Doba přeje lichvářům. Na co si dát pozor, než si půjčíte?

02.05.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Nad čím se zamyslet, než si půjčíte? Co je úpadek, jak se pozná, že je člověk v úpadku, kdo úpadek vyhlašuje a jaké to má následky pro dlužníka a jeho věřitele? Jak funguje oddlužení? Existuje více forem oddlužení? Jaký je rozdíl oproti exekuci? ROZHOVOR UVNITŘ

Růst cen, stagnace platu, zamlžené vyhlídky na ekonomickou situaci dalších roků. Takto nepěkně by mnozí popsali poslední měsíce, možná i roky. Vlastně opravdu spíše ty roky, protože na ekonomický růst, zvyšování platů a dostatek pracovních míst před finanční krizí v roce 2008 už zbyly jenom vzpomínky.

Současná situace může nahrávat lichvářům a společnostem, podnikajícím na hraně zákona. Protože, co dělat, pokud potřebuji nutně koupit novou lednici nebo pračku a nemám dost našetřeno? Jedním z řešení je spotřebitelský úvěr, který může být dobrý sluha, ale také zlý pán.

Půjčky pro každého 

Vedle bankovních poskytovatelů a několika seriozních nebankovních společností působí na trhu mnoho dalších subjektů. Posledním článkem jsou pak fyzické osoby. Přesné statistiky o jejich počtu neexistují. Zatímco banka nám úvěr poskytne, jenom pokud bude mít potvrzeno, že jsme schopni řádně splácet, leckterý nebankovní subjekt se o bonitu svého klienta vůbec nezajímá. Půjčí a čeká na zmeškání splátky, aby si naúčtoval tučné penále.

Půjčkám u lichvářů nahrávají také poslední údaje Českého statistického úřadu, podle kterého se již téměř každý desátý Čech, včetně dětí a důchodců, nachází v pásmu příjmové chudoby, která byla v Česku statistiky vymezena jako příjem kolem sedmi až devíti tisíc hrubého měsíčně na hlavu v dvou až tříčlenné rodině. "Zoufalí lidí dělají zoufalé činy, a ty v oblasti financí a úvěrování mohou mít negativní dopad na celé další generace," uvedl Michal Mejstřík, profesor Karlovy univerzity, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a vedoucí osobnost projektu Navigátor, který se věnuje osvětě zodpovědného úvěrování.

Projekt Navigátor uvádí těchto pět základních pravidel, které by lidé měli dodržovat před tím, než si půjčí:

  • Půjčujte si jen u značkových společností – oslovte co nejvíce kvalitních úvěrových společností a srovnejte nejen finanční kritérium (tedy o kolik celkem půjčku přeplatíte), ale také nefinanční kritéria, tedy podmínky ve smlouvě, které se týkají především sankcí v případě včasného nesplácení a podobně. A jak poznáte kvalitní úvěrovou společnost? Obecně se to dá specifikovat jako banky a společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci, tedy instituce určitým způsobem kontrolované.
  • Než cokoli podepíšete, přečtěte si to. Pokud smlouvám či jiným závazkům nerozumíte, nepodepisujte je na místě. Vždy máte možnost vzít si takový materiál domů, a tam jej v klidu a po poradě s dalšími lidmi, prostudovat.
  • Pokud vám značkové společnosti půjčku nedají, je to znamení, že pravděpodobně nebudete schopni ji splácet. Nabídka od lichvářů vám nepomůže, ale naopak ještě více ublíží.
  • Pokud se dostanete do problémů se splácením, obraťte se v první řadě na společnost, od které úvěr máte, a pokuste se s ní dohodnout na změně výše splátek či odkladu. Nepůjčujte si jen proto, abyste splatili dluh. V takovém případě se dostanete do spirály a nedopadne to dobře. Dříve nebo později skončíte u lichváře, který vás připraví o vše. Právě ty takzvané značkové společnosti mají nástroje, jak vám jako klientovi v těchto situacích pomoci a mají společný zájem na tom, aby klient takovéto tíživé období přečkal.
  • Pokud máte problém, řešte jej a pomoc hledejte u odborníků. V České republice již působí několik neziskových organizací, které se věnují poradenství a řešení finančních problémů rodin.

O půjčkách s bankou

Půjčky byly, jsou a budou součástí života. Úkolem každého z nás by však mělo být zvyšování informovanosti o jejich fungování; a stejně tak i o poskytovatelích úvěrů. Několik dotazů na téma půjček jsme položili Heleně Matuszné, tiskové mluvčí České spořitelny.
 
Jak pozná zájemce o půjčku nebezpečnou nabídku? Na co si dát pozor?
Za bezpečný úvěr je považován takový, u kterého žadatel rozumí parametrům, zná kvalitu poskytovatele a chápe důsledky, které plynou z jeho splácení i nesplácení.
Úvěry poskytované naší bankou se umístily na prvním místě v žebříčku Navigátor bezpečného úvěru, který sestavili odborníci z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a společnosti EEIP. Navigátor analyzoval podmínky padesáti bezúčelových hotovostních úvěrů pro domácnosti od 34 poskytovatelů a úvěry od České spořitelny byly ohodnoceny jako nejbezpečnější na českém trhu.

Co je základním ukazatelem výhodnosti půjčky?
Klienti by se neměli zaměřovat pouze na výši úrokové sazby, ale především na RPSN (roční procentní sazba nákladů). Tato hodnota je procentním vyjádřením všech nákladů na úvěr, tedy úroku, poplatků a dalších nákladů spojených s úvěrem. Každý poskytovatel spotřebitelských úvěrů je povinen klienta o výši RPSN informovat.

Česká televize vysílá nový vzdělávací seriál s názvem „Aby dluhy nebolely“, na kterém se podílíte. Co vás vedlo k tomuto projektu?
Je naprosto přirozené, že se banky angažují ve finančním vzdělávání, vyplývá to už z podstaty jejich činnosti. Z našich výzkumů navíc víme, že to klienti od bank dokonce očekávají. Chceme přispět k tomu, aby se klienti orientovali ve světě financí, rozuměli produktům, které si kupují, dokázali předcházet možným finančním potížím. Jsme přesvědčeni, že informovaní klienti budou také se službami celkově spokojenější a budou se k nám rádi vracet. Věříme, že populárně-naučná forma seriálu může pomoci jako prevence lidem, kteří jsou ohroženi velkým zadlužením a dluhovou pastí.

Efekt pořadu bude zřejmě spočívat v tom, že mnoho lidí v budoucnu odmítne nebezpečnou půjčku. Na druhou stranu, vy jako banka zase odmítnete spoustu žadatelů o úvěr. A ti pak hledají právě subjekty, které jim půjčí i přesto, že nejsou dostatečně bonitní, měli v minulosti problémy se splácením atd… Není to trochu začarovaný kruh?
Seriál „Aby dluhy nebolely“ diváky postupně zábavnou formou seznamuje s různými tematickými oblastmi - od problematiky agresivní reklamy přes včasné rozpoznání nástrah nevýhodného úvěru až k úvěrovým podvodům či řešení formou exekuce. Poradí také například, na jaké instituce se mohou lidé v případě hrozícího předlužení obrátit a jak si nejlépe nastavit splátkový kalendář. Nezaměřuje se tedy výhradně na nebezpečné půjčky, ale snaží se klienta komplexně informovat a předejít tomu, aby se dostal právě do onoho začarovaného kruhu. Každý žadatel o úvěr u nás prochází procesem credit scoringu, který prověří jeho schopnost úvěr splácet. Chováme se jako zodpovědný věřitel a pokud vidíme, že klient úvěr, o který žádá, nebude schopen splácet, nebudeme ho předlužovat. Skutečnost, že někteří klienti pak zažádají o úvěr u nebankovní společnosti, ačkoliv nejsou dostatečně bonitní, už však bohužel přímo neovlivníme. Záměrem seriálu proto je, aby byli klienti dostatečně vzdělaní a poučení a nespadli do dluhové pasti.

Jaké má možnosti člověk, kterému už nepůjčí banka?
V první řadě by měl klient opravdu dobře zvážit, zda úvěr potřebuje a jestli jím neřeší pouze nějakou krátkodobou potřebu (dovolená, dárky). Dále by se měl klient zajímat o důvody, proč mu banka nepůjčila: jestliže neměl dostatečný příjem, není v tomto případě vhodné další zadlužování, pokud je to například z důvodu negativních informací v úvěrovém registru, měl by si zjistit a napravit příčinu negativního záznamu.

Co je úpadek, jak se pozná, že je člověk v úpadku, kdo úpadek vyhlašuje a jaké to má následky pro dlužníka a jeho věřitele?
Podle insolvenčního zákona je úpadek stav, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Přičemž se má za to, že závazky není schopen plnit tehdy, pokud je neplatí déle než 3 měsíce, nebo zastavil podstatnou část plateb svých peněžitých závazků, anebo nelze dosáhnout uspokojení splatné pohledávky výkonem rozhodnutí či exekucí. Jinak řečeno je dlužník v úpadku, když nezaplatí alespoň dvěma věřitelům 3 po sobě jdoucí splátky (typicky u půjček a úvěrů), nebo nezaplatí dluh ani do 3 měsíců od jeho splatnosti, příp. kdy není schopen platit ani polovinu objemu svých závazků. Rozhodnutí o úpadku vydává insolvenční soud, a to buď na návrh samotného dlužníka, nebo na návrh některého z jeho věřitelů.
Rozhodnutím o úpadku, resp. po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, dochází k úpravě vztahů mezi dlužníkem a věřiteli. Tyto úpravy, zejména způsob vypořádání závazků, upravuje insolvenční zákon. Dlužník je zákonem zejména chráněn před věřiteli (ti nemohou podat na dlužníka žalobu, příp. exekuce, nařízené před zahájením insolvenčního řízení, se přerušují) a věřitelé musí akceptovat pravidla insolvenčního zákona (zejména způsob uspokojení jejich pohledávek).

Jak funguje oddlužení? Existuje více forem oddlužení? Jaký je rozdíl oproti exekuci?
Oddlužení může proběhnout dvěma způsoby, a to buď plněním splátkového kalendáře, nebo jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty (prodej majetku). O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé na schůzi věřitelů.
V případě povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou dlužníkovi prováděny srážky z příjmu (mzda, důchod), a to po dobu 5 let. Srážky poukazuje plátce příjmu na bankovní účet insolvenčního správce, který je po odpočtu svých nákladů rozděluje poměrně mezi přihlášené věřitele. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází k prodeji dlužníkova majetku (zejm. nemovitosti), přičemž výtěžek z prodeje se po odpočtu nákladů insolvenčního správce rozdělí zpravidla poměrně mezi přihlášené věřitele. Pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojují pouze ze zpeněžení (prodeje) majetku, jež slouží k zajištění pohledávky.
Po splnění oddlužení (tedy buď po skončení splátkového kalendáře, nebo po prodeji majetku a rozdělení výtěžku mezi věřitele) vydá soud, na návrh dlužníka, usnesení, jímž ho osvobodí od placení neuhrazené části přihlášených pohledávek. Toto osvobozující usnesení se vztahuje i na pohledávky věřitelů, kteří své pohledávky do řízení nepřihlásili, ačkoliv tak měli učinit.
Zásadních rozdílů pro dlužníka mezi exekucí a oddlužením lze vyjmenovat několik: Předně - během trvání insolvenčního řízení se dlužníkovy dluhy nezvyšují o úroky z prodlení (ale ani o smluvní pokuty či náklady právního zastoupení věřitelů). V exekuci tomu je naopak – až do vymožení částky odpovídající výši jistiny dluhu běží dlužníkovi z dlužné částky úroky z prodlení, dluh se tedy během exekuce zvolna navyšuje. Dále při exekuci dochází většinou k plnění jen jednomu věřiteli (tomu, jehož exekutor jako první doručil zaměstnavateli příkaz k provádění srážek ze mzdy), kdežto v případě oddlužení dochází k plnění všem přihlášeným věřitelům, a to spravedlivým způsobem (poměrně). Mezi další rozdíly patří to, že po povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře nabývá dlužník opět dispoziční oprávnění k nakládání se svým majetkem.

Kam byste doporučili lidem s problémovými dluhy se obrátit?
Jsme spoluzakladatelem Poradny při finanční tísni, o.p.s., na kterou se mohou obracet fyzické osoby-nepodnikatelé (spotřebitelé), které mají potíže se splácením svých závazků. Poradna má své sídlo v Praze a pobočky v Ústí nad Labem a Ostravě. Dále zajišťuje výjezdní pobočky v Litvínově, České Lípě, Hradci Králové a Šumperku. Kontakty na poradnu jsou k dispozici na www.financnitisen.cz, nebo na bezplatné lince 800 722 722 (v provozu každé pondělí). Poradenství je poskytováno zcela bezplatně a klientům se zde dostane veškerých informací týkajících se oddlužení. V případě, že chce klient do procesu oddlužení vstoupit, poradna mu pomůže s přípravou návrhu, aby byl v takové kvalitě, že jej soud bez problému akceptuje.

Autor článku

Tomáš Skolek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY