Co dělat, když chcete ručení u konkurence?

25.11.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Povinné ručení musí mít každé vozidlo, se kterým chcete vyjet do silničního provozu. Každým rokem nám pojišťovny připravují překvapení změnami sazeb pro rozličné kategorie řidičů. Jak postupovat, když chcete pojišťovnu změnit?

Díky uznávání bonusů za bezeškodní průběh pojištění není pro řidiče problémem přechod od jedné pojišťovny ke druhé. Při změně pojišťovny nepřijdou o bonusy, které získali. Naopak, pokud přejdou k pojišťovně, která nabízí nižší cenu, spíše ušetří. Pojišťovny zveřejňují nové sazebníky povinného ručení každý rok, ani letošní rok nebude výjimkou.

Pojistné období u většiny uzavřených smluv trvá 12 měsíců. Pokud budete chtít pojišťovnu změnit, je třeba dodržet určitý postup.

  • Výpověď - Zašlete výpověď pojistné smlouvy na stávající pojišťovnu. Výpověď je třeba učinit písemně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis a také věta: "Vypovídám smlouvu o  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla č. ..…(číslo smlouvy), k datu ……(datum ke kterému vám původní smlouva končí).
  • Doklad o bezeškodním průběhu - Současně s výpovědí si zažádejte o potvrzení bezeškodního průběhu za minulý/minulé roky. Tento doklad budete potřebovat při uzavírání nové smlouvy. Upozorňujeme řidiče, že i když z pojistné smlouvy byla čerpána určitá částka, nemusí to znamenat, že přichází o bonus. V některých případech jde o menší škody a pojišťovna bonus uzná (Př. Uhrazené přední sklo nemá u většiny pojišťoven vliv na výši bonusu!). Zároveň žádejte svou pojišťovnu též o Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti. Pozor - při zrušení pojištění jste povinni odevzdat pojišťovně zelenou kartu.
  • Uzavření nové smlouvy - Do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy je třeba uzavřít smlouvu novou Pozor -  platí, že nepojištěné vozidlo na silnici nesmí! Pokud toto majitel vozidla nesplní, je povinen odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tak neučiní hrozí mu pokuta.

Pozor! Je třeba si ohlídat, zda vám nevznikla časová prodleva mezi ukončením staré smlouvy a platností nové smlouvy o povinném ručení. Pokud vám skončí smlouva na povinné ručení a vy do 14 dní neuzavřete novou, hrozí vám sankce v podobě pokuty ve výši 5 000 až 40 000 Kč a to od správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Je-li prodleva mezi smlouvami např. 7 dní, nehrozí vám sice sankce od správního orgánu, ale Česká kancelář pojistitelů je oprávněna po vás vyžadovat zaplacení příspěvku do Garančního fondu !!

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ