WATENVI – vše o vodním a odpadovém hospodářství

25.05.2011 | , BVV
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


24.5.2011 V úterý 24. června začal na brněnském výstavišti třídenní mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI, který je největší akcí zaměřenou na vodní a odpadové hospodářství a technologie pro ochranu životního prostředí ve střední a východní Evropě. Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program, který přináší aktuální informace v těchto oborech, zejména pak o nové legislativě a možnostech financování.

WATENVI se skládá ze dvou akcí – první nese název Envibrno, jde o 17. ročník mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Nejvíce vystavovatelů – celá čtvrtina – se zaměřuje na zpracování a využití odpadů. Druhou páteřní akcí je 17. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).

Sdružení SOVAK připravilo zajímavý doprovodný program, v němž bude věnována pozornost především otázkám nové legislativy pro oblast vodního hospodářství, tedy zákonu o vodách, ale i současnému stavu v oblasti povodňových opatření včetně některých praktických ukázek. „Vlastníky vodohospodářské infrastruktury budou určitě zajímat informace o možnostech financování rozvoje infrastruktury a o požadavcích na obsah nových smluv mezi vlastníky a dodavateli vodohospodářských služeb. Velký prostor bude věnován i změně pohledu na hospodaření se srážkovými vodami dle novely zákona o vodách a dopady na stavby a stavebníky,“ upozorňuje na důležité aspekty veletrhu František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR. Každý den budou v bazénu u pavilonu Z probíhat také praktické ukázky protipovodňových opatření, a to čtyřikrát denně.

Veletrh WATENVI je zaměřen spíše na odbornou veřejnost, což dokazují i následující čísla – 82 % návštěvníků pracuje v oboru. Navíc více než polovina firem návštěvníků plánuje v následujících dvou letech investici do vodohospodářských (42 %) a odpadních (37 %) systémů, popřípadě do ekologických řešení (26 %). Především z těchto důvodů se stala velmi vyhledávaná nezávislá odborná poradenská centra, kde lze získat zaručeně správné informace nejen z oblasti nové legislativy, možností financování a dotačních titulů, plánů jednotlivých povodí, ale i o kvalitě pitné vody a jejich zásobách v České republice.

Netradiční součástí doprovodného programu veletrhu je také oblíbená ochutnávka hmyzích specialit, které šéfkuchař Petr Ocknecht připravuje na stánku přímo před očima návštěvníků. Na co se můžete těšit? Tak třeba na hmyzí woky, zophabas na chilli a jiné pochoutky. Vaření na živo probíhá poslední den veletrhu, tedy 26. května v 10:00 a 11:30.

Celodenní vstupenka stojí 150 korun.

Více informací najdete na: www.bvv.cz/watenvi

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT