Nejvyšší škody mají na svědomí přírodní živly a dopravní nehody

08.03.2012 | , Generali Pojišťovna
Tiskové zprávy


Nejvyšší škody posledních let mají na svědomí kromě přírodních živlů především dopravní nehody. Vyplývá to z analýzy pojistných událostí, které Generali nahlásili její klienti během posledních pěti let. Přestože počet škod z povinného ručení klesl z 25 tisíc v roce 2007 na 23 tisíc v roce loňském, vzrostla výše škod o pětinu na 1,2 miliardy korun. Mohou za to zejména rostoucí škody na zdraví, které se dokáží snadno přehoupnout přes zákonný limit 35 milionů korun. Dojde-li k nehodě v zahraničí, mohou být ještě vyšší. Zákonný limit v takových případech nestačí. U zaviněné dopravní nehody mohou řidiče před finančními následky ochránit nadstandardní limity krytí ve výši 70 nebo dokonce 100 milionů korun.

Lví podíl na růstu výše škod u povinného ručení mají především škody na zdraví. Nedodržení povolené rychlosti nebo nesprávné předjíždění mají na území ČR za následek škody, které atakují či překračují zákonné limity ve výši 35 milionů korun,“ říká Marek Heyda, vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí motorových vozidel pojišťovny Generali. „Zákonný limit krytí škod na zdraví na takové škody nestačí. U zaviněné dopravní nehody mohou řidiče před finančními následky ochránit nadstandardní limity krytí povinného ručení Generali ve výši 70 nebo dokonce 100 milionů korun,“ dodává Marek Heyda.

V důsledku nesprávného předjíždění došlo k vážnému zranění řidiče a spolujezdkyně protijedoucího vozidla. Oběma mladým lidem se přitom rýsovala slibná pracovní kariéra manažerů u jedné zahraniční společnosti. Muž, který nehodu zavinil, měl štěstí a vyvázl jen se zlomenou klíční kostí a několika pohmožděninami. Psychické následky, před kterými bohužel nedokáže ochránit žádné pojištění, si ponese do konce života. Před finančními následky jej a jeho blízké ochránilo povinné ručení s vysokými limity krytí 100 milionů korun. Pokrylo nejen škodu na druhém vozidle, která je ve srovnání se škodami na zdraví zanedbatelná, ale především náklady na dlouhodobé léčení a výpadek příjmů z důvodů úrazu a léčení. Už samotné náklady na zdravotnickou péči, která je čím dál tím více dokonalejší a lékaři dokáží provést před pár lety ještě nemyslitelné zákroky, jdou do desítek milionů korun. „V takovém případě pokryje povinné ručení řidiče, který nehodu zavinil, oběma zraněným mladým lidem i výpadek příjmů během předpokládaného dlouhodobějšího léčení následků,“ upřesňuje Marek Heyda, vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí motorových vozidel pojišťovny Generali.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla není jen zákonná povinnost, ale také důležitý finanční prostředek chránící ekonomickou stabilitu každého řidiče a jeho blízkých. V případě zaviněné vážné dopravní nehody je velice pravděpodobné, že řidič, který nehodu způsobil, je zodpovědný za některou z následujících škod, případně jejich kombinaci:

  • poškození nebo zničení vozidel jiných účastníků dopravní nehody
  • poškození zdraví jiného účastníka nehody – náklady na léčení, výpadek příjmů z důvodu úrazu a léčení
  • oprávněné finanční nároky pozůstalých osob závislých na osobě, jejíž úmrtí bylo způsobeno dopravní nehodou nebo v důsledku této dopravní nehody
  • jiné škody na majetku v důsledku dopravní nehody (například škody na nemovitosti, dopravním značení, pozemní komunikaci, na převáženém nákladu u některého z poškozených účastníků, apod.)

Z výčtu potenciálních škod vyplývá, že povinnost řidiče uhradit způsobenou škodu, se může velice rychle vyšplhat do desítek milionů korun. Generali nabízí nejen základní variantu povinného ručení Standard se zákonnými limity krytí škod na zdraví a majetku (35/35 milionů korun), ale také limity dvakrát vyšší v případě varianty Komplet nebo limity ve výši 100 milionů korun u varianty Exkluziv. Povinné ručení Generali poskytuje v závislosti na uzavřené variantě také pojistnou ochranu pro krytí škod na vozidle způsobených střetem se zvěří nebo úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič vozidla, které zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Samozřejmostí jsou rozšířené asistenční služby. Součástí povinného ručení může být zapůjčení náhradního vozu až na 5 dnů zdarma či bezplatná asistence v případě havárie a poruchy. A to i v takových případech jako jsou zalomení, ztráta nebo zabouchnutí klíčků od vozidla, záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru apod. Díky individuálnímu přístupu mohou zkušení řidiči jezdící ohleduplně a bez nehod ušetřit u Generali až 80% oproti základním tarifním sazbám.

Články ze sekce: Tiskové zprávy