Matyáš: Otevřte si svou vlastní bankovní pobočku!

10.11.2010 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Ano, pravidel pro naše partnery máme opravdu dost – ale vzhledem k tomu, že zde hovoříme o plnohodnotném bankovním obchodním místě, předpokládám, že nelze neočekávat něco jiného, uvedl Miroslav Matyáš z UniCredit Bank.

Miroslav MatyášS Miroslavem Matyášem, který působí jako Operations & Settlement Manager v UniCredit Bank, jsme si povídali o konceptu franšízových poboček.

V listopadu otevíráte první franšízové obchodní místo. Co si pod tím máme představit?
Velice zjednodušeně řečeno umožňujeme soukromně podnikajícím partnerům – fyzickým osobám - provozovat plnohodnotné bankovní obchodní místo, a to v lokalitách, které dobře znají, kde působí či kde mají obchodní či osobní vazby.

Mohu tedy přijít a říci: „Já si chci otevřít „franšízu“ UniCredit Bank“. A vy řeknete: „O.k.“?
Tady už to tak jednoduché není. Samozřejmě, že velice vítáme každý zájem o spolupráci na našem konceptu, nicméně jak partner, tak i lokalita zvolená pro obchodní místo musí projít relativně náročným hodnocením, v jehož průběhu se obě strany dostatečně poznají a vzájemně ujistí o vůli spolupracovat.V rámci výběrového procesu sledujeme několik základních kategorií, jako podnikatelské a profesní zkušenosti partnera, schopnost aktivní akvizice klientů a efektivního řízení pracovníků franšízy. Klíčovou je pak otázka provozování obchodního místa coby jeho hlavní činnosti.

Otevíráním “franšíz“ chcete zvýšit tržní podíl v počtu obchodních míst. Jaký je váš cíl?
Našim cílem je, spolu s rozšiřováním sítě našich klasických poboček, dosáhnout efektivního pokrytí celé České Republiky. Mluvíme-li pouze o franšízách, pak míříme do regionů poskytujících zajímavou kombinaci partnera a lokality pro umístění obchodního místa. Našim klientům pak jejich prostřednictvím hodláme poskytnout novou zkušenost v poskytování bankovních služeb.

Jak dlouhá doba uběhla od chvíle, kdy jste se pro obchodní místa na principu franšízy rozhodli?
Prošli jsme takřka jednoletou projektovou fází.

Předpokládám, že pro otevření “franšízy“ existují velmi přísná pravidla. Jako podnikatel musím zřejmě dodržet design obchodního místa, jeho  pracovníci  pak musejí mít za sebou trénink od UniCredit Bank atd… Je tomu tak? Co vše je potřeba dodržet?
Ano, pravidel pro naše partnery a jejich spolupracovníky máme opravdu dost – ale vzhledem k tomu, že zde hovoříme o plnohodnotném bankovním obchodním místě, předpokládám, že nelze neočekávat něco jiného, jedná se o standardní přístup a každý partner s tím musí počítat. Přesnými pravidly se řídí nejen design a vybavení obchodního místa samotného, ale též povaha a podmínky smluvních vztahů, činnosti pracovníků, včetně povinných oblastí školení a kontrolních činností.

Mohu si jako majitel stanovit velikost obchodního místa? Počet zaměstnanců?
Stanovit velikost obchodního místa partner nemůže, ovšem ovlivnit zcela určitě. Minimální velikost je dána seznamem potřebného vybavení, konečný vzhled a dispozice se však vždy odvíjí od prostoru samotného, který dle parametrů daných bankou vyhledává a navrhuje sám partner. Počet pracovníků pro jedno obchodní místo je přesně stanoven a je součástí základního konceptu spolupráce.

A teď z pohledu klienta: Když vkročím do “franšízy“, poznám vůbec, že se nejedná o klasickou pobočku UCB?
Nezasvěcený, běžný klient si nevšimne žádného rozdílu. Obchodní místa budou samozřejmě vybavena označením provozovatele dle legislativních požadavků, jsou obvykle menší, než běžné bankovní pobočky a jejich součástí není hotovostní pokladna. Z pohledu běžného klienta a jeho potřeb ovšem musíme zachovat jednotný standard nabídky produktů a služeb . Hlavním rozpoznávacím rozdílem tedy bude především tzv. „sub-brandové“ označení obchodního místa.

A co produkty? Liší se nějak nabídka, resp. může se lišit nabídka i obchodního místa od jiného? Mohu si jakožto provozovatel „franšízy“ vybrat, co budu prodávat?
Portfolio je stejné pro všechna obchodní místa . Je každopádně nastaveno tak, aby pokrylo potřeby  cílových segmentů v rámci lokalit, do kterých  s obchodními místy míříme. Nabízené produkty jsou plnohodnotné, shodné s těmi, které nabízíme na našich standardních pobočkách, a tedy s plnohodnotným zpracováním v rámci obchodního místa. Klient nesmí vnímat jakýkoli rozdíl.

Nebudou franšízová obchodní místa znevýhodněna třeba časovou prodlevou v zavedení novinek?
Ne. Z pohledu banky se jedná o standardní distribuční kanál nesoucí logo banky. Bude-li se jednat o nový produkt určený pro cílové skupiny, není důvod jeho uvedení jakkoli obchodně či technicky zpožďovat ve srovnání se standardními pobočkami. Opět zde platí pravidlo jednotného přístupu.

Na závěr mi dovolte ještě hypotetickou otázku: Co kdyby byl opravdu enormní zájem o vaši licenci. Máte i nějaký strop pro počet obchodních míst?
Naším stropem je v tomto ohledu pouze počet regionů v České Republice nabízejících dostatečné parametry pro provoz takového obchodního místa. Koncept je založen na strategii dlouhodobé spolupráce s partnery, a proto nechceme ohrozit investici banky, ani partnera tím, že svolíme zřízení obchodního místa tam, kde pro to objektivně nejsou dostatečné podmínky.

Děkuji za rozhovor,
Tomáš Skolek, Finance.cz


Štítky:

Autor článku

Tomáš Skolek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ