Daňové úlevy aneb odměna za odpovědnost

20.02.2012 | , Finance.cz
DANĚ


S každou povinností by se měl pojit i benefit, který plní motivační funkci. Otázka je, jestli víme kdy, kde a jak benefity vyplývající z toho, že jsme odpovědní využívat.

Z úst českých politiků poslední dobou slýcháme především pojmy jako utahování opasků, zavírání kohoutků a přenesení odpovědnosti na jedince. Důchodová reforma je jeden z prvních signálů, kterým nám chce vláda sdělit: „budete se muset starat sami“. S každou povinností by se však měl pojit i benefit, který plní motivační funkci. Otázka je, jestli víme kdy, kde a jak benefity vyplývající z toho, že jsme odpovědní využívat.


Životní pojištění


Jedná se zde především o pojištění pro případ smrti, smrti nebo dožití a důchodové. Pokud nás má stát za tuto formu odpovědnosti a osobní iniciativy odměnit, chce také vědět, že se jedná o dlouhodobý záměr. Proto, pokud chceme daňové úlevy využít, výplata pojistného musí být sjednána až po 60 kalendářních měsících a zároveň ne dříve jak v 60 letech. Zároveň je potřeba počítat s tím, že minimální pojistná částka v případě, že pojistná doba bude rovna 15 rokům či méně, je 40.000,- Kč. Pokud pojistná doba bude delší než 15 let, je potřeba mít pojistnou částku nastavenou  alespoň na 70.000,- Kč.

Z pohledu daňové optimalizace je vhodné měsíčně odvádět 1000,- Kč. Daňový základ si  ročně takto můžeme snížit maximálně o 12.000,- Kč, přičemž reálná úspora je 15% z této částky čili 1.800,- Kč. Důležité je, že pojistník tedy ten, kdo smlouvu sjednává a tím myšleno i platí, je zároveň pojištěný, osoba, na kterou se pojistné krytí vztahuje.


Pozor na zpětné dodanění


Je na nás jestli budeme chtít možnosti daňového odpočtu využít. Zvážit je to dobré z následujícího důvodu. Pokud se totiž rozhodneme s placením pojistného přestat a smlouvu ukončit před 60. rokem, máme povinnost zpětně dodanit vše, co jsme od státu jako daňovou výhodu získali. Pakliže totiž pojmeme placení pojistného jako investici, s největší pravděpodobnosti nedosáhneme takového výnosu, který bychom získali, kdybychom svěřovali své prostředky přímo investiční společnosti.


Jak daňovou výhodu uplatnit


Na začátku každého roku nám pojišťovna zašle potvrzení o uhrazeném pojistném za rok předcházející. Přičemž první rok je potřeba k potvrzení o pojistném za minulý rok přiložit i kopii pojistné smlouvy či pojistky. Jestliže podáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob sami, přiložte k němu potvrzení od pojišťovny, jinak ho stačí zanést na účtárnu v zaměstnání.


Penzijní připojištění


V současné době patří důchodová reforma mezi nejdiskutovanější témata. Zatímco se ale v současnosti probírá především z pohledu výnosnosti fondů a případných přestupů mezi nimi, to co znamená zavedení III. pilíře z pohledu naší daňové optimalizace, zatím  nikdo příliš neřeší.

Momentálně jsou podmínky nastaveny tak, že na měsíční částku 500,- Kč obdržíme příspěvek od státu 150,- Kč. Abychom byli ochotní investovat na zabezpečení svého stáří i vyšší částky, stát nás motivuje daňovou úlevou, pokud si měsíčně přispíváme více jak 500,- Kč. Maximální daňovou úlevu lze získat za předpokladu měsíčního příspěvku 1500,- Kč. Ročně jsme si tak mohli od základu daně odečíst 12.000,- Kč.

Podmínkou pro čerpání daňových úlev je sjednání smlouvy alespoň do 60 let věku a zároveň nejméně 5 letou délkou trvání.
Pokud jste doposud spořili částku nižší a přesto byste rádi maximálního daňového odpočtu využili, možnost se nabízí přes jednorázový vklad. Toto je však třeba penzijnímu fondu písemně oznámit. Penzijní fond pak tuto částku zaúčtuje a vystaví Vám potvrzení o zaplacených příspěvcích. Potvrzení od penzijního fondu přiložíme k daňovému přiznání a zaneseme na mzdové oddělení zaměstnavateli.

V rámci důchodové reformy 2013 bude možné odečíst z daní částku vyšší jak 12.000,- Kč ročně. Zároveň je však možně, že se dočkáme i zvýšení daňové úspory z 15% na 19%. S tímto krokem lze však případně počítat až od roku 2014.

Autor článku

Daniel Pech  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ