Příspěvek na bydlení bude v roce 2012 vyšší

10.01.2012 | , Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


V letošním roce se příspěvek na bydlení zvyšuje. Životní úroveň sociálně slabých občanů tedy stoupne. Kdo splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení? OPAKOVANÉ VYDÁNÍ

Příspěvek na bydlení je, stejně jako všechny ostatní sociální dávky, upraven zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb). Příspěvek na bydlení je tedy určen sociálně slabým domácnostem. Počet příjemců příspěveků na bydlení však rozhodně není nízký. Jestliže projde nařízení vlády upravující průměrné náklady na bydlení úspěšně legislativním procesetm, tak si sociálně slabé domácnosti v roce 2012 finančně polepší.Kde se o příspěvek na bydlení žádá?


Příspěvek na bydlení není v případě sociálních problémů vyplácen automaticky. Je zapotřebí splnit zákonné podmínky a o příspěvek si písemně zažádat. O příspěvek na bydlení se žádá na úřadu práce dle trvalého bydliště. Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení splní vlastní nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, když:


 • Náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35.
 • Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Vždy se posuzuje uplynulé čtvrtletí a je potřeba doložit doklady o zaplacených nákladech na bydlení.


Do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek nebo alimenty


Příjem domácnosti však netvoří pouze mzda, plat nebo příjem z podnikání, jak se někteří občané mylně domnívají. Do celkového příjmu domácnosti se totiž započítává i rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky (ošetřovné, mateřská a nemocenská). Protože lze příští rok si zvolit výši pobírání rodičovského příspěvku, tak je pro sociálně slabé rodiny vhodné zvolit její výši tak, aby nezanikl nárok na příspěvek na bydlení.


Jak se vypočítávají náklady na bydlení?


Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.


 • Nájemné bydlení

Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.


 • Vlastní bydlení (patří zde i družstevní bydlení)

U vlastního bydlení se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem. V roce 2012 měsíčně činí: 1 710 Kč (zvýšení o 142 Kč) u jedné osoby v rodiny, 2 340 Kč (zvýšení o 195 Kč) u dvou osob, 3 060 Kč (zvýšení o 255 Kč) u tří osob a 3 690 Kč (zvýšení o 307 Kč) u čtyř a více osob. U družstevních a vlastních bytů se totiž nevychází ze skutečných nákladů, ale dle uvedených částek.  Náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině. Pro rok 2012 se jedná o tyto částky: 666 Kč (zvýšení o 29 Kč) u jedné osoby, 911 Kč (zvýšení o 39 Kč) u dvou osob, 1 192 Kč (zvýšení o 52 Kč) u tří osob, 1 472 Kč (zvýšení o 63 Kč) u čtyř a více osob. Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.


Jak se stanovují normativní náklady na bydlení


Normativní náklady na bydlení se liší dle typu bydlení. Jsou tedy rozdílné u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná.

Tabulka: Nájemní bydlení (rok 2012)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 7 068  5 616  5 352  4 563  4 379
Dvě 10 144  8 157  7 796  6 715  6 464
Tři 13 813  11 214  10 742  9 330  9 001
Čtyři a více  17 269  14 135  13 565  11 862  11 466

 

Tabulka: Vlastní bydlení (rok 2012)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 4 053  4 053  4 053  4 053  4 053 
Dvě  6 042   6 042   6 042   6 042   6 042 
Tři 8 421  8 421  8 421  8 421  8 421 
Čtyři a více  10 699  10 699  10 699  10 699  10 699 


Jak se vypočítá příspěvek na bydlení?


Výsledná měsíční výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

 • Když jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, tak je příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).
 • Jestliže rozhodný příjem domácnosti, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.


Praktické příklady


Příklad 1: Manželé Černí bydlí ve vlastním bytě v Brně. Mají dvouletého syna. Paní Černá pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 600 Kč. Pan Černý má čistou mzdu (kterou obdrží na účet) 9 400 Kč. Dále pobírá rodina přídavek na dítě 500 Kč. Náklady na bydlení činí 8 500. Má rodina nárok na příspěvek na bydlení?

Výpočet:


 • Náklady na bydlení rodiny Černých ve výši 8 500 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny.
 • Příjmy rodiny jsou 17 500 Kč (7 600 Kč + 9 400 Kč + 500 Kč).
 • 30 % z rodinných příjmů je 5 250 Kč (30 % x 17 500 Kč).
 • Současně 30 % příjmů rodiny Černých není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (tj. 8 421 Kč).
 • Rodina Černých má tedy nárok na příspěvek na bydlení.
 • Výše příspěvku na bydlení bude 3 171 Kč (8 421 Kč – 5 250 Kč).

Příklad 2: Manželé Zelení bydlí v nájemním bytě v Plzni. Mají dvouletého syna. Paní Zelená pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 600 Kč. Pan Zelený má čistou mzdu 16 000 Kč. Dále pobírají přídavek na dítě ve výši 500 Kč. Na nájemném (včetně vody, elektřiny…) zaplatí rodina 11 300 Kč. Jak vysoký dostanou příspěvek na bydlení?

Výpočet:


 • Náklady na bydlení ve výši 11 300 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny.
 • Příjmy rodiny jsou 24 100 Kč (7 600 Kč + 16 000 Kč + 500 Kč).
 • 30 % z rodinných příjmů je 7 230 Kč (30 % x 24 100 Kč).
 • Současně 30 % příjmů rodiny Zelených není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (tj. 11 214 Kč).
 • Rodina Zelených má tedy nárok na příspěvek na bydlení.
 • Výše příspěvku na bydlení bude 3 984 Kč (11 214 Kč – 7 230 Kč).


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORA