Spoření do 18 let přístupné

08.11.2011 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Jak vhodně zkombinovat klasické i dětské spořicí produkty a usnadnit tak svým potomkům vstup do finanční dospělosti?

Mnoho čerstvých rodičů, ale i prarodičů si často láme hlavu s tím, jak nejlépe finančně zabezpečit své novorozeně do dospělosti. Ačkoliv budoucnost je vždy nejistá, a nikdo neví, zda jeho ratolest v 18. letech bude toužit po vysokoškolských studiích, scooteru nebo třeba bude chtít procestovat celou Asii, každý intuitivně cítí, že je vhodné být připraven na jakoukoliv z možných eventualit a mít pro dítě „něco do začátku“.

Pokusíme se vám usnadnit orientaci ve velkém množství nabízených finančních produktů a najít tak nejefektivnější formy či kombinace dlouhodobého zhodnocení prostředků ať už se jedná o produkty, které se zakládají přímo jmenovitě na dítě (po předložení obč. průkazu rodiče a rodného listu dítěte) nebo o ostatní produkty určené dospělým klientům. Abstrahujeme ovšem od spoření na pořízení bydlení, protože to je jiná problematika a také finanční částky, kterých se týká, jsou odlišné od těch, které budou pojednány zde. Veškeré zde uvedené úrokové sazby jsou roční.


Spořicí účty a vkladní knížky


Základní formy spořicích účtů jsou dvě. První z nich většinou nemá žádná omezení (např.: prostředky lze vkládat a vybírat kdykoliv), ale úroková míra nepokryje ani inflaci (1,8 % - září 2011), druhou variantu představují účty, které jsou vázány na splnění daných vkladových podmínek při existenci úrokových pásem. Klient se tedy buď spokojí s nízkým úročením (např.: úrok v rozmezí 0,2 % - 1,5 % nabízí ve spořicím plánu k Osobnímu účtu Česká spořitelna), ale peníze bude mít ihned k dispozici nebo dosáhne na výhodnější sazby (např.: až 3,2 % u Šikovného spoření či Šikovného spoření Plus u České spořitelny) s tím, že bude vždy přesně plnit vkladové, výběrové a zůstatkové peněžní limity poskytovatele ve stanovených termínech splatnosti. Existují také spořicí účty pro děti do 15. let (někdy i do 18. let), ovšem i pro ně platí řada podmínek ohledně výše a termínů vkladů i výběrů. Při založení bývá vyžadováno předložení občanského průkazu rodiče a doložení oprávnění způsobilosti jednat za dítě (někdy i rodný list). Třeba tzv. Dětský vkladový účet od České spořitelny je úročen 1,5 %, ale výběr prostředků mimo stanovenou dvouletou lhůtu splatnosti (kromě prvního výběru) či nad rámec 25 % původní vložené částky podléhají poplatku 0,5 % - 7 %. Další přívklady (dodatečné vklady) se řídí sazebníkem pro Nový vkladový účet a jejich úročení je nižší než původních 1,5 %. Nesankcionovaný výběr zůstatku je umožněn až po dosažení 18. let věku a uskutečněn může být pouze právě zletilým dítětem.

Do skupiny spořicích instrumentů se řadí také dříve tolik oblíbené vkladní knížky. Způsob jejich založení je obdobný jako u dětských spořicích účtů. Zdánlivě nejvýhodnější varianta Dětské vkladní knížky (Česká spořitelna) s výpovědní lhůtou 24 měsíců je úročena až 2,5 %. Sankce za nedodržení výpovědních lhůt či zůstatkových limitů, snižují roční výnosnost vkladu až o 0,4 %. Po dosažení 18. roku věku dítěte je knížka bankou automaticky převedena do režimu vkladní knížky na jméno, u které je úročení v závislosti na výši vkladu v rozmezí 0,15 % - 1,15 %, přičemž výběr zůstatku do jednoho měsíce po dosažení zletilosti není penalizován.

Jako určitou výhodu jak spořicích účtů pro děti, tak vkladních knížek pro ně mohou někteří klienti vnímat fakt, že osobní bankrot rodiče (exekuce) se na tyto dětské finanční produkty nevztahuje.


Termínované účty


Lze je uzavírat pouze od 18. let věku (neexistuje tedy nic jako „dětská varianta“ termínovaného účtu) a to na období v řádu dnů i let. Oproti výše uvedeným produktům bývají lépe úročeny a to většinou zároveň s požadavkem minimální výše vkladu. Výnos pětileté termínované úložky do 249 999 Kč u GE Money Bank (produkt Dlouhodobý termínovaný vklad) dosahuje 2,5 %, při minimálním počátečním vkladu na úrovni 40 000 Kč. U spořitelních družstev lze očekávat ještě vyšší úroky. WPB Capital (produkt WPB Termínovaný vklad) vyžaduje jako jistinu 20 000 Kč a pětileté vklady v rozmezí 20 000 - 599 999 Kč úročí 3,6 %. Peníze na termínovaných vkladech nejsou dostupné na vyžádání (předčasný výběr je značně pelizován), ale mají nízké poplatky a často bývá jejich vedení zdarma. Klient, který již nějakou částkou disponuje, ji může na libovolný počet let uložit na tomto druhu vkladu a po uplynutí dané doby ji dle aktuálních úrokových sazeb zhodnotit jinak. Jedná se o konzervativní produkt pro ty, kteří nehodlají každý týden kontrolovat vývoj tržních sazeb.


Stavební spoření


Stavební spoření může klient založit sám sobě, chce-li jej však založit dítěti může tak učinit pouze jeho zákonný zástupce nikoliv jiný příbuzný. Uzavřou-li smlouvu pro dítě společně manželé, pak v případě, že v době splatnosti smlouvy již nebude mít manželství trvání, musí žádost o výplatu prostředků podepsat opět oba partneři (v případě problémů rozhoduje opatrovnický soud). I to je vhodné mít na paměti, ale především je nutné uvědomit si, že finanční prostředky uložené dle smluv založených po 31. 12. 2011 bude možné použít jedině pro účely spojené s bydlením. Do té doby může stavební spoření ještě suplovat určitou formu spoření. Maximální státní příspěvek ve výši 2000 Kč je sice stále lákadlem, na druhou stranu si spořitelny a banky účtují poplatek za založení smlouvy, který přímo úměrně roste s cílovou částkou a zároveň je zpoplatněno i vedení samotného účtu a úroky již podléhají srážkové dani 15 %.  Ačkoliv poskytovatelé těchto produktů často nabízejí různé slevy a akce, je vhodné si důkladně přečíst, zda právě pro vás je to ještě výhodné. Přesto je šestileté stavební spoření cestou, jak uložit finanční prostředky a po této době pak začít hledat jiné formy spoření.


Životní pojištění


Mnoho finančních poradců doporučuje právě životní pojištění jako způsob alternativního spoření (kapitálové životní pojištění má garantovaný minimální výnos a je daňově uznatelné. Investiční životní pojištění nezaručuje úroveň výnosu a jedná se o investiční produkt). Životní pojištění můžeme opatřit sami sobě (a pojistit se tak pro případ nečekané životní události) nebo jej založit přímo dítěti (výhodou je, že zakladatelem může být často i osoba bez příbuzenského vztahu).

Idea dětského životního pojištění je taková, že dítě bude finančně kryto v případě vlastního úrazu, nemoci apod., ale hlavně v případě smrti rodiče. Pojistné tedy zahrnuje část, která putuje na platbu rizika a část, která se „spoří - investuje“. Pokud se nic nestane, pak po uplynutí sjednané lhůty bude vyplacen finanční obnos zvýšený o zhodnocený výnos (z částky, která šla na spoření). Například Komerční banka (Dětské živ. poj. Brouček) dává možnost investovat prostředky do pěti různých fondů, přičemž za rok 2010 garantovala výnos na úrovni 3 %. Pojištění ovšem není spořicí produkt a to ani dětské životní pojištění. Pojišťovna totiž musí být připravena krýt z příspěvků všech pojištěných riziko jakékoliv pojistné události, klient je tedy pro ni nákladově náročný, což platí ze svých prostředků. Pojištění se vyplatí pouze tehdy, když dojde k pojistné události.


Individuální investiční rozhodnutí – dluhopisy, zlato, atd.


Pro ty, kteří si na to netroufají nebo nedůvěřují finančním makléřům a investičním fondům jsou tu i jiné možnosti. Například, nakoupit zaměstnanecké akcie firmy, kde pracujete (znáte ji, věříte jí) nebo státní dluhopisy, které si mohou občané zakoupit prakticky kdykoliv prostřednictvím online aplikací, které zdarma nabízejí některé banky. Díky své vzácnosti jsou uchovatelem hodnoty i drahé kovy, umělecká díla nebo i kvalitní víno. Zejména v době ekonomických krizí poptávka po nich stoupá. Z charakteru těchto produktů vyplívá, že není možné je pořídit přímo dítěti, ale předpokládá se, že mu později bude věnován dosažený výnos či samotný předmět investice.


Kombinace


Nejideálnějším řešením se tedy zdá vždy vhodně kombinovat dané instrumenty dle aktuální tržní situace a to ať už se jedná o produkty určené přímo dětem nebo ostatním klientům. Kdo k tomu nemá možnosti, musí se smířit s konzervativnějšími produkty. Po zvolení příslušného produktu, je vhodné zamířit na web umožňující konkrétní porovnání, například na Finance.cz. Většinu forem účtů je možné založit ihned online, často i za zvýhodněných podmínek oproti návštěvě banky, přičemž je dobré věnovat zvýšenou pozornost studiu smluvních ujednání.

Autor článku

Markéta Middeldorp  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ