Hledáme lepší povinné ručení

15.10.2009 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Změnit pojišťovnu u povinného ručení není úplně snadné. Pokud si vše nepohlídáte, může se stát, že se vám to ani nepodaří. Přečtěte si jak správně vypovědět smlouvu u stávající pojišťovny.

Téma týdne: Povinné ručení

V současné době nabízí na našem pojistném trhu povinné ručení 13 pojišťoven. Z tohoto důvodu je celkem logické, že se najdou určité rozdíly mezi nabídkami jednotlivých pojišťovacích ústavů a to nejen v ceně tohoto produktu, ale i v různých doplňkových produktech jako jsou další připojištění či různá forma asistenčních služeb. Jednoduše řečeno je z čeho vybírat a proto je dobré vědět, jak na změnu pojišťovny.


Kdy ukončit smlouvu?


Můžeme rozlišit dva typy situací, kdy pojistník ruší smlouvu o povinném ručení. Buď chce smlouvu vypovědět z vlastní iniciativy, protože například hodlá uzavřít u jiné pojišťovny výhodnější smlouvu, nebo ho k tomu donutí vnější okolnosti jako je změna vlastníka vozidla, vyřazení nebo odcizení vozidla. V každém případě hovoříme o zániku pojistné smlouvy a ten kromě „putování za lepší nabídkou“ nastává zpravidla v následujících situacích:

  • změní se vlastník vozidla,
  • zanikne vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz),
  • vozidlo je vyřazeno z evidence vozidel, přičemž se může jednat i o vyřazení dočasné (uložení SPZ do depozitu),
  • vozidlo je odcizeno,
  • uplyne doba, na kterou bylo pojištění sjednáno (na dobu určitou), je třeba si dát pozor, jestli všeobecné podmínky pojišťovny neobsahují ujednání o automatickém prodloužení,
  • nezaplacením pojistného (nezaplatí-li majitel vozidla včas pojistné; je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně 1 měsíc); po marném uplynutí lhůty, pojistná smlouva zaniká).

Sjednejte si povinné ručení on-line!

Ručení.cz - sjednejte si povinné ručení on-line!
Pokud si chcete spočítat cenu povinného ručení u konkrétní pojišťovny přímo pro vás, pomůže vám Kalkulátor povinného ručení. Prostřednictvím Ručení.cz si můžete nejen spočítat cenu vašeho pojištění, ale můžete si povinné ručení přímo i sjednat on-line!


Chcete jinam? Hlídejte si čas!


Pokud se tedy rozhodneme využít výhodnější nabídku pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, je nutné vypovědět stávající smlouvu. To ale není až tak jednoduché, neboť takováto smlouva se dá vypovědět jedině před koncem pojistného období, resp. výpověď pojistné smlouvy musí být pojišťovně doručena minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období (pojistným obdobím je většinou jeden rok).

Je třeba si uvědomit, že četnost placení pak nemá na možnost výpovědi vliv. Na trhu jsou však též pojišťovny, u nichž je délka pojistného období jiná, může být totožná s obdobím na něž je placeno pojistné. Pak je možné ukončit pojištění vícekrát v průběhu roku. Vše závisí na konkrétních podmínkách vašeho pojištění.


Co je zapotřebí k ukončení smlouvy?


Předně je potřeba říci, že nemusíte v žádném případě uvádět důvod, proč chcete ukončit smlouvu o povinném ručení u té či které pojišťovny (tedy v případě, že ji rušíte sami k výročí smlouvy, a nikoliv třeba z důvodu změny vlastníka apod.). Při zrušení pojištění jste povinni odevzdat pojišťovně zelenou kartu. Zároveň ale žádejte Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu. Tento doklad budete potřebovat pro uplatnění bonusu při uzavírání smlouvy nové. Pojišťovna vám jej ale nevydá, pokud jí nevrátíte zelenou kartu.

Pokud hodláte vozidlo dále používat, je třeba uzavřít novou pojistnou smlouvu a to do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Pokud nebude uzavřena jiná smlouva, je majitel vozidla povinen odevzdat státní poznávací (registrační) značku a osvědčení o technickém průkazu.


Zvláštní okolnosti zániku pojistné smlouvy


Smlouva o povinném ručení také může být zrušena v určitých speciálních případech, které upravuje zákon. Obecně je možné nejen povinné ručení, ale jakoukoliv pojistnou smlouvu, vypovědět do dvou měsíců od počátku pojištění. Povinné ručení můžete také okamžitě zrušit, když pojistitel upraví výši pojistného a vy s touto změnou nesouhlasíte.

Povinné ručení (a opět nejen povinné ručení) můžete také vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene (nebo jeho části) na jiného pojistitele nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele.

Existuje také možnost, že se na zániku smlouvy prostě domluví pojišťovna a pojištěný. To se ale tak často nestává, protože i když klienti by často chtěli, není moc pojišťoven co by je jen tak pustily.


Allianz Direct

Online pojištění Allianz Direct

Snadno. Rychle. Online. Allianz Direct - specialista na online pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ