Mám podprůměrnou mzdu, důchod budu mít nadprůměrný

21.11.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Začátkem roku 2012 by měl průměrný důchod činit 10 816 Kč. Jak vysoký příjem a dobu pojištění budou muset mít žadatelé o důchod v příštím roce, aby dosáhli na průměrný důchod?

Všechny důchody přiznané v roce 2011 a dříve se budou valorizovat, proto se od ledna zvýší průměrný důchod. V lednu by měl průměrný důchod být 10 816 Kč.

Vzhledem k redukci při výpočtu důchodu jsou rozdíly ve výši důchodu podstatně menší než u mezd. Zatímco průměrnou mzdu a vyšší mzdu pobírá přiližně třetina zaměstnanců, tak průměrný a vyšší starobní důchod pobírá „téměř“ polovina penzistů. Jak je to možné? Průměrná mzda je nadhodnocena velmi nadstandardními příjmy nejlépe placených zaměstnanců. Při výpočtu důchodu tomu tak není, důvodem je redukce započítávaného příjmu při výpočtu důchodu.

Vyšší důchod než 20 000 Kč pobírá velmi malo penzistů, důvodem je omezení příjmů při výpočtu důchodu. Důchodový systém je z části založen i na principu solidárnosti. Aby měl občan měsíční důchod 20 000 Kč, tak musí např. (dle výpočtu důchodu dle parametrů v roce 2012):


  • průměrnou měsíční mzdu 145 000 Kč a získat 38 let pojištění
  • průměrnou měsíční mzdu 125 500 Kč a získat 40 let pojištění
  • průměrnou měsíční mzdu 108 000 Kč a získat 42 let pojištění
  • průměrnou měsíční mzdu 96 300 Kč a získat 44 let pojištění


„Beru“ 20 tisíc a budu mít nadprůměrný důchod


Na průměrný důchod v Česku dosáhne i občan s podprůměrnou mzdou, jak si ukážeme na příkladu. Průměrná mzda za první pololetí letošního roku byla 23 575 Kč, za celý rok bude však cca. 24 000 Kč, protože mzdy v druhém pololetí jsou díky ročním odměnám vždy vyšší.


  • Praktický výpočet: Osobní vyměřovací základ pana Černého bude 20 000 Kč. Průměrná měsíční mzda pana Černého za všechny odpracované roky v současné hodnotě je tedy zmíněných 20 tisíc Kč. Pan Černý získá 44 let pojištění a důchod bude panu Černému přiznán v roce 2012. Jak vysokou bude mít penzi?

Tabulka: Výpočet penze pana Černého v roce 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ  20 000 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %)  11 061 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 2 503 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 2 503 Kč)  13 564 Kč
Základní výměra důchodu  2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (44 let x 1,5)  66
Procentní výměra důchodu (13 564 Kč x 66 %)  8 953 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 8 953 Kč)  11 223 Kč
vlastní výpočty autora

Přestože je příjem pana Černého téměř o 17 % nižší než průměrná mzda, tak bude mít nadprůměrný důchod. Dokonce o 407 Kč.


Doba pojištění výrazně ovlivňuje výši důchodu


Výše důchodu závisí nejenom na příjmech, ale také na získané celkové době pojištění. Význam doby pojištění si můžeme ukázat právě u pana Černého. V tabulce máme uveden měsíční důchod pana Černého při získání doby pojištění 36 let, 38 let, 40 let a 42 let.

Tabulka: Měsíčí penze pana Černého v roce 2012 (v závislosti na počtu let pojištění)

Počet let pojištění  Měsíční důchod 
36 let   9 595 Kč
38 let  10 002 Kč
40 let  10 409 Kč
42 let  10 816 Kč
44 let  11 223 Kč
vlastní výpočty autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY