Nezaměstnanost v ČR v červnu klesla na 8,1 %

12.07.2011 | , MPSV
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


12.7.2011 Během června poklesla míra registrované nezaměstnanosti v České republice o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 8,1 % a ve srovnání s loňským červnem byla nižší o 0,4 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 2,3 % na 478 775 a počet volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 38 416. Počty nahlášených volných pracovních míst rostou nepřetržitě od ledna 2011. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v květnu v ČR 6,3 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR tedy byla nezaměstnanost jen v Rakousku, Lucembursku, Nizozemsku, Německu a na Maltě.

V červenci lze očekávat na trhu práce zastavení poklesu nezaměstnanosti, resp. její mírný nárůst. Důvodem bude nejen příchod nových vysokoškolských absolventů a lidí vracejících se z ukončovaných jarních sezónních prací, ale také pracovníků s pracovními smlouvami na dobu určitou, jejichž pracovní poměr skončil na konci června (např. pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství). Očekávaný nárůst nezaměstnanosti by měl být zmírněn pozitivním vývojem ekonomiky.

Na snížení nezaměstnanosti se i nadále podílejí převážně muži (pokles o 9,8 tis., tj. 87,9 % celkového poklesu uchazečů), pokles nezaměstnaných žen byl pouze mírný (o 1,3 tis.). Míra nezaměstnanosti mužů poklesla o 0,2 p.b. na 7,0 %, zatímco u žen zůstala na květnové hodnotě 9,5 %.

K 30. 6. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 478 775 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 11 181 nižší než ke konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 21 725. Z tohoto počtu bylo 460 321 tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání (uchazeči, kteří mohou při nabídce pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání, nepatří sem tedy např. uchazeči zařazení na rekvalifikační kurzy či ve vazbě). Bylo to o 7 453 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 byl jejich počet nižší o 27 412 osob.

V průběhu června se na ÚP ČR nově zaevidovalo 46 195 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 1 568 lidí více a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 2 593 lidí méně. Z evidence v červnu odešlo celkem 57 376 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 11 137 osob méně než v předchozím měsíci a o 5 691 osob méně než v červnu 2010. Do nového zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 36 558, tj. o 10 608 lidí méně než v předchozím měsíci a o 4 572 méně než v červnu minulého roku. 20 818 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 73 okresech. Nejvyšší pokles byl v okresech Jeseník (o 7,6 %), Znojmo (o 5,2 %), Jindřichův Hradec (o 4,5 %), Český Krumlov (o 4,4 %), Tachov (o 4,2 %), Ústí nad Orlicí (4,1 %) a Vyškov (o 4,0 %).

Ke konci června evidoval ÚP ČR 242 808 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 50,7 %. V evidenci bylo 66 601 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 6. 2011 bylo evidováno 23 671 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 785 osob a ve srovnání s červnem 2010 byl nižší o 334 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,9 % (květen 2011 – 5,6 %, červen 2010 – 4,8 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červnu 109 154 uchazečů o zaměstnání, tj. 22,8 % všech lidí vedených v evidenci (květen 2011 – 23,3 %, červen 2010 – 28,3 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 6. 2011 dosáhla 8,1 % (květen 2011 – 8,2 %, červen 2010 – 8,5 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,9 %), Bruntál (14,4 %), Jeseník (13,9 %), Děčín (13,6 %) Karviná (13,3 %) a Hodonín (13,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,6 %), Praha-západ a hl. m. Praha (3,9 %), Mladá Boleslav (4,6 %) a Benešov (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 7,2 %. U žen se nezměnila a činila 9,5 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v květnu v ČR 6,3 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,1 %), Lucembursku (4,2 %), Nizozemsku (4,3 %), Německu (5,9 %) a na Maltě (6,0 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Maďarsku a Finsku (9,8 %), Bulharsku (11,1 %), Portugalsku (12,1 %), na Slovensku (13,1 %), v Irsku (14,0 %) a Španělsku (20,9 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední údaje za březen 2011 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Více na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 30. 6. 2011 celkem 38 416 volných pracovních míst. Počet míst byl o 767 vyšší než v předchozím měsíci a o 5 489 vyšší než v červnu 2010. Za měsíc červen bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 17 715 pracovních míst a 16 948 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 12,5 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Děčín (40,6), Teplice (34,9), Jeseník (34,7), Břeclav (33,4), Třebíč (32,8) a Prostějov (31,0). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 482 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 26,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 068, na jedno volné místo připadalo 3,9 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.