Exekuce ze mzdy v roce 2013 klesá

08.11.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Při srážkách ze mzdy musí dlužníkovi vždy zůstat nezabavitelné minimum, které se odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení. Zvýšení životního minima od ledna 2012 a každoroční zvyšování normativních nákladů na bydlení je pro dlužníky příznivou zprávou. Exekučně jim tak vždy od ledna může být sraženo méně než v předchozím roce.

Problémy se splácením hypoték, leasingů a všech úvěrů má v posledních letech čím dál více rodin. Počet nařízených exekucí kažrodočně stoupá. V případě, že dlužník pracuje, tak je první volbou exekuce ze mzdy. Věřitelé si v současné době své pohledávky důkladně hlídají. Co nejdříve se domáhají dlužných pohledávek soudní cestou. Zaměstnaní dlužníci musí počítat s tím, že exekuce ze mzdy bude nařízena poměrně rychle. Zjistit zaměstnavatele dlužníka není pro exekuturské úřady, kterým věřitelé vymáhání pohledávek svěřují, těžké.

Exekuci je dobré předejít

V případě problémů se splácením závazků je pro všechny dlužníky dobré se okamžitě s věřitelem sejít a zkusit najít řešení současné složité finanční situace. Renomované ústavy jsou většinou ochotny jednat a zkusit najít nějaké vhodné řešení pro obě strany a předejít tak soudnímu řešení. Rozhodně se nevyplácí spoléhat se, že to nějak dopadne a časem se to nějak zaplatí najednou. Věřitelé v takovém případě určitě nebudou nečinní. Všechny společnosti si své pohledávky hlídají a brzy podají na soud návrh na exekuci. Dlužníci tedy mohou svým aktivním přístupem exekuci předejít. Řešením často bývá na přechodnou dobu sjednat nižší splátky, které jsou nižší než případná exekuce ze mzdy. Především však dlužník nemusí platit vysoké exekuční náklady. V praxi může být nařízeno více exekucí současně. Lze tedy provést např. srážky ze spoříčího účtu i ze mzdy. V praxi tedy jednoznačně platí, že řešení finančních problémů včas šetří dlužníkům peníze i nepříjemnosti. Ve finančních problémech je tedy zapotřebí se o dluhy starat, pravidelně přebírat poštu a s věřiteli komunikovat.

Srážky ze mzdy v roce 2013

Při stanovení výše srážek ze mzdy, se vychází z nezabavitelného minima, které musí dlužníkovi z jeho výplaty vždy zůstat. Výše nezabavitelného minima se odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení. Čím jsou obě částky vyšší, tím více dlužníkovi zůstane. Životní minimum se v Česku po 5 letech od ledna 2012 zvýšilo z 3 126 Kč na 3 410 Kč. Normativní náklady na bydlení (jedná se o normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bydlení v obci od 50 tis. do 100 tis. obyvatel) se zvyšují každoročně nařízením vlády a pro rok 2013 jsou stanoveny na 5 687 Kč (5 352 Kč v roce 2012).  Díky tomu si dlužníci vždy od ledna polepší.

  • Nezabavitelné minimum na dlužníka v roce 2013 tedy činí 6 065 Kč. Což jsou dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (5 687 Kč).
  • Nezavatitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné v roce 2013 činí 1516 Kč (1 460 Kč pro rok 2012).

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy zaměstnance. Po odečtení nezabavitelného minima lze z částky nad 9 097 Kč (3 410 Kč + 5 687 Kč) srazit celou částku. Pokud je zbylá čistá mzda (tj. po odečtení nezabavitelného minima) nižší než 9 097 Kč, tak se vydělí tato částka třemi a třetina musí zůstat dlužníkovi.

Co dlužníkovi z výplaty zůstane?

V roce 2013 musí z výplaty každému dlužníkovi zůstat:

  • nezabavitelné minimum ve výši 6 065 Kč
  • jestliže je ženatý tak dalších 1 516 Kč na manželku (i když má manželka vlastní příjem)
  • na každé vyživované dítě 1 516 Kč

Ženatému zaměstnanci s dvěmi dětmi, tak musí zůstat 10 613 Kč. Tato částka se odečte od čisté mzdy. Rozdíl nad částku 9 097 Kč se sráží bez omezení. Rozdíl do 9 097 Kč se vydělí třemi. První třetina je určena na úhradu pohledávky. Druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky, u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi. Třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi. Přednostními pohledávkami jsou např. výživné, dluh na dani, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody ublížením na zdraví. Při více srážkách má vždy přednost výživné.  

Praktický příklad: Svobodný bezdětný zaměstnanec má měsíční čistou mzdu ve výši 18 500 Kč. Tento zaměstnanec neplnil své závazky vůči bance, a proto na něj byla uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou pohledávku 215 000 Kč. Kolik mu bude měsíčně sraženo z jeho výplaty?

Text Částka 2012 Částka 2013
Nezabavitelné minimum jednotlivce  5 842 Kč 6 065 Kč
Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima  (Základ)  12 658 Kč
12 435 Kč
Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy (HPZM) 8 762 Kč 9 097 Kč
Třetina z částky HPMZ (třetinaHPMZ) 2 920 Kč 3 032 Kč
Srážka ze mzdy (SzM)
(Základ-HPMZ+třetinaHPMZ)
6 816 Kč
6 370 Kč

Zaměstnanci zůstane
(18 500 Kč – SzM)

11 684 Kč 12 130 Kč

 

Při dluhu u nepřednostní pohledávky je exekučně v roce 2013 sraženo 6 370 Kč, což je méně než by mu bylo sraženo v roce 2012 (6 816 Kč). Díky vyšším normativním nákladům na bydlení, tak bude letos ze mzdy strháváno méně. Pokud by se jednalo např. o dluh na zdravotním pojištění (přednostní pohledávka), tak by mu mohlo být exekučně sraženo letos 9 402 Kč (9 736 Kč v roce 2012).

Praktický příklad: Na pana Černého je vedena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou pohledávku 180 000 Kč z podnikání. Pan Černý je ženatý a vyživuje 2 děti. Čistá mzda pana Černého je 18 500 Kč. Kolik bude panu Černému exekučně sraženo z jeho výplaty?

Text Částka 2012 Částka 2013
Nezabavitelné minimum jednotlivce  5 842 Kč 6 065 Kč
Nezabavitelné minimum na vyživované osoby
(na manželku a 2 děti)
4 380 Kč
4 548 Kč
Nezabavitelné minimum celkem
10 222 Kč
10 613 Kč
Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima
(Základ)
8 278 Kč
7 887 Kč
Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy  8 762 Kč
9 097 Kč
Třetina z Základ (třetinaZáklad)
2 759 Kč 2 629 Kč
Srážka ze mzdy (SzM)
2 759 Kč 2 629 Kč
Panu Černému zůstane
(18 500 Kč – SzM) 
15 741Kč
15 871Kč

Při exekuci na nepřednostní pohledávku činí v roce 2013 srážka ze mzdy 2 629 Kč. Stejně jako v předchozím případě je to nižší částka, než kterou by dlužník platil v roce 2012 (2 759 Kč). Při srážce ze mzdy na přednostní pohledávku by srážka čnila 5 258 Kč.

V některých případech ani srážky ze mzdy nevyřeší problém dlužníka. Pokud se člověk dostane do finančních problémů a jeho závazky se vyšplhají řádově do statisíců korun, často bývá jediným řešením osobní bankrot.

 

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ