Peníze odeslané na nesprávný účet? Víme, jak si poradit

03.04.2012 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Podařilo se Vám provést nesprávnou platbu na cizí bankovní účet? Takové věci se stávají a vše se dá vyřešit. V dnešním článku Vám navrhneme postup řešení pro získání svých peněz zpět.

Téměř každému z nás se jednou stane, že zašle peníze přes internetbanking na nesprávný účet. Úměrně s velikostí částky stoupá i následný stres. V případě, že zašleme peníze na neexistující účet, nemusíme se obávat. Takto zaslané peníze se vrátí nazpět, avšak je nutno počítat s několika denní prodlevou v navrácení platby.

I pro tento příklad, lze jedině doporučit okamžitě kontaktovat svou banku prostřednictvím telefonického bankéře s ohledem na rychlost v jednání. Nikdy si sami nemůžeme být jisti, že se skutečně jedná o neexistující účet.

Splatnost platby

Pro případ, že nenastala prozatím splatnost provedené platby můžeme prostřednictvím telefonického bankéře nebo osobní návštěvou pobočky bankovního domu zastavit na poslední chvíli odeslání platby. Jak postupovat, když splatnost platby již nastala a platba byla odeslána na existující bankovní účet?

Neoprávněný příjemce této platby bude mile překvapen nečekaným finančním bonusem a peníze často nevrátí. Věřme, že i opačné případy se dějí a platba se nám od nesprávného příjemce dobrovolně navrátí zpět.

Vyplnění žádosti

U své banky bude nutné vyplnit formulář „Žádost o navrácení částky chybně provedené transakce“, kdy klient je povinen prokázat skutkové pochybení. Nejlépe k žádosti přiložit nebo správně identifikovat správného příjemce a účel platby. V následující fázi banka klienta komunikuje s bankou neoprávněného příjemce. Banka neoprávněného klienta nemůže automaticky odeslat tyto peníze, ale může neoprávněného příjemce na situaci upozornit. Tento postup je u většiny bank standardní.

Příloha: Jak zákon káže…

  • Zákon o bankách

§ 38

(6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů.

  • Občanský zákoník

 § 451

 (1) Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

 (2) Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Nevrátil? Bohužel musíme k soudu

Pokud ani po této fázi nedojde k navrácení peněz od neoprávněného příjemce, budeme muset podat žalobu o vydání bezdůvodného obohacení. Zákon o bankách dává klientovi banky oprávnění získat identifikační údaje neoprávněného příjemce pro účely vymáhání této platby. Samozřejmým podkladem je prokázání provedení nesprávné platby, za tento úkon sdělení identifikačních údajů si banky taktéž účtují vyšší poplatky.

„Dvakrát měř, jednou…“ Doufejme, že v odesílání plateb budeme mít pevnou ruku a případy dle výše uvedeného nebudeme muset řešit.

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ