Kdy mají penzisté nárok na vratku daně za rok 2011?

28.02.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Počet pracujících penzistů každoročně stoupá. Jestliže starobní důchodce pracoval pouze v letních měsících, tak bude mít nárok na vratku daně. Stejně tak občané, kteří pracovali pouze část měsíce a odešli do starobního důchodu. Námaha spojená s vyplněním daňového přiznání se vyplatí. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY.

Jak je možné, že důchodcům pracujících pouze část roku nebo za minimální mzdu vznikne nárok na vratku daně? Důvodem je nevyužití základní slevy na poplatníka v plné výši během roku 2011. Sleva na poplatníka za celý rok 2011 činí 23 640 Kč. Měsíčně však může být uplatněna pouze v poměrné výši, tj. 1 970 Kč. Při provedení ročního zúčtování (provádí poslední zaměstnavatel) nebo v daňovém přiznání (provede si občan sám) se však uplatní sleva na poplatníka v plné výši.


Roční příjem do 117 610 Kč = daň se neplatí


Penzisté, stejně jako všichni ostatní daňoví poplatníci, mohou v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování uplatnit základní slevu na dani. Uplatnění základní slevy na dani znamená, že do ročního příjmu ze zaměstnání ve výši 117 680 Kč se neplatí daň z příjmu fyzických osob. Částka, která byla během roku sražena na zálohách daně z příjmu, se tedy v těchto případech v plné výši vrátí.
Výpočet mzdy, ze které se daň neplatí:


  • - 117 680 Kč x 1,34 = 157 691 Kč, po zaokrouhlení na sta dolů 157 600 Kč
  • - daň z příjmu je 23 640 Kč (157 600 Kč x 15 %)
  • - daňová povinnost je však nulová, protože se uplatní sleva na dani na poplatníka (23 640 Kč – 23 640 Kč)


Praktický příklad:Starobní penzista pan Černý pracoval celkem během roku 8 měsíců pro více zaměstnavatelů. Jeho měsíční mzda činila vždy 12 000 Kč. Protože nepodepsal pan Černý prohlášení k dani, tak si podá sám daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Podkladem k daňovému přiznání bude mít „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2011“ od všech zaměstnavatelů. V přiložené tabulce jsou uvedeny údaje, které získal pan Černý součtem dat z těchto potvrzení. Všechny vstupní údaje pro vyplnění daňového přiznání jsou obsaženy právě v tomto tiskopise od jednotlivých zaměstnavatelů. Pan Černý bude mít nárok na vratku daně ve výši 3 560 Kč. Od finančního úřadu obdrží pan Černý tuto částku do konce dubna 2012.


Tabulka: Výpočet vratky daně pana Černého

Text Částka
Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů
96 000 Kč
(12 000 Kč x 8 měsíců)
Úhrn povinného pojistného 32 640 Kč
(96 000 Kč x 34 %)
Základ daně zaokrouhlený na sta dolů
128 600 Kč
(96 000 Kč + 32 640 Kč)
Daň z příjmu 19 290 Kč
(128 600 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka
23 460 Kč
(stanoveno zákoenm)
Daň po uplatnění slev 0 Kč
(19 290 Kč – 23 460 Kč, max. do nuly)
Na zálohách během roku zaplaceno 3 560 Kč
(měsíční záloha byla 445 Kč, 445 Kč x 8 měsíců)
Pan Černý obdrží vratku 3 560 Kč

vlastní výpočty autora


Čas strávený vyplňováním daňového přiznání se panu Černému vyplatí. Bude mít nárok na vratku daně ve výši 3 560 Kč.


Odchod do důchodu během roku


Stejně tak budou mít nárok na vratku daně občané, kteří odešli do důchodu v průběhu roku a již neměli žádné příjmy. Nebo občané, kteří dostali v průběhu roku výpověď, několik měsíců byli na úřadu práce a koncem roku odešli do důchodu. Zkrátka všichni penzisté, kteří měli po část roku příjmy a nestihli v plné míře využít základní slevy na poplatníka. Možnosti, jak získat nárok na vratku daně, jsou dvě:


  • - roční zúčtování


Při splnění zákonných podmínek (např. podepsání prohlášení k dani u všech zaměstnavatelů, nedošlo k souběhu několika zaměstnání v některých měsících…) může na základě žádosti občana provést jeho poslední zaměstnavatel roční zúčtování (do 15. února). Když si daňový poplatník o roční zúčtování nepožádá, tak mu ho zaměstnavatel neprovede. Když nemá daňový poplatník povinnost podat daňové přiznání, tak je u zaměstnance daňová povinnost splněna zálohami na dani z příjmu.


  • - podání daňového přiznání


Druhá možnost je elegantnější. Stačí mít od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za minulý rok. Tato potvrzení jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Daňové přiznání za rok 2011 stačí doručit finančnímu úřadu do konce března.


Praktický příklad: Pan Zelený pracoval pro zaměstnavatele XY prvních 6 měsíců během roku 2011. Jeho měsíční příjem byl 20 000 Kč. Vzhledem ke změnám firmy a nutnosti snížit stav, ukončil pan Zelený pracovní poměr dohodou. V listopadu totiž dosáhl důchodového věku a odešel do starobního důchodu. Několik měsíců byl na úřadu práce. Nechtěl odejít do předčasného důchodu a navíc dokončil potřebný rok pojištění pro výpočet důchodu, proto byl několik měsíců na úřadu práce. Pan Zelený si sám podá daňové přiznání. Od zaměstnavatele XY obdrží „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“. Žádné jiné zdanitelné příjmy pan Zelený neměl, neuplatnil žádné nezdanitelné položky ani jiné slevy na dani.


Tabulka: Výpočet vratky daně pana Zeleného

Text Částka
Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů 120 000 Kč
(20 000 Kč x 6 měsíců)
Úhrn povinného pojistného 40 800 Kč
(120 000 Kč x 34 %)
Základ daně zaokrouhlený na sta dolů 160 800 Kč
(120 000 Kč + 40 800 Kč)
Daň z příjmu
24 120 Kč
(160 800 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka
23 460 Kč
(stanoveno zákonem)
Daň po uplatnění slev 480 Kč
(24 120 Kč – 23 460 Kč)
Na zálohách během roku zaplaceno
12 300 Kč
(měsíční záloha byla 2 050 Kč, 2 050 Kč x 6 měsíců)
Pan Zelený obdrží vratku 11 820 Kč
(480 Kč – 12 300 Kč)

vlastní výpočty autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ