Přídavky na děti v roce 2012

12.01.2012 | , Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


Změna výpočtu životního minima v letošním roce se dotkne i přídavků na děti. V Česku totiž mohou čerpat přídavky na děti rodiny s příjmem nižším než 2,4násobek životního minima. Jak vysoké jsou přídavky v porovnání s ostatními zeměmi?

Při posuzování nároku na přiznání přídavku na děti se neposuzuje majetek rodiny, ale její příjmy. Vždy za předcházející kalendářní rok. Jestliže např. v roce 2010 měla rodina nízký příjem a v letošním roce již má vysoký příjem, tak v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 bude pobírat rodina přídavky na děti. Dá se tedy říci, že se přídavky na děti vyplácejí zpětně. Výše přídavku na děti


V některých evropských zemích pobírají přídavky na děti všechny rodiny s dětmi. V Česku nikoliv. Příjem domácnosti nesmí překročit 2,4násobek životního minima. Při dostatečném příjmu tak nemá rodina na přídavky na děti nárok. I při nízkém příjmu je však potřeba o přídavky na děti požádat na předepsaném formuláni na místně příslušném úřadu práce. Součástí žádostí jsou potom doklady o příjmu (např. potvrzení zaměstnavatele, u rodičovského příspěvku čestné prohlášení…). Do rozhodného příjmu se započítává i rodičovský příspěvek. Nezapočítává se však výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěte, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou. Přídavky na děti v roce 2012 činí:


  • 500 Kč na dítě věku do 6 let
  • 610 Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let
  • 700 Kč na dítě od 15 do 26 let


Kdy splníte nárok na přídavek na dítě?


Od ledna 2012 se zvyšuje životní minimum domácnosti. Hranice pro přídavek na dítě se zvyšuje, přídavky na děti by mělo pobírat více domácností. Podívejme se na konkrétní příklady:


  • rodina s jedním dítětem (4 roky) musí mít čistý měsíční příjem nižší než 18 504 Kč (2,4 x 7 710 Kč (životní minimum rodiny))
  • rodina s dvěmi dětmi (4 a 2 roky) musí mít čistý měsíční příjem nižší než 22 680 Kč (2,4 x 9 450 Kč (životní minimum rodiny))
  • rodina s dvěmi dětmi (7 a 4 roky) musí mít čistý měsíční příjem nižší než 23 640 Kč (2,4 x 9 850 Kč (životní minimum rodiny))
  • rodina s třemi dětmi (10, 7 a 4 roky) musí mít čistý měsíční příjem nižší než 28 776 Kč (2,4 x 11 990 Kč (životní minimum rodiny))


Nejvyšší přídavky na děti jsou v Lichtenštějnsku


Sociální politika je ve všech členských zemích EU velmi důležitá. Rodinné dávky jsou v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa poměrně vysoké. Nejvyšší přídavky na děti jsou v Lichtenštějnsku (na dvě děti 456 €), Lucembursku (na dvě děti 441 €) a Německu (368 €). Nejdéle mohou přídavky na děti opět pobírat rodiče dětí v Lucembursku a Německu, až do 27 let v přídadě, že studují. Ve všech zemích platí, že čím více dětí, tím vyšší přídavky. Zajímavostí je, že ve Francii jsou přídavky na děti vypláceny rodinám, které mají dvě a více děti (jsou však poměrně vysoké).

Vybrané země, kde výše přídavku závisí na věku dítěte:


  • Dánsko

Výše měsíčních přídavků na děti závisí na věku dítěte. Na dítě ve věku 0-2 roky dostávají rodiče měsíčně 190 €, na dítě ve věku 3-6 let dostávají rodiče měsíčně 151 €, na dítě ve věku 7-17 let dostávají rodiče 119 €.


  • Nizozemí

Výše měsíčních přídavků na děti závisí opět na věku dítěte. Na dítě ve věku 0-5 let dostávají rodiče měsíčně 65 €, na dítě ve věku 6-11 let dostávají rodiče 79 € a na dítě ve věku 12-17 let dostávají 93 €.


  • Polsko

Výše přídavků závisí na věku dítěte: 0-5 let činí 17 €, 5-18 let činí 23 € a 18-24 let činí 25 €.

Tabulka: Výše přídavků na děti v roce 2011 ve vybraných evropských zemích (v € měsíčně)

Země             Výše přídavků na 1 dítě Výše přídavků na 2 děti
Belgie 87 248
Estonsko 10 20
Finsko 100 211
Francie 0 127
Irsko 140 280
Lotyšsko 11 22
Lichtenštějnsko 228 456
Lucembursko 186 441
Maďarsko 46 98
Malta 96 193
Německo 184 368
Řecko  8 25
Slovensko 22 44
 Velká Británie  97 161

Pramen: MISSOC DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORA