V zajetí „švarcsystému“

28.02.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Švarcsystém byl dlouhá léta fenoménem v oblasti zaměstnanosti, jenž se pohyboval na rozhraní legality a ilegality. Byl a je pro zaměstnavatele výhodnou možností, jak se zbavit zátěže povinnosti vůči zaměstnancům dle norem zákoníku práce...

Švarcsystém umožňuje flexibilně reagovat na poptávku zaměstnavatelů. Letošním rokem má být však postihován přísnějšími sankcemi, než v letech předchozích.


Na živnostenský list do práce?


Švarcsystém je forma vykonávání závislé činnosti pro zaměstnavatele formou OSVČ, kdy od letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, které výrazněji postihují sankcemi za tento výkon práce i samotné zaměstnance. Zaměstnanec, který vykonává pro zaměstnavatele pracovní činnost, jejíž náplň odpovídá pracovněprávnímu vztahu a je přitom zaměstnán na živnostenský list, se stává účastníkem „švarcsystému“, na jehož potírání letos má stát v plánu vynaložit nemalé prostředky.  


Těžké volby zaměstnance


Na druhé straně je zaměstnanec zbaven základní ochrany zákoníkem práce, do jehož dnešní podoby se formoval přes dlouhá léta vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vztah zaměstnance se ve své podstatě řídí obchodním zákoníkem, jehož smyslem je vysoce volná smluvní úprava vztahů, která rozhodně není koncipována pro vztahy pracovněprávní. Zaměstnanec si taktéž sám musí zajistit povinné odvody pojistné a  daňové, jenž jsou jistě pro průměrného zaměstnance časovou a organizační zátěží nad rámec klasických pracovněprávních vztahů.


Příloha: Jak zákon káže…


  • - Zákoník práce § 2

(1)Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.


  • - Zákon o zaměstnanosti § 5 písm. e)

nelegální prací se rozumí:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah


Kde je Švarcsystém využíván?


Švarcsystém je velice často využíván v oborech gastronomie, hotelnictví, realitních makléřů, či ve stavebnictví. Pro zaměstnavatele představuje švarcsystém hned několik výhod. Jak již bylo zmíněno výše, není vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem upraven dle zákoníku práce, tudíž není zaměstnavatel vázán maximální týdenní pracovní dobou, pracovním klidem, přesčasy, výpovědními lhůtami, odstupnými a samotné rozvázání pracovněprávního vztahu může nastat dle vůle zaměstnavatele ze dne na den. Pro zaměstnavatele je nespornou výhodou taktéž absence daňové a pojistné povinnosti vůči zaměstnanci.


Sankce vpravo, sankce vlevo


Pojďme se podívat na to co nás nejvíce zajímá a to je výše pokut. Společnosti, jenž poskytuje nelegální práci přes švarcsystém lze v rámci správního deliktu uložit pokutu až do výše 10.000.000,- Kč, nejméně však 250.000,- Kč. Zaměstnanci, který vykonává nelegální práci přes švarcsystém pro zaměstnavatele hrozí nově pokuta až do výše 100.000,- Kč. Dle prohlášení autorit bude v průběhu měsíce února provedeno zvýšené množství kontrol v dané věci, kdy kontrolní činnost bude provádět Státní úřad inspekce práce. Lze předpokládat, že s ohledem tyto prohlášení a snahu o větší kontrolu zaměstnanosti, bude úřad postupovat velice efektivně a v širokém záběru.


Lze nalézt kompromis?


Švarcsystém je problémem a řešením zároveň, kdy jediným viníkem je ekonomická krize, která nutí zaměstnavatele v silně konkurenčním prostředí flexibilně reagovat na možnosti trhu. Ekonomická krize taktéž donutila zaměstnance takové nabídky formy zaměstnávání přijímat s ohledem na nedostatek pracovních míst na trhu a v neposlední řadě se stát v rámci ekonomické krize snaží zajistit plynulé stabilní pojistné a daňové odvody pro zajištění prostředků do státní kasy.

Štítky:

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ