Chraňte si svůj výrobek patentem a ještě získejte státní finanční podporu!

25.05.2012 | , Econti
Tiskové zprávy


Podpora podnikaní či inovace jsou v dnešní době velmi používaná slova. Slyšíme je nejen z úst státních úředníků a novinářů, ale také od investorů a podnikatelů. A proč?

Protože za posledních pár let je hospodářská a podnikatelská situace, a to nejen v České republice, obtížnější a podnikatelé se musí hodně snažit, aby udrželi chod firmy. Zároveň však musí přicházet i s novými nápady a inovacemi své činnosti, aby rozšiřovali a rozvíjeli své podnikatelské působení a tím získávali nové klienty. Avšak veškeré tyto aktivity něco stojí. Buď máte připravené dostatečné množství vlastních investičních finančních prostředků, nebo se domluvíte s některým z finančních ústavů nebo také můžete, v neposlední řadě, využít i státní programy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, mimo jiné i prostřednictvím CzechInvestu, spravuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro období 2007 – 2013, celkem 15 programů podpory. Z tohoto finančního balíku, který je tvořen z 85 % ze strukturálních fondů Evropské unie a z 15 % ze státního rozpočtu, může žadatel, který chce spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách, získat nemalou částku, a to formou nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Zároveň však také můžete snížit náklady na pořízení inovativních programů prostřednictvím daňových úlev.

V průmyslové výrobě je jednou z největší nákladových položek energie. A proto se každý podnikatel snaží, aby hodnotu za elektrickou energii co nejvíce snížil. Právě v této oblasti je například zajímavý program EKO-ENERGIE, který podpoří snižování energetické náročnosti výroby a spotřebu primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Dalším nemalým výdajem je také ochrana práv průmyslového vlastnictví. V dnešní době, kdy nemalou měrou hraje prim kopírování a výroba padělků, je to nutnost. A pokud vyvážíte do zahraničí, především pak na východní trhy, je to prostě nevyhnutelné. Podpůrný program INOVACE je projekt, který se snaží financovat náklady na ochranu práv průmyslového vlastnictví, podporuje získání průmyslově – právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

O aktuálních programech OPPI a investičních pobídkách agentury CzechInvest, o základních daňových úlevách a snižování nákladů na výzkum a vývoj, kterou představí zástupce z mezinárodní skupiny daňových poradců společnosti Schaffer & Partner a v neposlední řadě, problematiku ochrany práv duševního vlastnictví s důrazem na licenční právo a asijské jurisdikce pod vedením zkušeného advokáta se můžete dozvědět na připravovaném diskusním setkání Econti, které se koná v úterý 5. června 2012 od 9:00 hod. Podrobnější informace o programu najdete na www.econti.cz

„Na konferenci jsou zváni všichni zodpovědní, kteří se chtějí dozvědět, jak ochránit inovace své firmy a to nejcennější co mají – své know-how“ dodává manager celého projektu David Zábrž.

 

 

 

Články ze sekce: Tiskové zprávy