Úvěr SFRB pro obce může pomoci i fyzickým osobám

26.05.2010 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Minimálně 20 % z prostředků SFRB můsí obce poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení - právnickým, ale i fyzickým osobám.

Ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB) je možné získat hned několik druhů podpor. Může jít nejen o podporu pro fyzické a právnické osoby, ale také pro obce. Většině lidí se asi vybaví program pro mladé rodiny.

Existuje však mnoho jiných programů, které podporují různé druhy projektů a stanoví různé podmínky pro žadatele. Mezi výčtem jednotlivých programů najdeme také několik, které by mohly být zajímavé právě pro obce. Podívejme se konkrétně na úvěry na modernizaci bytů jako jeden z možných nástrojů pro stimulaci oprav a modernizaci bytů obcemi. SFRB nabízí tento zajímavý nástroj i pro rok 2010.


Podmínky poskytnutí úvěru


Obce mohou žádat o poskytnutí úvěru ze SFRB, pokud splní následující podmínky:


  • zřídí peněžní fond, který bude určen na opravy a modernizace bytů a jehož prostředky budou vedeny na zvláštním účtu v bance,
  • dále musí na tento účet převádět prostředky z úvěru poskytnutého SFRB a také své vlastní prostředky určené na opravy a modernizaci bytů,
  • vydají pravidla pro použití prostředků z tohoto peněžního fondu, které budou obsahovat skutečnosti uvedené v nařízení
  • a nakonec nesmí mít obce žádné splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, ostatním státním fondům, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

Podmínkou pro získání úvěru je rovněž podání žádosti se všemi předepsanými náležitostmi. Žádost se podává v písemné podobě a musí být adresována SFRB. Může být tedy podána na kterémkoliv ze dvou pracovišť SFRB (v Praze nebo v Olomouci). Přílohy této žádosti stanoví pravidla pro použití prostředků z peněžního fondu obce, název účtu banky, na kterém budou soustředěny prostředky fondu a prohlášení obce o tom, že nemá ke dni podání žádosti žádné výše uvedené splatné závazky. Úvěr se následně poskytuje na základě smlouvy.


Pravidla pro použití prostředků ze SFRB


Vše ale není tak růžové, jak to vypadá. Obce se musí v případě čerpání tohoto úvěru také trochu snažit. Pokud bude chtít obec použít prostředky ze SFRB na úhradu nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů, musí si zajistit nejméně 50 % finančních prostředků z jiných zdrojů. A nejen to. Kromě zajištění poloviny finančních prostředků musí být minimálně 20 % z prostředků SFRB poskytnuto dále jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení.

SFRB tedy nefinancuje projekty obcí v plné výši, ale pouze se spolupodílí na zajištění finančních prostředků. Stejně tak nemůže obec všechny takto získané prostředky použít pouze na opravy a modernizaci bytů, ale musí určitou část těchto prostředků poskytnout dále, konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám.


Splácení úvěru obcí


Konkrétní podmínky týkající se splácení úvěru si stanoví SFRB sám vždy pro jednotlivé obce. Při stanovení těchto podmínek však musí dbát na to, aby lhůta splatnosti úvěru nepřesáhla 10 let a aby měla obec možnost splácet jistinu v dohodnutých splátkách nebo předčasně. Kromě toho si musí SFRB ohlídat, aby obec používala prostředky z úvěru pouze a jen na opravy a modernizaci bytů. Pokud by tyto prostředky obec použila k jinému účelu, musí být povinná neprodleně úvěr splatit.

Úroková sazba z úvěru poskytnutého fondem je 3 % ročně a platí po celou dobu splatnosti úvěru, tedy nejdéle po dobu deseti let. Úroky se hradí vždy do konce kalendářního čtvrtletí na účet SFRB. Tento nástroj je tedy pro obce velmi výhodný, neboť stanoví pevné úroky a obce tedy mohou dopředu kalkulovat s náklady a zahrnout výdaje spojené s tímto úvěrem do svých rozpočtů bez toho, aby se obávaly případné změny podmínek nebo úrokové sazby.


Sankce


Na závěr ještě zmínka o sankcích, které připadají v úvahu v případě porušení některé z povinností. Pokud zúčastněné subjekty poruší svou povinnost stanovenou zákonem nebo nařízením, jedná se o porušení hospodářské kázně podle Zákona o rozpočtových pravidlech (z.č. 218/2000 Sb.) a postupuje se tedy dále podle tohoto zákona.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.