Brno dnes rozdalo 7,2 milionu korun firmám, které zde budou inovovat

17.05.2011 | , Jihomoravské inovační centrum
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


17.5.2011 Slavnostní losování dnes v Brně rozhodlo o tom, že 7,2 milionu korun na spolupráci s brněnskými vědci si rozdělí 51 firem. Tři nejinovativnější projekty obdržely voucher přímo z rukou tajemníka města Brna, Pavla Loutockého.

Jihomoravské inovační centrum, které projekt inovačních voucherů koordinuje, letos zaznamenalo rekordní počet žádostí o inovační voucher nejen z České republiky, ale i ze zahraničí (celkem 210). Firmy mohly podávat žádosti o finanční podporu spolupráce s některou z brněnských vědecko-výzkumných organizací od března. O tom, které projekty skutečně obdrží dotaci, se dnes rozhodlo losováním na brněnské radnici.

Tajemník města Brna Pavel Loutocký nejprve ocenil tři nejinovativnější projekty vybrané odbornou hodnotící komisí: spolupráci společnosti IMUNA CZ a Masarykovy univerzity (inovace přípravku pro léčbu a prevenci stafylokokových onemocnění), LentiKat´s a Fakultní nemocnice u Svaté Anny v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (vývoj multienzymových biokatalyzátorů) a Measurement Technic Moravia a Ústavu přístrojové techniky AV ČR. (inovace světelného mikroskopu). Následovalo losování, které rozhodlo o tom, že si kromě tří zmíněných rozdělí inovační vouchery dalších 48 firem. Patří mezi ně nadnárodní společnosti, jako je Microsoft či Siemens, ale i úspěšné start-upy jako např. mladá firma GINA Software.

„Letošní rekordní zájem o inovační vouchery nás velice těší. Za svou tříletou historii si vouchery našly své pevné místo mezi nástroji na podporu rozvoje inovačního podnikání v našem městě a kraji,“ vyjádřil spokojenost sponzora projektu, města Brna, primátor Roman Onderka. Nejvíce podpořených zakázek, celkem 26, bude realizováno na Vysokém učení technickém v Brně. 8 voucherů putuje na Masarykovu univerzitu, 3 na Mendelovu univerzitu a 2 na Ústav přístrojové techniky AV ČR. Uspěli i noví poskytovatelé znalostí – Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA-ICRC) získala 6 voucherů, stejně jako Centrum dopravního výzkumu. Štěstí neměly firmy, které chtějí spolupracovat s Veterinární a farmaceutickou univerzitou, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, Ústavem analytické chemie, Biofyzikální ústavem a Ústavem fyziky materiálů AV ČR. Mezi vylosovanými se letos objevilo i 5 firem ze zahraničí (z Německa, Rakouska či Slovenska). Letos poprvé mohly totiž o inovační voucher žádat firmy z celého Evropského hospodářského prostoru. Podpořené projekty se budou realizovat v období červen 2011 až červen 2012. Zkušenosti z předchozích ročníků ukazují, že v řadě případů je firma ochotna spolupracovat s vědecko-výzkumnou organizací i v případě, že voucher nakonec nezíská. „Pokud by tedy letos firmy zrealizovaly všechny navrhované projekty, přinesly by inovační vouchery spolupráci v objemu přibližně 50 milionů Kč,“ shrnul Jiří Hudeček, ředitel JIC. --------------------------------------------- Inovační vouchery jsou osvědčeným nástrojem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci na vývoji a řešení problémů podniků v oblasti inovací. Inovační vouchery dávají šanci i projektům, které by bez přispění této finanční dotace nevznikly. Jako první projekt svého druhu v České republice představilo inovační vouchery v roce 2009 Jihomoravské inovační centrum, které zajišťuje organizační část. Náklady projektu hradí ze svého rozpočtu statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje. Případové studie a další informace o projektu naleznete na www.inovacnivouchery.cz.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT