Jak funguje důchodový systém?

28.05.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V Česku prozatím funguje plně průběžný důchodový systém. V tomto systému lidé v produktivním věku (pracující) financují penze spoluobčanů v důchodovém věku. Z hrubé mzdy totiž odvádějí důchodové pojištění. Za rok 2011 však skončil důchodový systém ve schodku 40 miliard korun.

V průběžném systému dostávají penzisté důchod od státu, když stát získává peníze na financování důchodu od pracujících občanů, kteří ze své mzdy nebo zisku odvádějí důchodové pojištění. Všichni pracující občané se tak podílejí na výplatě penze současným důchodcům.

Průběžný způsob financování (pay-as-you-go) nastavený nejenom v naší ekonomice je v dnešní podobě vzhledem k demografickým trendům dlouhodobě neudržitelný. Proč?

  • Prodlužuje se střední délka života 65letých občanů, takže občané pobírají penzi déle než v minulosti. Navíc se vyplácí nejenom starobní penze, ale také invalidní důchody a pozůstalostní důchody. Nějaký důchod pobírá v Česku 2,873 mil. občanů.
  • Stoupá počet občanů pobírajících starobní důchod. Jenom za posledních 5 let stoupl počet starobních penzistů téměř o 350 tisíc (z 1 995 350 v roce 2006 na 2 340 147 v roce 2011).
  • Klesá počet občanů v produktivním věku. Jenom za posledních pět let pokles počet pracujících připadajících na jednoho starobního penzistu z 2,43 na 2,15. Vzhledem k nízké porodnosti se tento trend bude nadále prohlubovat.

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že ve vyspělých zemích nemůže za nastavených podmínek dlouhodobě fungovat pouze průběžný systém.

Schodek 40 miliard za rok 2011

Za rok 2011 vyplatil stát na důchodech 359,1 miliard korun, zatímco příjmy z pojištění činily 319,5 miliard korun. Schodek důchodového účtu tak dosáhl necelých 40 miliard korun. Penze tak musely být v loňském roce financovány i z jiných státních zdrojů než z vybraného pojištění za rok 2011. Přestože v mnoha zemích úloha průběžného systému a tím i státní penze klesá, tak je státní penze určitým způsobem zavedena ve všech zemích OECD. Vždy jsou státní penze současných důchodců financovány z pojištění nebo daní pracujících nebo podnikajících občanů. Pro občany je totiž státní penze určitou jistotou, že nezůstanou v penzi bez finančních prostředků. Vlastní úspory mnoha občanů by byly nedostatečné.

Mám průměrnou mzdu, kolik přispěju do systému?

Kolik platíme na důchodovém pojištění, si vypočítáme u zaměstnance s průměrnou měsíční mzdou 24 319 Kč.

  • Z hrubé mzdy zaměstnance je sraženo 1 581 Kč, protože zaměstnanec na důchodovém pojištění odvádí 6,5 % ze své hrubé mzdy.
  • Dalších 25 % z hrubé mzdy zaměstnance odvádí na důchodovém pojištění zaměstnavatel, což je částka 6 080 Kč.

Celkem tedy ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) inkasuje ze mzdy zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu na důchodovém pojištění 7 661 Kč.

Kdy na důchodu dostanu více?

  • Zaměstnanec s měsíční mzdou 15 000 Kč odvede na důchodovém pojištění měsíčně 4 725 Kč (31,5 % z 15 000 Kč). Při stejných parametrech by za 40 let odvedl na důchodovém pojištění 2 268 000 Kč (4 725 Kč x 12 měsíců x 40 let).
  • Střední délka života 65letého občana je v Česku 82 let. Vypočítáme si tedy důchod občana s osobním vyměřovacím základem 15 000 Kč a získané době pojištění 44 let (započítáme i náhradní dobu pojištění, kdy se pojistné neplatí). Výpočet důchodu provedeme dle legislativy v roce 2012.


Tabulka: Výpočet důchodu dle legislativy v roce 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 15 000Kč
Redukce do 11 061 Kč
 (ze 100 %)
11 061 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 1 103 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ
(11 061 Kč + 1 103)
12 164 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky
(44 let x 1,5)
66 %
Procentní výměra důchodu
(12 164 Kč x 66 %)
8 029 Kč
Měsíční důchod celkem
(2 270 + 8 029 Kč)
10 299 Kč


  • Budeme-li počítat, že bude občan penzi ve výši 10 299 Kč pobírat 20 let, tak bude celková výše důchodu činit 2 471 760 Kč (10 299 Kč x 12 měsíců x 20 let). V našem případě by tedy občan čerpal na důchodu více, než do systému vložil. Naproti tomu občan s měsíční mzdou 40 000 Kč by do systému za 40 let vložil 6 048 000 Kč. Za 20 let by vyčerpal důchod ve výši 3 374 400 Kč. Do systému by vložil více, než by čerpal.

Princip solidarity je i u důchodů důležitý

I při výpočtu důchodu je nutné zachovát princip solidarity. Proto jsou penze občanů s nižšími příjmy, v porovnání s jejich dosahovaným příjmem a odvody na pojistném v produktivním věku, vysoké. Naproti tomu občanů s vyššími příjmy nízké. Důchodový systém nemůže být založen pouze na principu zásluhovosti nebo vlastním spoření a investování. Průběžný pilíř je potřeba určitým způsobem zachovat. Vzhledem k demografickým změnám však bude muset úloha průběžného systému klesat a míra solidarity klesat. Světovým trendem je základní důchod od státu (každoročně nepatrně klesá), od zvoleného fondu a z vlastních úspor a investic, jedná se o třípilířový důchodový systém.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY