Důchodový systém v USA

19.10.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Státní penze v USA je nižší než v členských zemích EU. Přesto je životní úroveň penzistů vysoká. Přes 80 % Američanů si na penzi spoří a investuje od 30 let. Jak funguje důchodový systém v USA?

Důchodový systém v USA je poměrně složitý. Existuje zde celá řada dobrovolných důchodových programů. Zaměstnavatelé jsou často rovněž zapojeni na výplatě zaměstnanecných penzí. Dobrovolný důchodový program v USA je velmi široký. Státní penze je v rámci zemí OECD jedna z nejnižších. Soukromé fondy v USA drží jedny z nejvyšších aktiv (76 % k HDP) např. ve Velké Británii (78 % k HDP), Kanadě (55 % k HDP).


Podmínky pro přiznání státní penze


Pro přiznání státního důchodu musí Američané splnit dvě zákonné podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění.


  • dosáhnout důchodového věku

Důchodový věk se v USA postupně zvyšuje z 66 let na 67 let. Od roku 2022 tak budou Američané odcházet do důchodu v 67 letech.


  • získat potřebný počet let pojištění

Pro přiznání důchodu je zapotřebí získat 35 let. Čím vyšší dobu pojištění občan získá, tím vyšší penzi bude mít, protože doba pojištění ovlivňuje výši důchodu. V produktivním věku odvádí Američané ze svého příjmu sociální pojištění, které je oproti evropským poměrům nízké. Američané tedy v produktivním věku mají vyšší čistou mzdu z důvodu nižších odvodů na pojistném. Současně však závisí životní úroveň Američanů v penzi více na vlastních úsporách a investicích než v Evropě. V USA je zavedeno jednotné sociální pojištění. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 7,7 % ze své hrubé mzdy a zaměstnavatelé v závislosti na výši mzdy zaměstnance (u průměrné mzdy 9,7 %).


Dřívější a pozdějí odchod do důchodu


Do předčasného důchodu je možné odejít v 62 letech. Krácení předčasné penze je však značné a dosahuje 6,6 % za každý rok předčasnosti. Vzhledem k nízké předčasné penzi je tak odchod do předčasného důchodu pro mnoho Američanů finančně nemožný. V Americe tak odchází do předčasného důchodu méně lidí než v Evropě. Jestliže občan dále pracuje po dosažení důchodového věku, tak je jeho měsíční penze zvýšena o 8 % za každý rok, co pracuje navíc nad důchodový věk.


Výše důchodu


Výpočtovou formuli ovlivňuje redukce, proto s vyšším příjmem klesá náhradový poměr mezi důchodem a dosahovaným příjmem. Čistá penze u průměrné mzdy dosahuje 50 % čistého příjmu dosahovaného před odchodem do důchodu. Právě posuzování čistého důchodu a čisté mzdy je nejpřesnější. Důchody totiž podléhají výrazně nižšímu zdanění než mzdy. Je tedy správné porovnávat čistý důchod a čistou mzdu.


Výše státního důchodu v závislosti na příjmu


Tabulka: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu - dosahovaný příjem (v % z průměrné mzdy)

  50 % 75 % 100 % 150 % 200 %
Náhradový poměr  63,8 % 54,7 % 50,0 %  46,6 % 40,3 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2011, United States


Američané pobírají penzi v průměru 19 let


Americký důchodový systém je pro státní pokladnu levnější než v zemích EU. Státní výdaje spojené s výplatou důchodu dosahují 6,0 % k HDP. Průměr za všechny členské země OECD je přitom 7,2 % k HDP. Důvody jsou dva: nízká státní penze a nižší počet penzistů v populaci. V USA žije 21,1 % občanů starších 65 let (např. v Japonsku 35,5 %). V příštích letech se však počet občanů starších 65 let bude díky silné poválečné generaci zvyšovat, což zvýší tlak na penzijní výdaje. Očekávaná délka života novorozence je v USA 82,6 let (v zemích OECD 78,9 let). S rostoucím věkem střední délka života stoupá, protože jsou překonána rizika úmrtí v kojeneckém věku. Američané starší 65 let mají již střední délku života 85,7 let (v zemích OECD 83,1 let).

Prameny:
• OECD, Pensions at a Glance 2011, United States
• OECD, Tax databasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.