Porovnání průměrného důchodu a mzdy ve světě

02.11.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Životní úroveň odchodem do důchodu klesá. Průměrná penze je nižší než průměrná mzda v zemích OECD o třetinu. Kde jsou nejmenší a největší rozdíly? Jak vysoký je průměrný důchod v Česku?

Členské země OECD mají společné, že se zpřísňují podmínky pro přiznání starobního důchodu a klesá poměr mezi důchodem a mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu. V průměru dosahuje průměrná čistá penze 68 % čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu. České penze jsou tedy při mezinárodním srovnání průměrné, neboť dosahují 64,4 % čisté mzdy.


Porovnání důchodu a mzdy


V přiložené tabulce máme uveden poměr hrubého důchodu a hrubé mzdy a současně poměr čistého důchodu a čisté mzdy. Právě porovnání čistých hodnot (po odvodu daní) je výstižnější a přesnější. Mnohdy se však bohužel uvádí pouze hrubé údaje, které jsou zkreslené. Proč? Protože z důchodu odvádí důchodci povinné pojistné nebo daně výjimečně, zatímco mzdy a platy podléhají zdanění. Rozdíl si ukážeme na příkladu Česka. Průměrná měsíční mzda za první pololetí v Česku činila 23 575 Kč, průměrný důchod činil 10 557 Kč. Průměrná měsíční penze mužů činí 11 672 Kč, zatímco průměrná penze žen 9 537 Kč. Ženy tak pobírají penzi v průměru o 19 % nižší než muži. V přiložené tabulce je u zemí OECD porovnán průměrný důchod mužů a průměrná mzda.


  • Průměrný důchod mužů v Česku v současné době dosahuje 49,5 % průměrné hrubé mzdy. V přiložené tabulce OECD je u Česka uveden údaj 50,2 %, protože je počítáno se staršími údaji. Aby byly výsledky za všechny země porovnatelné, tak jsou i u Česka uvedeny údaje z publikace „Pensions at a Glance 2011“
  • Důchody jsou však v Česku v naprosté většině případů vypláceny čisté. Důchodci tedy ze svého důchodu neodvádí daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Mzdy a platy naproti tomu zdanění podléhají. Proto je přesnější porovnávat čistou mzdu a důchod. Čistá mzda bezdětného občana s hrubou mzdou 23 575 Kč dosahuje 18 211 Kč (sociální pojištění 1 533 Kč, zdravotní pojištění 1 061 Kč a záloha na daň z příjmu 2 770 Kč). Průměrný mužský důchod tedy dosahuje 64,1 % průměrné čisté mzdy (dle údajů OECD 64,4 %). Tento údaj má lepší vypovídající schopnost, proto jsou data v tabulce jednotlivých zemí seřazeny podle tohoto sloupce.


Kdy podléhají dani důchody?


Zatímco v roce 2010 byly od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny všechny důchodu až do 36násobku minimální mzdy, tedyaž do 288 000 Kč za rok, tak pro rok 2011 došlo ke změně. Přesto však nadále drtivá většina penzí nebude podléhat zdanění. Jak to bude za letošní rok? Nadále bude platit dle § 4, odstavce 1, písm. h) zákona o dani z příjmu, že důchody do 288 000 Kč jsou od daně osvobozeny, ale musí být dodržena zákonná podmínka, a sice že důchodce nesmí mít součet důchodu a dalších příjmů (např. z podnikání nebo pronájmu) vyšší než 840 000 Kč. Jestliže je součet příjmů vyšší než 840 000 Kč, tak podléhají zdanění všechny příjmy, tedy i důchod v plné výši.


Nejvyšší důchody jsou v Řecku


Státní penze je určitým způsobem zavedena ve všech členských zemích OECD. Občané mají tedy při splnění podmínek pro přiznání důchodu (dosažení důchodového věku a získání potřebného počtu let pojištění) jistotu, že nezůstanou v penzi bez finančních prostředků.


  • Z členských zemí OECD je průměrná čistá penze v porovnání s průměrnou čistou mzdou nejvyšší v Řecku, Maďarsku, Islandu, Nizozemí a Lucembursku. Právě z důvodu, že penze podléhají výhodnému daňovému režimu nebo nejsou zdaněny vůbec, tak je poměr mezi penzí a průměrnou čistou mzdou dokonce v Řecku, Maďarsku a Islandu vyšší než 100 %.
  • Naopak nejnižší je průměrná čistá penze v porovnání s průměrnou čistou mzdou v Mexiku, Irsku, Japonsku, Velké Británii a Novém Zélandu. Výše důchodu v porovnání s průměrnou mzdou je v Česku srovnatelná se Švýcarskem, Belgií nebo Finskem.

Tabulka: Porování mzdy a důchodu v zemích OECD

Země Důchod versus hrubá mzda (v %) Důchod versus čistá mzda (v %)
Řecko  95,7 111,2
Maďarsko  75,8 106,0
Island 96,9 101,1
Nizozemí 88,1 99,8
Lucembursko 87,4 94,0
Turecko 64,5 93,1
Rakousko  76,6  89,9
Dánsko 79,7  89,8
Slovinsko 62,4 85,4
Španělsko  81,2 84,9
Izrael 69,6 78,2
Itálie  64,5   75,3
Slovensko  57,5 74,5
Portugalsko   53,9 69,2
Polsko 59,0  68,2
Finsko 57,8 65,2
Česko 50,2 64,4
Chile 44,9   64,3
Belgie 42,0 64,1
Švýcarsko  57,9 64,1
Norsko  53,1 62,2
Francie 49,1 60,4
Austrálie 47,3 58,9
Estonsko 48,0 58,3
Německo 42,0 57,9 
Kanada  44,4 57,3
Švédsko 53,8  53,6
USA  39,4  50,0
Korea 42,1 47,5
Nový Zéland 38,7 41,5
Velká Británie  31,9  41,5
Japonsko 34,5  39,7
Irsko 29,0 35,8
Mexiko 30,9  32,2

Pramen: OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance 2011

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY