Rádi řídíte vozidlo a to nejen v zaměstnání? Případné právní problémy vyřeší… (7. díl)

16.04.2003 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Bez auta se nikdo neobejde a i do práce chodíme skoro všichni. Nehod přibývá, neseriózních zaměstnavatelů také.  Proč nevyužít možnosti a v případě právních sporů vše svěřit odborníkům?

V díle Pojištěním právní ochrany pro řidiče motorových vozidel jsme se seznámili s pojištěním, které se vztahuje na řízení "cizích" automobilů. Avšak většina z těch, kteří často řídí "cizí" automobily, jsou zároveň zaměstnanci. A právě pro ty osoby, které jsou na jedné straně zaměstnancem a na druhé straně řidičem, připravila D.A.S pojišťovna právní ochrany, s kterou tento seriál připravujeme, speciální pojistný produkt.

Kombinované pojištění právní ochrany Řidič PROFI je finančně zvýhodněná kombinace pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech a pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel.

Na koho se pojištění vztahuje?
Pojištěná osoba uvedená ve smlouvě má nárok na právní ochranu výhradně při událostech, které jí vzniknou jako zaměstnanci v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů anebo při událostech souvisejících s řízením jakéhokoli motorového vozidla. Kombinované pojištění Řidič PROFI slučuje vlastnosti obou základních produktů a oproti pojištění právní ochrany řidiče, které se vztahuje výhradně na řízení "cizích" vozidel, se pojištění Řidič PROFI vztahuje na řízení všech motorových vozidel bez ohledu na to, kdo tato vozidla vlastní.

Kdy lze právní ochranu využít aneb na co mám nárok?

Příklad č. 1:
Pojištěná osoba utrpěla úraz (pracovní, při řízení vozidla). Pojišťovna právní ochrany v rámci právní ochrany zajistí posouzení situace a zajistí uplatnění veškerých oprávněných nároků zraněného vůči zaměstnavateli, viníku dopravní nehody nebo pojišťovně, která otálí s výplatou plnění.

  • Pojištěné osobě dostane pomoc vždy, jestliže při výkonu zaměstnání utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu.
  • Při řízení motorového vozidla pojištění právní ochrany pojištěnému řidiči pomůže obdobně, a to pokud řidič utrpí újmu na zdraví, věcnou, nebo jinou majetkovou škodu - avšak s výjimkou škody způsobené na samotném motorovém vozidle (právní ochrana Řidič PROFI se vztahuje výlučně na pojištěnou OSOBU - na právní ochranu k samotnému motorovému vozidlu je nutné si uzavřít samostatnou pojistnou smlouvou).
  • Pojišťovna hájí zájmy pojištěné osoby ve sporech s ostatními pojistiteli, pokud událost souvisí s řízením motorového vozidla nebo s činnostmi vykonávanými v rámci zaměstnání.


Příklad č. 2:
Pracovněprávní spor: Se zaměstnancem jeho zaměstnavatel okamžitě zrušil neoprávněně pracovní poměr. Pojišťovna je připravena zaměstnanci i pro tento spor zajistit prosazování všech jeho oprávněných zájmů, včetně odškodnění za dobu, po kterou mu zaměstnavatel neumožnil pracovat.

  • Pojištěná osoba má právo na právní ochranu v případě všech sporů vzniklých v důsledku porušení pracovněprávních vztahů s jejím zaměstnavatelem.


Příklad č. 3:
Pojištěný řidič je účastníkem složité dopravní nehody, při které není zřejmé zavinění jednotlivých účastníků. Pojištěný řidič má tu výhodu, že mu  pojišťovna právní ochrany na jeho žádost zajistí a uhradí právníka, který ho při správním řízení bude zastupovat. Pojištěná osoba tak získá jistotu, že její argumenty budou vzaty v úvahu, což může mít za důsledek nižší postih, případně zproštění viny.

  • Pojištěné osoby mají právo na obhajobu v přestupkovém nebo trestním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o trestný čin nebo přestupek nedbalostní povahy související s řízením motorových vozidel nebo s činnostmi vykonávanými v rámci zaměstnání.


Kombinované pojištění právní ochrany Řidič PROFI ve výše naznačeném rozsahu stojí u D.A.S. pojišťovna právní ochrany, 1500 Kč pro 1 osobu (právě o tuto právní ochranu mám pro budoucnost zájem). (Pokud by se produkty sjednaly samostatně, tak by roční pojistné činilo  2000 Kč, což je o 33 % více.)

Sjednávají si ho především řidiči v zaměstnaneckém poměru a velmi efektivní je také pro osoby, které užívají více vlastních motorových vozidel. Čím rizikovější zaměstnání vykonáváte a čím více času strávíte při řízení motorových vozidel, tím je pro vás toto pojištění důležitější.
 
Právní ochrana se vztahuje na všechny pojistné události, jež nastaly v evropských státech, středozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem. Pro události související se zaměstnáním však současně platí, že tyto události musí také podléhat pravomoci soudů České republiky (zjednodušeně: zaměstnanecký poměr musí být uzavřený s firmou se sídlem na území ČR) a pro události související s řízením motorových vozidel platí, že tyto události musí podléhat pravomoci soudů v některé z výše uvedené oblasti (zjednodušeně: událost může nastat kdekoli v Evropě).

Informace o Pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla poskytl František Kluiber, D.A.S. pojišťovna právní ochrany.


Další díly seriálu naleznete zde.

Autor článku

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ