Jak a kde získat stipendium do zahraničí

27.11.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Láká vás studium v zahraničí? Chtěli by jste poznat život někde jinde a nasbírat zkušenosti? Možností je celá řada. Přečtěte si, jak toho můžete dosáhnout nebo kde získat potřebné informace. Erasmus+, který slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, má být zahájen v lednu.

Po čas vysokoškolského studia mají studenti ideální možnost strávit několik měsíců v zahraničí. Nabídka zahraničních studijních pobytů se velmi rychle rozrostla. V současnosti mohou studenti strávit studijní pobyt téměř po celém světě a to od 3 měsíců až na celý školní rok, v případě postgraduálního studia i déle. Nejčastějším cílem našich studentů jsou země Evropské unie. Studijní pobyt lze získat prostřednictvím řady nadací a programů.


Erasmus+ má zelenou
Studenti se mohou ucházet o milionová stipendia na střední školy v USA a Velké Británii
Erasmus - hurá do světa
Erasmus Mundus - mimo hranice EU
Stipendijní program REF pro romské vysokoškolské studenty vyhlášen
Studium v celé Evropě i na hranici Asie
Program Erasmus překonal hranici tří milionů studentů

Nejznámější a nejrozšířenější je program Socrates

V rámci tohoto programu tak mohou studenti absolvovat studijní pobyt v univerzitách zemí Evropské unie. Plynule navazuje na výsledky první fáze programu a současně představuje nové aktivity a cíle pod označením Socrates II.

Cílem vzdělávacího programu Socrates je podnítit spolupráci škol, přispět k dalšímu rozvoji vzdělávacích systémů, podpořit zlepšení kvality výchovy dětí, mládeže a dospělých, nabídnout všem studujícím možnost vzájemného poznání a posílit vědomí evropské identity, uvádí na svých webových stránkách MŠMT.

Na hostitelské univerzitě výměnní studenti neplatí školné.  Studijní pobyt prostřednictvím programu Socrates může každý student získat pouze jednou. O zařazení do programu rozhoduje studijní průměr, znalost jazyka, ve kterém bude probíhat studium a v některých případech i motivační esej. Do programu se mohou studenti přihlásit prostřednictvím svých vysokých škol.

Kdo by neznal Erasmus

Program Sokrates se soustředí na vzdělávání společnosti a jednotlivců ve svých podprogramech, zahrnuje následujících několik podprogramů a projektů:

  • Comenius
  • Erasmus
  • Grundtvig
  • Lingua
  • Minerva
  • Arion
  • Eurydice
  • Naric
  • Label

Erasmus jistě každý vysokoškolák zná minimálně z doslechu. Jedná se o důležitou součást programu Socrates. Po zařazení do programu získá student od Evropské unie stipendium na úhradu nákladů na pobyt a na dopravu. Výše stipendia je určena individuálně pro jednotlivé země. Přestože výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady a pobyt, účast v programu předpokládá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia se na každý akademický rok upřesňuje, je však možné počítat s částkou okolo 400 EUR na měsíc dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU.

Program ERASMUS - Mobilita studentů - Tabulka přidělovaných stipendií v roce 2013/2014

Země Paušální částka stipendia EUR/měsíc Země Paušální částka stipendia EUR/měsíc

Rakousko

430

Itálie

447

Belgie

404

Lichtenštejnsko

516

Bulharsko

226

Litva

301

Kypr

355

Lucembursko

404

Německo

405

Lotyšsko

297

Dánsko

555

Malta

346

Estonsko

312

Nizozemsko

459

Španělsko

409

Norsko

571

Finsko

488

Polsko

316

Francie

473

Portugalsko

353

Řecko

359

Rumunsko

252

Chorvatsko

339

Švédsko

469

Maďarsko

348

Slovinsko

322

Švýcarsko

553

Slovensko

338

Irsko

505

Turecko

324

Island

567

Velká Británie

583

Zdroj: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - Aktuální výše stipendií

O různých stipendijních programech jsme psali v mnohých článcích, jejich výpis naleznete zde: Evropské vzdělávací programy: Šance pro studenty.
Další informace naleznete v sekci Stipendia v zahraničí.

Evropský parlament schválil Erasmus+

Program Erasmus+ slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci“ a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Uchazeči tak získají lepší přehled o nabízených příležitostech a díky dalšímu zjednodušení se zlepší dostupnost programu.

Tento sedmiletý program, jenž má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží, bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR , což je o 40 % více než u stávajících programů. Má být zahájen v lednu.

Další možnosti zahraničního stipendia

Zahraniční stipendium lze získat i s pomocí dalších nadací. Zájemci o studijní pobyt ve Spojených státech a dalších anglicky mluvících zemí se mohou obrátit pro informace na Fullbrightovu komisi. Studium přímo ve Velké Británii zprostředkovává The British Council, do Francie se dá dostat s CEFRES, Alliance Francais, informace poskytují i na francouzském velvyslanectví. Stipendium v Německu lze získat v Informačním a poradenském centru DAAD.

Další informace nabízí Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, potažmo Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Nabídky na studium v zahraničí rovněž shromažďuje Ministerstvo školství.

Vlastní stipendia vypisuje nadace Nadace Olgy a Václava Havlových Vize 97 nebo Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Podmínky pro zařazení do jednotlivých programů jsou individuální, vždy je však důležitý studijní průměr, znalost požadovaného cizího jazyka, popř. motivační esej.

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU