Předložení návrhu nového občanského zákoníku do Poslanecké sněmovny komentuje Martin Kofroň

24.05.2011 | , KPMG
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


Předložení návrhu nového občanského zákoníku do Poslanecké sněmovny komentuje Martin Kofroň, vedoucí právník advokátní kanceláře KPMG Legal:

„Návrh nového kodexu českého soukromého práva považujeme za jeden z nejvýznamnějších legislativních počinů polistopadové éry. Přirozeně vnímáme obrovské množství změn a tedy i komplikací, které v krátkodobém horizontu přinese chybějící soudní výklad nových, resp. znovuobnovených, či změněných právních institutů. Návrat k tradičnímu pojetí soukromého práva, které by nový občanský zákoník po svém přijetí přinesl, však považujeme za velmi žádoucí základ zdravého a systémového vývoje celého českého právního prostředí. Z pohledu zaměření naší advokátní kanceláře velmi pozitivně vnímáme například sjednocení úpravy relativních práv, tedy odstranění dvojkolejnosti obchodního a neobchodního závazkového práva.“

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT