Zdanění jednatelů za rok 2012 bude vyšší

09.03.2012 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku je poměrně časté, že jednatelé společnosti s ručením omezeným jsou současně zaměstnanci této společnosti. V roce 2011 nepodléhaly příjmy jednatele sociálnímu pojištění, v roce 2012 již ano. Zdanění jednatelů a členů dozorčích rad bude za rok 2012 vyšší.

V posledních letech zakládájí v Česku podnikatelé, kterým se trošku daří společnost s ručením omezeným. Kdo chce podnikat, ten má dvě možnosti. Buď být individuální podnikatel, nebo založit společnost s ručením omezeným. Právě společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem společnosti v Česku.

Individuální podnikatel nebo s. r. o.?

I drobní podnikatelé rádi zakládají společnost s ručením omezeným. Výhody jsou zřejmé. Dochází k oddělení soukromého majetku od firemního majetku. Zavedenou firmu lze dobře prodat, převést nebo zdědit. Společnost s ručením omezeným má výhodnější postavení při snaze získat větší zakázku než individuální podnikatel. Dále se dá podnikání ve firmě snadněji ukončit a rozjet nový byznys. Právnická osoba má navíc zpravidla výhodnější možnosti k získání financování na své aktivity. Komu se trošku daří, ten rozhodně založí společnost s ručením omezeným. Drobné podnikatele však limituje poměrně vysoké základní jmění 200 tisíc Kč. Např. v Německu lze založit společnost s ručením omezeným za pouze 1 euro. Dále musí společnost s ručením omezeným vést účetnictví a veškeré povinná administrativa je náročnější. Při nižších ziscích se tedy založení s. r. o. nevyplatí.

Manažer a současně jednatel

Pro souběh funkcí jednatele a zaměstnance bylo zapotřebí, aby činnost jednatele i zaměstnance byla rozdílná. Jednatel společnosti s ručením omezeným vykonává svoji činnost na základě písemné smlouvy o výkonu funkce a současně pracuje pro firmu jako právník na základě standardní pracovní smlouvy. Od roku 2012 platí však i novela obchodního zákoníku. Manažer společnosti může být současně i jednatelem společnosti, jak vyplývá z ustanovení § 66 obchodního zákoníku.

Odměna jednatele nepodléhala sociálnímu pojištění

V roce 2011 odváděli z odměny jednatelé nebo členové dozorčí rady pouze zdravotní pojištění. Sociální pojištění nikoliv. Novelou zákona o nemocenském pojištění však od letošního roku podléhají příjmy jednatele i odvodům na sociální pojištění. Nově jsou totiž mimo jiné nemocensky pojištěni (§ 5 zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.)

 • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditiské komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro firmu práci, za kterou jsou odměňování
 • členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky dle zákona o daních z příjmů

Protože příjmy jednatelů nebo členů dozorčí rady podléhají sociálnímu pojištění, tak za rok 2012 se zvýší i odvody na dani z příjmu fyzických osob. Efektivní zdanění stoupne.

Předčasný důchodce nemůže být členem dozorčí rady

V praxi dochází k situaci, že člen dozorčí rady odejde do předčasného důchodu. Přestane být tedy zaměstnancem nebo podnikat. Chce však zůstat členem dozorčí rady. V roce 2011 přitom mohl současně pobírat předčasný důchod a odměnu z členství v dozorčí radě. Předčasný důchodce totiž nesmí mít příjem, který podléhá odvodům na nemocenském pojištění. V roce 2011 byla tato podmínka splněna. V roce 2012 to však již nejde. Odměny členů dozorčí rady podléhají odvodům na nemocenském pojištění. V předčasném důchodu nelze být za úplatu členem dozorčí rady. Nárok na předčasný důchod by totiž zanikl.
 
Praktický příklad: Právník Novák je současně členem dozorčí rady firmy XY. Za rok 2011 měl zisk ze samostatné výdělečné činnosti 800 tisíc Kč. Za členství v dozorčí radě dostal za rok 2011 120 000 Kč. Kolik odvede na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění? Jaká bude situace za rok 2012 při stejných údajích?

 • 1) ROK 2011
  Zdanění příjmu z dozorčí rady
  • Zdravotní pojištění za celý rok 2011 činí 5 400 Kč (4,5 % z 120 000 Kč)
  • Superhrubá mzda 130 800 Kč (1,09 x 120 000 Kč)
  • Záloha na daň z příjmu 19 620 Kč (15 % z 130 800 Kč)

Odvody na pojistném jako OSVČ

  • Zdravotní pojištění 54 000 Kč (800 000 Kč x 50 % x 13,5 %)
  • Sociální pojištění 116 800 Kč (800 000 Kč x 50 % x 29,2 %)

Výpočet daňové povinnosti za rok 2011

  • Základ daně 930 800 Kč (130 800 Kč + 800 000 Kč)
  • Daň 139 620 Kč (15 % z 930 800 Kč)
  • Sleva na dani 23 640 Kč
  • Daňová povinnost celkem 115 980 Kč

Shrnutí: Za rok 2011 odvede pan Novák na dani z příjmu 115 980 Kč, na zdravotním pojištění 59 400 Kč (5 400 Kč + 54 000 Kč) a na sociálním pojištění 116 800 Kč. Celkem tedy 292 180 Kč.

 • 2) ROK 2012

Zdanění příjmu z dozorčí rady

   • Zdravotní pojištění za celý rok 2012 činí 5 400 Kč (4,5 % z 120 000 Kč)
   • Sociální pojištění za celý rok 2012 činí 7 800 Kč (6,5 % z 120 000 Kč)
   • Superhrubá mzda 160 800 Kč (1,34 x 120 000 Kč)
   • Záloha na daň z příjmu 24 120 Kč (15 % z 160 800 Kč)

Odvody na pojistném jako OSVČ

   • Zdravotní pojištění 54 000 Kč (800 000 Kč x 50 % x 13,5 %)
   • Sociální pojištění 116 800 Kč (800 000 Kč x 50 % x 29,2 %)

Výpočet daňové povinnosti za rok 2011

   • Základ daně 960 800 Kč (160 800 Kč + 800 000 Kč)
   • Daň 144 120 Kč (15 % z 960 800 Kč)
   • Sleva na dani 24 840 Kč
   • Daňová povinnost celkem 119 280 Kč

Shrnutí: Za rok 2011 odvede pan Novák na dani z příjmu 119 280 Kč, na zdravotním pojištění 59 400 Kč (5 400 Kč + 54 000 Kč) a na sociálním pojištění 124 600 Kč (7 800 Kč + 116 800 Kč). Celkem tedy 303 280 Kč. Pan Novák zaplatí za rok 2012 na povinných odvodech o 11 100 Kč více než za rok 2011.

 • Z měsíční odměny ve výši 10 000 Kč v členství v dozorčí radě stoupne zdanění o 1 025 Kč měsíčně (650 Kč na sociálním pojištění a 375 Kč na dani z příjmu).

Celkové zdanění se zvýši o 925 Kč měsíčně (11 100 Kč: 12), protože se pro rok 2012 zvýšila základní sleva na poplatníka o 100 Kč měsíčně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ