Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2011

27.07.2011 | , Ministerstvo financí
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


27.7.2011 V průběhu prvního pololetí 2011 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 36,9 mld. Kč a odvedla do něj 19,5 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2011 je tedy výrazně pozitivní, získali jsme o 17,4 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Za pozitivním saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály tradičně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, hlavní část však tvořily prostředky ze Společné zemědělské politiky EU. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 13,4 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 23,5 mld. Kč, přičemž klíčovou položku tvořil rostoucí objem přímých plateb (15,8 mld. Kč).

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2011 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 239 mld. Kč a získala 401,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice tak od vstupu do EU do poloviny roku 2011 dosáhlo celkově 162,2 mld. Kč.

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících s přistoupením ČR k EU. Čistá pozice tudíž neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT