V Praze se uskuteční mezinárodní biotechnologická konference

14.06.2011 | , CzechInvest
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


14.6.2011 Farmaceutické a potravinářské biotechnologie, aplikace pro udržitelný rozvoj a novinky v oblasti biotechnologických procesů. To jsou témata, kterými se budou zabývat akademičtí pracovníci a zástupci firem na biotechnologické konferenci Biotech 2011 & 5th Czech-Swiss symposium, která se uskuteční od 15. do 17. června 2011 v Národní technické knihovně v Praze.

Akce se zúčastní více než 160 expertů na biotechnologie z dvaceti zemí světa. Pořádá ji Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) ve spolupráci s Curyšskou univerzitou aplikovaných věd. Jedním z partnerů konference je agentura CzechInvest.

„Biotechnologie jsou pro Českou republiku klíčovým oborem. Jsou spojeny s výzkumem, vývojem a inovacemi, které mají pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky zcela zásadní význam, a proto CzechInvest konferenci podporuje,“ uvádí generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Biotech 2011 navíc posiluje spolupráci mezi akademickou a byznys sférou, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni, čemuž se chce agentura CzechInvest v blízké budoucnosti intenzivněji věnovat“.

Součástí akce bude rovněž několik workshopů, kde budou mít představitelé firem možnost navázat kontakty se studenty a absolventy univerzit a s vědeckými týmy. Z Prahy se konference přesune do Olomouce, kde se od 19. do 21. června 2011 zaměří na rostlinné biotechnologie.

Konference Biotech se koná jednou za dva roky střídavě v České republice a ve Švýcarsku. „Česká biotechnologická společnost spolupracuje se švýcarskými kolegy již přes 12 let a společně pořádáme již páté společné setkání. O našich aktivitách jsou čeští a švýcarští biotechnologové informování výměnou literatury i v národních časopisech. Na české straně je to bulletin Bioprospect, který letos vychází již 21. rokem,“ říká Jan Káš, profesor VŠCHT a předseda České biotechnologické společnosti. Více informací o konferenci najdete na www.biotech2011.cz.

Švýcarské firmy jsou tradičními investory v oblasti biotechnologií v České republice. Působí zde například společnosti Lonza, Novartis a Roche. Biotechnologie obecně v tuzemsku zažívají rychlý růst, což dokazuje vznik tří odborných klastrů CzechBio, MedChemBio a Nanomedic.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT