vzniká automaticky uzavřením manželství. SJM je takzvaně bezpodílové: každý z manželů tedy nevlastní polovinu všeho, co patří do jejich společného jmění, ale každá část tohoto společného jmění patří oběma manželům, jako by se jednalo o jednoho vlastníka.


Neplnění splátkové povinnosti


V případech, kdy klient nesplácí úvěr tak, jak se písemně zavázal, spořitelny jej písemně upozorní na neplnění podmínek sjednaných úvěrovou smlouvou. Upomínku na splácení úvěru klient – případně další osoby (přistupitel či ručitel) – obdrží opakovaně a pokud nereaguje ani na poslední výzvu (například v případě Raiffeisen stavební spořitelny se jedná o třetí upomínku), úvěrový případ se postoupí na oddělení vymáhání pohledávek. Zde pokračuje další individuální vymáhání splácení úvěru. Není-li úspěšné, případ se předává právnímu odboru, který dlužnou částku soudně vymáhá. Výsledkem pak může být exekuce a prodej nemovitosti.

Autor je ředitel odboru zpracování úvěrů ve společnosti Raiffeisen stavební spořitelna. RSTSPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.