Přestup k jiné pojišťovně neexistuje

23.03.2010 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Chcete předčasně vypovědět smlouvu o životním pojištění? Pak vězte, že se to nikdy nevyplatí. Tím spíše u těch, kdo si uplatňovali zaplacené pojistné jako nezdanitelnou část základu daně. Ukončíte-li předčasně smlouvu, musíte dodanit.

Na úvod je vhodné poznamenat, že kdokoliv si může sjednávat i rušit (předčasně) tolik pojistných smluv, kolik je mu libo. Jde o to, že předčasným ukončením životního pojištění tratí vždy nejvíce klient. Rušit smlouvu o životním pojištění předčasně se v žádném případě nevyplatí. Této problematice se věnují mnohé články na Finance.cz - aktuálně např.: "Síkora: Lidé nesprávně chápou hlavní principy životního pojištění".

V naší Poradně na Finance.cz se často setkáváme s dotazy, které se týkají předčasného rušení smluv o životním pojištění a o daňových důsledcích tohoto činu. Lidem často není jasné, co se bude dít v případě, že předčasně ukončí svou pojistnou smlouvu, na kterou si v minulosti uplatňovali daňové odpočty, tzn. odečítali si zaplacené pojistné od základu daně. Často se objevují poněkud nepřesné a zkreslující informace.

Nezřídka se lidé domnívají, že pokud si prostředky ze staré smlouvy vloží na novou, je všechno v pořádku. Potíž ale nastává v tom, že předčasným ukončením smlouvy je klientovi vyplaceno odbytné a zákon o daních z příjmů jasně definuje výplatu odbytného jako porušení jedné z podmínek uplatnění nezdanitelné části základu daně podle § 15, odst. 6. Jediným východiskem je převést kapitálovou hodnotu pojištění na novou smlouvu.


Odbytné není kapitálová hodnota


Pokud zrušíte pojistnou smlouvu předčasně, je vám tedy vyplaceno odbytné, což znamená, že nedostanete celou kapitálovou hodnotu vašeho pojištění. Podle zákona o dani z příjmů (§ 15, odst. 6) u pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, skutečně nemusíte dodaňovat a tím pádem vracet peníze. Pozor ovšem na význam jednotlivých pojmů.

Kapitálová hodnota - je tvořena z části pojistného placeného klientem (celkové výše spořící složky) a z podílů na zisku (zhodnocení), které připisuje pojišťovna; jedná se vlastně o úhrn peněžních prostředků, které dostane pojištěný při konci pojištění.

Odbytné - částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odbytného se stanoví pojistně matematickými metodami jako určitá část z celé kapitálové hodnoty.


Důležitým faktem je převod celé kapitálové hodnoty


Problém je v tom, že hodláte-li smlouvu zcela ukončit a tedy nutně si nechat vyplatit odbytné, nemůžete dodržet zákonné podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně (daňový odpočet). Je to tím, že pojišťovna Vám nevyplatí celou kapitálovou hodnotu, ale pouze zmíněné odbytné.

Objevují se sice i názory, které hovoří o tom, že je možné odbytné z vypovězené smlouvy vložit na novou a tímto jsou splněny všechny zákonné podmínky, ale toto není v žádném případě pravda. Zcela to vylučuje Miluše Procházková z Finančního ředitelství v Brně: „Pokud je vyplaceno poplatníkovi odbytné, i když jej následně přepošle na novou pojistnou smlouvu, pak bylo vyplaceno odbytné a je povinen zdanit dříve uplatněné nezdanitelné částky ve výši zaplaceného pojistného jako ostatní příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů“.

To potvrzuje i vyjádření Ivany Menclové, specialistky na životní pojištění z České asociace pojišťoven: „Pojišťovna vyplatí odkupné na účet (případně složenkou), který jí sdělí klient. Jaké číslo účtu uvede pojišťovna neovlivní. I kdyby to byl účet jiné pojišťovny, je z pohledu pojistitele stále vypláceno odkupné a klient je povinen dodanit.


I přes zánik smlouvy lze dodržet zákonné podmínky


Existují však případy, kdy se dá "přejít" na novou pojistnou smlouvu s tím, že je na ni opravdu převedena celá kapitálová hodnota. Toto se ale praktikuje většinou pouze v rámci jedné pojišťovny, jak uvádí Ivana Menclovápojišťovna nemá povinnost převést rezervu nebo kapitálovou hodnotu na nové pojištění u jiné pojišťovny.“ Je obvyklé, že pojišťovna "převede" klientovi starou smlouvu na novou (zpravidla modernější) smlouvu. Z pohledu daní tak smlouva beze změny pokračuje dál. Důležitá podmínka uvedená v poslední větě § 15, odst. 6 zákona o daních z příjmů, tedy, že se uskuteční nikoliv výplata odbytného, ale převedení kapitálové hodnoty je splněna.

Postup je potom podle Jolany Ackermannové z České asociace pojišťoven takový, že „pokud klient zruší původní pojištění splňující podmínky daňového odpočtu a zároveň uzavře nové pojištění (také splňující podmínky daňového odpočtu), pojišťovna převede rezervu nebo kapitálovou hodnotu rovnou na nové pojištění, většinou jako mimořádný vklad (není nutné dodanění)". 


Zákon nepřipouští pochybnosti – ukončíte-li předčasně smlouvu, musíte dodanit


Předčasným zrušením pojistné smlouvy na kterou uplatňujete nezdanitelnou část základu daně tedy porušujete jednu ze zákonných podmínek pro uplatnění odpočtů a tyto neoprávněné odpočty pak musíte vrátit správci daně (dodanit). Dílčím základem daně je pak úhrn uplatňovaných částek, který náleží do ostatních příjmů (§ 10).

Uvedený postup doporučují někdy i finanční poradci s tím, že některé finanční úřady mohou poplatníkovi „uznat“ převedení pouze odbytného. Opět se ale jedná o mystifikaci a jak uvádí Miluše Procházkovárůzné finanční úřady nemohou uplatňovat různý výklad zákona, všichni správci daně jsou povinni postupovat v souladu s příslušným zákonem, v daném případě se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr tedy zní tak, že výplatou odbytného z vaší pojistné smlouvy vám automaticky vzniká povinnost vrátit daňové odpočty, přičemž nelze zaměňovat výplatu odbytného a převedení celé kapitálové hodnoty na jinou pojistnou smlouvu.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ