Příspěvek na bydlení už není jen pro sociálně slabé

11.10.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Obecně platí, že příspěvek na bydlení je dávka, která je poskytována rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. To je definice, která se ovšem pomalu, ale jistě stává mýtem. Díky každoročnímu navyšování částek rozhodných pro jeho výpočet má na něj nárok stále širší ohruh lidí.

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory. V oblasti sociálních dávek nedochází příliš často ke zvyšování dávek. Výjimkou bylo od roku 2012 zvýšení částek životního a existenčního minima, které se zvýšily poprvé od roku 2007. Jedinou dávkou, která se každoročně mění je příspěvek na bydlení. Ke konci každého roku je vydáno nařízení vlády, které od ledna navyšuje částky rozhodné pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení. Na rozdíl od jiných dávek, které se nemění, se tento příspěvek díky navyšování stává dostupnější a dosáhne na něj větší počet rodin či jednolivců. Zajímavým může být například pro čtyřčlennou rodinu, kde je jeden z manželů nezaměstnaný nebo na mateřské dovolené. Získat ho mohou také osoby žijící sami, důchodci nebo svobodné matky, záleží na jejich příjmech a na výši jejich nákladů na bydlení.

Nárok na příspěvek na bydlení

Nezbytným předpokladem pro přiznávání příspěvku na bydlení je skutečnost, že jste vlastník nebo nájemce bytu a zároveň jste v něm hlášen k trvalému pobytu. Osoby, které bydlí v podnájmu nárok na příspěvek nemají. Pro přiznání příspěvku se zjišťují náklady na bydlení a příjmy všech osob hlášených k trvalému pobytu. Do tohoto tzv. rozhodného příjmu všech společně posuzovaných osob se započítávají i přídavky na děti a rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti nebo nemocenská.

Příspěvek na bydlení je dávka, která se uplatňuje zpětně za předcházející kalendářní čtvrtletí. Znamená to, že například v průběhu měsíců říjen až prosinec můžete podat žádost o příspěvek za měsíce červenec, srpen a září. Z výše uvedeného vyplývá, že žádat (dokládat náklady a příjmy) musíte každé tři měsíce. Pro trvání nároku na každé kalendářní čtvrtletí musíte do konce prvního měsíce tohoto čtvrtletí doložit doklady za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Náklady na bydlení

Pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení je nutné doložit všechny náklady spojené s bydlením, a to především:

  • nájemné (u nájemních bytů) a
  • zálohy na ceny služeb a energií - tedy na plyn, elektřinu, vodu a vytápění (pokud máte zřízené SIPO můžete pohodlně najít všechny platby na jednom dokladu).

Dále je třeba doložit i doklad o zaplacení komunálního odpadu v případě, že byl uhrazen během posuzovaného období. Nezapomeňte ani na doklady o vyúčtování (přeplatky/doplatky) energií. Přeplatky, které byly vráceny, se od nákladů na bydlení odečítají. Je nutné přinést originály všech požadovaných dokumentů.

Jaké další doklady je nutné předložit

Kromě výše zmíněného si nezapomeňte vzít s sebou i následující:

  • listinu dokladující váš vztah k bytu (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o užívání nájemního bytu atd.),
  • občanský průkaz,
  • rodný list u dětí do 15 let a
  • doklad o výši příjmů za předchozí čtvrtletí u osob mající příjmy.

Výpočet nároku na příspěvek na bydlení

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (nebo skutečnými náklady, jsou-li nižší) a rozhodného příjmu (nebo životního minima rodiny, je-li vyšší) vynásobeným koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách níže.

Pokud jsou však skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, stanoví se výše příspěvku jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Příklad : Ve městě velikosti nad 100.000 tisíc obyvatel bydlí čtyřčlenná rodina v družstevním bytě, která má náklady na bydlení ve výši 12.000 Kč/měsíc. K trvalému pobytu je zde hlášen pan Novák s manželkou a jeho dvěma dětmi ve věku 7 a 9 let. Příjem rodiny je 25.000 Kč/měsíc.

Životní minimum rodiny činí: 10 210 Kč
Výše příspěvku na bydlení:
11 615 - (25 000*0,30)= 4 115 Kč

TIP: Kalkulačka výše příspěvku na bydlení

Tabulka: Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty (rok 2013)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 7 489
5 964
5 687
4 858 4 665
Dvě 10 750
8 663
8 284
7 150
6 886
Tři 14 637
11 908
11 412
9 929 9 584
Čtyři a více  18 307
15 017
14 419
12 631
12 214

 

Tabulka: Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků (rok 2013)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 4 396
4 396
4 396
4 396
4 396
Dvě 6 557 6 557
6 557 6 557  6 557
Tři 9 131
9 131
9 131
9 131
9 131
Čtyři a více  11 615
11 615
11 615
11 615
11 615

Jak tedy o dávku zažádat?


Je nutná osobní návštěva na úřadu státní sociální podpory příslušného úřadu práce, podání žádosti na předepsaném tiskopise (Žádost o příspěvek na bydlení) a doložení všech rozhodných skutečností. K žádosti o příspěvek na bydlení se vážou další dva formuláře a to Doklad o výši nákladů na bydlení a Doklad o výši čtvrtletního příjmu.

TIP: Stáhněte si potřebné formuláře

Tato dávka patří mezi ty, ke které je potřeba doložit relativně velké množství dokladů a vyplnit řadu formulářů. Nenechte se množstvím dokumentů odradit. Pokud jsou vaše náklady na bydlení v porovnání s příjmy hodně vysoké určitě se vám vynaložené úsilí v podobě obdrženého příspěvku vyplatí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY