BRIC – stále výraznější ikona na poli světového hospodářství

03.04.2012 | , Cyrrus
Tiskové zprávy


I v roce 2012 pokračuje změna poměru sil mezi rozvinutými a tzv. rozvíjejícími se zeměmi. A že se mění velmi rapidně, ukazují i nedávné události.

Globální vliv rozvíjejících se trhů tak nebývale roste primárně kvůli jejich intenzivnímu zapojení do mezinárodní dělby práce, potažmo do mezinárodního obchodu. Tyto změny byly navíc ještě akcelerovány současnou dluhovou krizí. Mluví se o dokonce i o krizi západní kultury a jejím blížícím se úpadku. Výjimkou není ani srovnávání s rozpadem Římské říše z pátého století n. l. Nejsem příznivcem takto katastrofických scénářů. Nicméně bylo by dobré se na věc podívat z čistě racionálního hlediska a udělat si alespoň rámcový přehled o probíhajících změnách.

V souvislosti s rozvíjejícími se trhy se nejčastěji mluví o velmi známé skupině zemí BRIC (tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Tato zkratka se naprosto vžila do povědomí nejen investorské veřejnosti. Vedle BRIC existují i další zkratky vytvořené z názvu zemí s velkým ekonomickým potenciálem. Nejnovějším uskupením je tzv. MINT (Mexiko, Indonésie, Nigérie a Turecko). Potenciál těchto zemí je ovšem opravdu pouze v zárodku (např. kvůli velmi málo rozvinutému kapitálovému trhu v těchto zemích) a bude trvat ještě mnoho let, než budou moci reálně zastoupit pozici zemí BRIC v hledáčku investorů.

Proč roste obliba zemí BRIC mezi investory?

Na rozdíl od stárnoucí populace v rozvinutých ekonomikách jako jsou USA, Evropa či Japonsko, v zemích BRIC je demografická situace mnohem příznivější. Je zde velký počet mladých lidí, kteří navíc tvoří silnou střední třídu. Abychom pochopili, jak velký dopad má silná střední třída na koupěschopnost ekonomiky podívejme se například na prodeje osobních automobilů v největší ekonomice z BRIC, tedy na Čínu. Od roku 1999 rostl prodej nových vozů v nejlidnatější zemi světa dvouciferným tempem (výjimkou byl pouze rok, kdy udeřila ekonomická krize. Nicméně už v roce 2009 Čína v prodejích nových vozů předstihla USA a stala se tak největším trhem s automobily na světě.

Celkový obrázek o rozdílnosti ekonomik BRIC a rozvinutých zemí si můžeme udělat z níže uvedené tabulky. Uvedená data jsou za rok 2011.

graf1.jpg

Hospodářství zemí BRIC roste dlouhodobě mnohem rychleji než je tomu u rozvinutých zemí (USA, Japonsko a eurozóna). Ze čtveřice zemí BRIC v loňském roce rostla nejvíce, podle HDP očištěného o inflaci, Čína následovaná Indií. Z tabulky rovněž vyplývá, že rozvinuté země jsou mnohem více zadlužené než vybrané rozvojové země. Snižování veřejného dluhu bude v budoucnu výrazně limitovat jejich růst. Dalším z palčivých problémů rozvinutých zemí je, jak jsem psal výše, i jejich demografický vývoj. Nejhorší situace je přitom v Japonsku, kde se medián věku jeho obyvatel nachází nad úrovní čtyřiceti let.

Kromě těchto faktorů existují i další výhody podporující udržitelný ekonomický růst zemí BRIC. Na území těchto zemí se nachází velmi rozsáhlé nerostné bohatství. Brazílie je druhým největším těžařem železné rudy na světě. V Indii jsou významné zásoby černého uhlí a Rusko je známé svou těžbou zemního plynu a ropy. Významnou roli v těchto ekonomikách hraje i zemědělská výroba, a to vše s využitím velmi levné pracovní síly lákající zahraniční investory. Čína se díky těmto faktorům stala největším čistým příjemcem zahraničních investic na světě.

Prostor k růstu stále je

Výše jsme si tedy vyjmenovali důvody, proč mají investoři v oblibě rozvíjející se země. V posledních letech také hlavní indexy burz zemí BRIC zaznamenaly mnohonásobně vyšší zhodnocení než indexy rozvinutých zemí. Tuto rozdílnou performanci zobrazuje následující graf.

graf2.jpg

Mezi lety 2006 až 2008 byl jasným favoritem ruský index RTS. Jedná se o období s vysokou poptávkou po ropě a také její vysokou cenou. Na ropném průmyslu je ruská ekonomika závislá, a proto také při vysoké ceně této komodity dokázaly ruské akcie růst více než ostatní akcie zemí BRIC. Při tak vysokém růstu cen akcií společností ze zemí BRIC v uplynulých letech ovšem vyvstává otázka, zda nejsou tyto indexy překoupené a zda je nečeká korekce či dokonce pád. Tuto otázku nám může pomoci vyřešit svou konstrukcí velmi jednoduchý ukazatel P/E. Ten porovnává cenu akcie a očekávaný zisk společnosti na akcii.  

graf3.jpg

 
Podle tohoto ukazatele se tedy jeví akcie zahrnuté v indickém BSE SENSEX jako „nejdražší“. Indické akcie si dlouhodobě drží vyšší P/E. Valuace indického trhu je oproti trhu ruskému či čínskému mnohem vyšší. Důvodem je nižší politické riziko Indie ovlivňující investice na tomto trhu. Investoři jsou tak ochotni kupovat relativně „dražší“ akcie indických společností. Obecně však platí, že investice na rozvíjejících se trzích je více riziková než na trzích vyspělých zemí. Je tak na zvážení každého investora, jak velké riziko je ochoten podstoupit. V uplynulých letech se ovšem podstoupení tohoto vyššího rizika velmi vyplatilo. Indexy zemí BRIC několikanásobně outperformovaly akciové indexy v Evropě i USA.

Více peněz, více moci

Jak jsem psal v úvodu, nedomnívám se, že si „západ“ se současnou krizí neporadí. Nicméně vyjde z ní jistojistě oslaben. A z toho budou právě rozvíjející se země profitovat. Svou ekonomickou sílu se navíc budou snažit přetavit i v moc politickou. To lze koneckonců pozorovat již nyní. Při nedávném vyjednávání MMF o zahraniční pomoci eurozóně si země BRIC navýšení své participace na finančních příslibech pro MMF podmiňovaly získáním silnějšího slova uvnitř této organizace.

Investorovi by neměla ujít tato měnící se hranice globální rovnováhy ve prospěch rozvíjejících se zemí a jistě stojí za úvahu zohlednit ji ve svém portfoliu. V současnosti je na trhu velké množství investičních produktů umožňujících investorovi participovat na rozvoji zemí BRIC. Nejrozšířenější jsou investiční certifikáty, futures či minifutures, ETF a opce. Nejvíce dostupné a velmi flexibilní jsou investiční certifikáty. Existuje totiž velké množství konstrukcí těchto certifikátů, které mohou investorovi nabídnout např. vyšší možnost výnosu (bonus, turbo certifikát) či jeho investici ochránit (garantovaný certifikát).

Jedním z bezpečných produktů, pomocí kterého může investor investovat své peníze do fenoménu BRIC je nový BRIC GARANT CZK CERTIFIKÁT. S tímto certifikátem se bude investor podílet na růstu zmiňovaných trhů a zároveň své peníze ochrání proti případným poklesům. BRIC GARANT nabízí totiž 100% garanci vloženého kapitálu. Navíc jde o měnově zajištěnou investici, takže i když investor investuje do brazilských, ruských, indických a čínských společností, má svou investici vedenou v CZK a ochráněnou proti měnovým pohybům. Maximální výnos, kterého je možné dosáhnout činí 40% během 4letého období, na které je tento certifikát vydán. Úpis BRIC GARANT certifikátu končí 19.4.2012. Bližší informace naleznete zde.

 

 

Články ze sekce: Tiskové zprávy