Začínajícím podnikatelům jsou otevřeny především kampeličky

18.05.2011 | , Artesa
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


17.5.2011 Díky individuálnímu přístupu je šance získat úvěr od družstevní záložny vyšší než u klasických bankovních domů

Začínající podnikatelé hledají pro své podnikání možnosti, jak zajistit financování rozvoje svého podnikání, a stojí tak před otázkou výběru vhodného způsobu financování svých aktivit. Banky mají často velmi tvrdě nastavena všeobecná kritéria a mnohdy se stává, že žadatel neprojde ani základním sítem předdefinovaného schvalovacího procesu. Kampeličky a družstevní záložny, které v současné době opět zažívají rozkvět, bývají v těchto případech daleko otevřenější a žádosti o úvěr hodnotí na základě individuálního přístupu ke každému klientovi. Tam, kde tedy banky zavírají dveře, družstevní záložny často vycházejí vstříc, a to i za velmi výhodných podmínek.

O tom, že kampeličky bývají nezřídka dostupnější alternativou, svědčí i obecně vysoký nárůst objemu tzv. nemovitostních úvěrů u těchto subjektů v prvním čtvrtletí letošního roku. „Naše družstevní záložna zaznamenala za období leden až březen 2011 zvýšený zájem o naše úvěrové produkty FLEXI a REAL, a to oproti závěrečnému čtvrtletí roku 2010 v objemu o více než 60% větším," uvádí Pavel Hrdina, předseda představenstva spořitelního družstva Artesa, a potvrzuje tak předpoklady vzniklé na základě vzrůstajícího trendu v loňském roce. „Žádost člena našeho družstva o úvěr je vždy posuzována a přezkoumána naším odborníkem na úvěry, každému zájemci je věnována individuální péče,“ dodává Hrdina.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT