Co byste měli vědět o zdravotním pojištění?

01.03.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Vůči své zdravotní pojišťovně máme všichni určité povinnosti. Jejich neplnění může znamenat veliké nepříjemnosti. Předepsání penále nebo pokuty. Ty jsou následně vymáhány exekučně. Na co si mají dát OSVČ pozor při vyplňování Přehledu? A na co zaměstnanci? Jaké jsou v praxi nejčastější chyby a omyly?

Zdravotní pojištění je taky daní. Platba zdravotního pojištění je dokonce povinná. Když máme nízké nebo minimální příjmy, tak neplatíme daň z příjmu. Zdravotní pojištění však musí být zaplaceno vždy.


Praktický příklad: Pan Novák má měsíční mzdu 9 000 Kč. Na dani z příjmu nezaplatí ničeho. Důvodem je uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Na zdravotním pojištění však pan Novák zaplatí 405 Kč (4,5 % z 9 000 Kč). Zaměstnavatel pana Nováka potom dalších 810 Kč (9 % z 9 000 Kč).


OSVČ a časté omyly


Největší pozornost platbě zdravotního pojištění musí věnovat osoby samostatně výdělečně činné. Penále totiž činí 0,05 % z dlužného pojistného denně a pokuty jsou vysoké. Vyměřovacím základem je 50 % ze zisku. Vždy však musí být zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění. Podívejme se na některé chyby.


  • - Byl rok 2011 ztrátový? Nevadí, zaplatíte minimálně 20 040 Kč


Všechny OSVČ na hlavní činnost musí zaplatit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Za rok 2011 je minimálním vyměřovacím základem částka 148 440 Kč. Sazba pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu. I při ztrátě nebo nízkém zisku musí OSVČ za rok 2011 zaplatit na zdravotním pojištění částku 20 040 Kč (13,5 % z 148 440 Kč). Zdravotní pojištění muselo být placeno formou měsíčních záloh ve výši 1 670 Kč. Jestliže nebyly zálohy placeny, tak již OSVČ naběhlo v informačním systému zdravotní pojišťovny penále. V případě, že byly zálohy placeny, tak po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích nevznikne nedoplatek.


  • - I z přivýdělku se platí zdravotní pojištění


I ze zisku z přivýdělku se platí zdravotní pojištění. Při vedlejší činnosti akorát nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se doplatí dle skutečného zisku. I podnikající studenti a penzisté musí tedy platit zdravotní pojištění z výdělečné činnosti. Při zisku 50 000 Kč za rok 2011 bude zdravotní pojištění činit 3 375 Kč (13,5 % x 50 % x 50 000 Kč).


  • - I v prvním roce podnikání se platí zálohy


Někteří občané se mylně domnívají, že při zahájení výdělečné činnosti se zdravotní pojištění neplatí během roku formou měsíčních záloh a doplatí se jednorázově po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Nikoliv. Při hlavní činnosti musí být již v prvním roce podnikání placeny zálohy alespoň v minální výši. V roce 2012 je minimální měsíční záloha 1 697 Kč.


  • - Změnou pojišťovny dluhům neutečete

Některé OSVČ dluží své zdravotní pojišťovně nemalé částky na dlužném pojistném a dlužném penále. Změní tedy zdravotní pojišťovnu. Tento krok však neznamená, že se zbaví dluhů. Promlčení rovněž nehrozí, protože od roku 2012 je promlčecí lhůta desetiletá. Stará zdravotní pojišťovna bude nadále dlužné částky vymáhat exekučně. Zde je potřeba upozornit, že dlužné pojistné nelze nikdy v žádném případě prominout. Penále pouze na základě vlastní žádosti v zákonné lhůtě, když nemá OSVČ dluh na pojistném. Rozhodnutí je přitom plně v kompentenci zdravotní pojišťovny.


Zaměstnanci a zdravotní pojištění


Za platbu zdravotního pojištění na zdravotním pojištění je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Nezaplacení zdravotního pojištění zaměstnavatelem není starost zaměstnance. Za dobu zaměstnání nemůže být zaměstnanci předepsáno penále na zdravotním pojištění. Přesto je dobré zdravotnímu pojištění věnovat pozornost.


  • - Pozor na dohodu o provedení práce


Od roku 2012 došlo ke změnám u dohody o provedení práce. Jestliže je příjem vyšší než 10 tisíc Kč, tak již odměna podléhá odvodu na zdravotním pojištění. Práce na dohodu o provedení práce, tak nepřináší vždy úsporu na pojistném jako v minulosi. Pro většinu občanů je tak práce na dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 tisíc Kč nevýhodná. S tím je potřeba počítat.


  • - Zdravotní pojišťovnu změníme jednou za rok


Všichni máme možnost volby zdravotní pojišťovny. Od roku 2012 však vždy pouze k 1. lednu daného roku. Zdravotní pojišťovnu tedy nezměníme kdykoliv. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je přitom nutné doručit nejpozději 6 měsíců před daným termínem. Změna zdravotní pojišťovny není rozhodně snadná.


  • - Miminko musíte přihlásit u zdravotní pojišťovny maminky


Všichni rodiče mají zákonnou povinnost přihlásit své miminko u zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna jeho maminka. V tomto případě není možnost volby. Nesplnění oznamovací povinnosti může být ze strany zdravotní pojišťovny pokutováno (až 10 tisíc Kč). 


  • - Neregistrovat se na úřadu práce se prodraží


V současné době se může i zaměstnanec snadno dostat do problémů se svoji zdravotní pojišťovnou. Obdrží třeba odstupné od svého zaměstnavatele. Protože za dobu výplaty odstupného nenáleží podpora v nezaměstnanosti, tak se někteří zaměstnanci ani na úřad práce neregistrují. To je špatně. V tomto případě jsou totiž v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Všechny OBZP přitom musí platit zdravotní pojištění měsíčně ve výši 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč). V případě registrace na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. I v případě obdržení odstupného je tedy nutné se ihned registrovat na úřadu práce.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ