Invalidní důchod pobírá v Česku 460 tis. lidí. Mohou si i nějak přivydělat?

14.03.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Invalidní důchod prvního a druhého stupně je v porovnání s klasickým starobním důchodem poměrně nízký. Mnozí občané si tak chtějí i v invalidním důchodu přivydělat. Za jakých podmínek mohou pracovat invalidní důchodci?

Pobírat invalidní důchod a pracovat je samozřejmě možné. Pro některé občany pobírající invalidní důchod prvního stupně i nutné, protože velmi těžko vyžijí s invalidním důchodem. Zatímco předčasní důchodci nesmí mít příjem, ze kterého je odváděno důchodové pojištění, protože jinak ztratí nárok na předčasný důchod, tak invalidní důchodci nejsou ve svém příjmu legislativou nijak limitováni. Invalidní důchodci mohou pracovat na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Rovněž mohou podnikat. Záleží především na zdravotním stavu a pracovních možnostech.


Nestačí mít pouze zdravotní potíže


Někteří občané se mylně domnívají, že když mají závažné zdravotní omezení, tak mají nárok na invalidní důchod, který je téměř stejně vysoký jako starobní důchod. Není tomu tak. Pro získání invalidního důchodu je zapotřebí splnit dvě podmínky:

  • Ze zdravotních důvodů musí být posouzen zdravotní stav a přiznán invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně. Jestliže pracovní schopnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %, tak se jedná o invaliditu prvního stupně. Od 50 % do 69 % o invaliditu druhého stupně. A při poklesu pracovní schopnosti nad 70 % o invaliditu třetího stupně.
  • Žadatel o invalidní důchod musí získat i potřebnou dobu pojištění. Aby mohl být důchod vyplácen, tak je potřeba získat v posledních 10 letech před vznikem invalidity potřebnou dobu pojištění. Doba pojištění je odstupňována dle věku (do 20 let méně než rok pojištění, od 20 let do 22 let 2 roky pojištění, od 24 let do 26 let 3 roky pojištění, od 26 let do 28 let 4 roky pojištění a nad 28 let 5 let pojištění).

Zdravotní stav posuzuje dle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař OSSZ a stanoví vznik invalidity, a to na základě sepsané žádosti na OSSZ dle místa trvalého bydliště. V praxi však dochází k situaci, že žádost i invalidní důchod je zamítnuta. Ne každý, kdo uplatní žádost o invalidní důchod, musí být úspěšný. Žadatel o důchod může mít třeba zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav nemusí dle posudkového lékaře odpovídat ani invaliditě prvního stupně. A žádost bude zamítnuta. Současně nevznikne občanovi nárok na invalidní důchod, když nezíská potřebnou dobu pojištění.

Proč je invalidní důchod prvního stupně nízký?

Výši důchodu ovlivňují výdělky a získaná doba pojištění. Dále potom ovšem stupeň invalidity. Za každý rok pojištění u invalidního důchodu prvního stupně se procentní výměra důchodu zvyšuje pouze o 0,5 %. U starobního důchodu o 1,5 %. Z tohoto důvodu je průměrný invalidní důchod prvního stupně cca 6 300 Kč měsíčně. Vyjít s touto částkou je velmi těžké. Poživatelé invalidního důchodu prvního stupně by proto často rádi chodili do práce, kterou by zvládli a přivydělali si. Invalidní důchodci mohou mít jakýkoliv příjem a o invalidní důchod nepřijdou. Veškeré pracovní omezení invalidních důchodců spočívá pouze v jejich zdravotním stavu. Najít pracovní uplatnění pro invalidní důchodce je tedy někdy problematické.

Uplatněte slevu na invaliditu

Poživatelé invalidních důchodů zaplatí méně na dani z příjmu fyzických osob. Důvodem je uplatnění slevy na invaliditu.

  • 2 520 Kč za celý rok 2012 (tj. 210 Kč měsíčně) na invalidní důchod prvního nebo druhého stupně
  • 5 040 Kč za celý rok 2012 (tj. 420 Kč měsíčně) na invalidní důchod třetího stupně

Praktický příklad: Invalidní důchodce pan Novák má měsíční příjem 15 000 Kč. Jak vysoká bude jeho čistá mzda?

  • odvod na sociálním pojištění 975 Kč (6,5 % z 15 000 Kč)
  • odvod na zdravotním pojištění 675 Kč (4,5 % z 15 000 Kč)
  • záloha na dani z příjmu 735 Kč ((15 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 2 070 Kč – 210 Kč)
  • čistá mzda 12 615 Kč (15 000 Kč – 975 Kč – 675 Kč – 735 Kč)

Praktický příklad: V praxi v poslední době dochází k případům, kdy je na základě pravidelné kontroly snížen stupeň invalidity. Invalidní důchodce pan Svoboda pobírá invalidní důchod 3. stupně. Na základě rozhodnutí ČSSZ však dojde 19. března 2012 ke snížení na invalidní důchod 2. stupně. Měsíční mzda pana Svobody je 15 000 Kč. Jak se bude lišit mzda za březen a duben?

  • Za březen ještě uplatní pan Svoboda slevu ve výši 420 Kč. Čistá mzda bude tedy 12 825 Kč. Za duben uplatní pan Svoboda již slevu ve výši 210 Kč. Čistá mzda bude tedy 12 615 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY