Pojištění jako lákadlo kreditních karet

31.08.2011 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jaké pojištění je možné ke své kreditní kartě uzavřít? Jak moc je to výhodný „obchod“ v porovnání s normálním pojištění uzavíraným u samotných pojišťoven?

V dnešní turbulentní době nám téměř všechny banky kromě klasických debetních karet, z kterých čerpáme své vlastní úspory, nabízejí i karty kreditní, kde naopak spotřebované částky v daném intervalu dorovnáváme. Jelikož je v současnosti konkurence obrovská a nabídek je spousty, snaží se banky na tyto kreditní karty zlákat potenciální klienty různými dalšími doprovodnými službami a nabídkami všeho možného. Jednou z těchto nabídek může být třeba i pojištění. Jaké pojištění je tedy možné ke své kreditní kartě uzavřít? Jak moc je to výhodný „obchod“ v porovnání s normálním pojištěním uzavíraným u samotných pojišťoven?


Jaké pojištění nám banky ke kreditním kartám nabízejí?


Banky lákají své klienty na všechno možné, u kreditních karet je možnost uzavření různých druhů pojištění jedním ze způsobů, jak přesvědčit potenciální zájemce o správném výběru produktu. Většina bank tak ke svým kreditním kartám nabízí běžně pojištění schopnosti splácet, dále také pojištění karty a osobních věcí, výjimkou není ani cestovní pojištění a další. Tyto různé druhy pojištění se mohou lišit podle druhu karty, u zlatých karet může být některý druh pojištění automatický.


Pojištění karty a osobních věcí


U pojištění karty a osobních věcí máme u většiny kreditních karet na výběr několik možností, které se liší především ve výši částky, na kterou je smlouva uzavřena.

Pojištění obvykle kryje neoprávněné transakce v souvislosti s odcizením nebo ztracením karty, kromě toho se také pojištění může vztahovat i na transakce s použitím PIN. Obvykle je v pojistných rizicích zahrnuta i hotovost vybíraná odcizenou kartou.

U pojištění osobních věcí bývá podmínkou, že spolu s odcizením věcí, na které je pojištění uzavřeno, je odcizena i platební karta. Mezi osobní věci, na něž se pojištění vztahuje, většina smluv zahrnuje malá zavazadla (kabelku či batoh), peněženku, ale i dioptrické brýle, multimediální přehrávače a jiné. Obvykle pojišťovny hradí i náklady na pořízení nových osobních dokladů, dalších průkazů a kuponů MHD a doklady k automobilu. U pojištění s vyšším krytím se smlouva vztahuje i na fotoaparáty a notebooky.

Tabulka: Kreditní karta - pojištění karty a osobních věcí

Vydání základní karty

0-199 Kč*

Správa karty

0-50 Kč/měsíčně

Pojistné krytí do 10.000 Kč 170 Kč/ročně
Pojistné krytí do 30.000 Kč 320 Kč/ročně
Pojistné krytí do 60.000 Kč 480 Kč/ročně
Pojistné krytí do 90.000 Kč 780 Kč/ročně
Cestovní pojištění ke kartě 50 Kč/měsíčně

Zdroj: Česká pojišťovna, a. s., Raiffeisen BANK, CitiBank *liší se dle druhu karty, v některých případech je poplatek vrácen (např. podmínka útrata u obchodníka ve výši 3000 Kč)


Cestovní pojištění


V dnešní době je cestovní pojištění další běžnou součástí pojištění nabízeného ke kreditním kartám. Toto pojištění se především v době letních a zimních dovolených velmi hodí, kryje obvykle pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, ale i pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě. 

U cestovního pojištění pojišťovny rozlišují pojištění podle délky souvislého pobytu, čím delší doba, tím vyšší krytí na jednotlivé části pojištění. Třeba Česká spořitelna ke svým kartám nabízí pojištění na maximální délku pobytu 90 dní nebo 120 dní, pro kratší pobyt má několik variant s určitým maximálním krytím. U léčebných výloh jsou v současné době v nabídkách pojistné částky 1,5 a 2,5 mil. Kč, u úrazového 1 a 1,5 mil. Kč, u odpovědnosti za škodu můžeme vybírat z 200 tis. Kč či 1 mil Kč.

Tabulka: Cestovní pojištění ke kartám - pojistné částky

var. I. var. II. var. III.
Max.souvislá délka zahraň.pobytu  90 dní  90 dní  120 dní
Léčebné výlohy – krytí 1,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč 3,5 mil. Kč
Úrazové pojištění - krytí 1 mil. Kč 1,5 mil. Kč 1,5 mil. Kč
Odpovědnost za škodu – krytí 200 tis. Kč  1 mil. Kč 2 mil. Kč
Ztráta + poškození zavazadel – krytí 10 tis. Kč  20 tis. Kč  40 tis. Kč 
Spoluúčast 500 - -
Limit na jednu věc 3 tis. Kč 5 tis. Kč 40 tis. Kč
Zpoždění letu -

1,5 tis. Kč /hod, max. 8 tis. Kč

spoluúčast 6 hod.

3 tis. Kč /hod, max. 15 tis. Kč

spoluúčast 6 hod.  

Repatriace – krytí 500 tis. Kč  1,5 mil. Kč bez limitu
Právní pomoc – krytí 50 tis. Kč  50 tis. Kč  50 tis. Kč 
Autonehoda (kauce) – krytí 150 tis. Kč  150 tis. Kč  250 tis. Kč 
Ztráta cestovních dokumentů - krytí - 20 tis. Kč  20 tis. Kč 

 Zdroj: Česká pojišťovna, a. s.

 

V rámci cestovního pojištění se můžeme chránit i proti zpoždění zavazadel nebo zpoždění letu, nárok můžeme mít i na asistenční služby jako jsou právní služby, repatriace, náhrada na pořízení rakve či ztráta cestovního dokladu.


Skutečný rozdíl mezi pojištěním a pojištěním jako doplňkovou službou ke kreditním kartám


Co tedy říci závěrem? Banky se nás na své produkty snaží získat všemožnými způsoby, jednou z možností jak zatraktivnit kreditní karty je možnost uzavření různých druhů pojištění jako doplňkové služby nabízené ke kreditním kartám. Jedná se především o pojištění osobních věcí a karty samotné, pojištění schopnosti splácet a cestovní pojištění.

U pojištění osobních věcí rozlišujeme podle druhu částky, která kryje jednotlivá pojistná rizika, částka se ve většině nabídek pohybuje v rozmezí 10 až 100 tisíc Kč, karta bývá zpravidla pojištěna proti neoprávněnému výběru a neoprávněným transakcím v důsledku odcizení. Roční pojistné pro tato rizika se pohybuje od téměř dvou set po osm set korun. Nutné je také podotknout, že aby byla možnost tuto částku na pojišťovně uplatňovat, musí se spolu s osobními věcmi ztratit i karta samotná.

Dalším možným pojištěním ke kreditním kartám je kromě pojištění úrazového pojištění, pojištění schopnosti splácet zůstatek na kartě, také pojištění cestovní. Zde se vynaložená částka liší především podle výše krytí léčebných výloh, pojištění je také omezeno délkou pobytu v zahraničí, který je stanoven obvykle maximálně na 3 měsíce.  Částka za toto pojištění je hrazena měsíčním poplatkem pohybujícím se okolo 50 Kč.

Pokud budeme pojištění uzavírat samostatně je uzavíráno na určitou danou dobu, na sjednané datum zahraničního pojištění, také jsou sjednané přesné limity plnění a místo pobytu. Ohled je dán i na věk pojištěné osoby a správně musíme zvolit i typ zahraniční cesty. Částka za pojištění bývá hrazena jednorázově a pro klasické jednotýdenní pojištění s pojistnými limity léčebné výlohy 3 mil., smrt úrazem 100 tis. Kč, pojištění zavazadel 20 tis. limit, je hrazená částka okolo 500 Kč.

Tabulka: Příklad pojištění "K moři"

cíl cesty 

Evropa

typ cesty

turistická cesta

pojištění léčebných výloh  3 mil. Kč.
trvalé následky  200 tis. Kč
smrt úrazem  100 tis. Kč
doba nezbytného léčení  20 tis. Kč
pojištění zavazadel  20 tis. Kč
pojištění domácnosti v nepřítomnosti  100 tis. Kč
smlouva na období   7dní
věk pojištěného  19-69let
běžná cena  492 Kč

 Zdroj: Česká pojišťovna – nabídka pojišťovny

V případě cestovního pojištění jako součástí balíčku služeb ke kreditním kartám je nutné do nákladů započíst i náklady na vydání karty, vedení karty u banky a případné další poplatky jako vedení bankovního účtu, poplatky za splácení dlužných částek a další. Toto uzavírané pojištění bývá zpravidla pouze na základní parametry a v případě provozování letních nebo zimních sportovních aktivit během zahraničního pobytu, je nutné ho rozšířit.

Z toho všeho můžeme dospět k závěru, že klasické cestovní pojištění u pojišťoven je pro zahraniční pobyty mnohem výhodnější, sjednáváme si ho totiž „na míru“ a kryje všechna námi uvažovaná rizika. Na rozdíl od doplňkového pojištění ke kreditním kartám, mezi jehož náklady je nutné zahrnout i položky související s bankovním účtem a nutnými transakcemi na něm.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ