Chci mít průměrný příjem zaměstnance, kolik musím jako OSVČ fakturovat?

12.06.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové zatížení OSVČ je nižší než zaměstnanců. OSVČ však na rozdíl od zaměstnanců nemají nárok téměř na žádné dávky a mají výrazně nižší důchod. Příští rok si navíc mnohé OSVČ výrazně pohorší. Podívejme se na praktické životní situace u OSVČ a zaměstnance a jejich daňové zatížení.

Tematiku čistého příjmu zaměstnance a zisku OSVČ jsme včera otevřeli článkem Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?. Podíváme se blíže, jak ovlivní výdělek různé životní situace, například dítě nebo splácení úvěru.

U zaměstnance pobírajícího měsíční mzdu 25 000 Kč si vypočítáme čistou mzdu, a to ve třech variantách (u bezdětného zaměstnance, zaměstnance s jedním dítětem a dvěmi dětmi). Výpočet provedeme za rok, abychom mohli údaje porovnat s OSVČ. Roční příjem bude tedy 300 000 Kč (25 000 Kč x 12 měsíců).

  • V rozšířené verzi si zaměstnanci sníží základ daně o 64 000 Kč (12 000 Kč na životním pojištění, 12 000 Kč na penzijním připojištění a 40 000 Kč na úrocích z úvěru). Uplatnění nezdanitelných položek snižuje pouze daň z příjmu fyzických osob, nikoliv sociální a zdravotní pojištění. To platí pro zaměstnance i OSVČ.
  • Superhrubý příjem pro výpočet daně z příjmu za celý rok je tedy 402 000 Kč (hrubá mzda + odvody zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění).
  • Zaměstnanec s dvěma dětmi při uplatnění nezdanitelných položek neodvede na dani z příjmu ničeho, ještě dostane daňový bonus ve výši 948 Kč.
  • Protože nezdanitelné položky se uplatňují jednou ročně, tak se rozdíl na dani z příjmu zaměstnanci zohlední (tj. bude mít o tuto částku vyšší čistou mzdu) po provedení ročního zúčtování u zaměstnavatele.

Tabulka: Výpočet čisté mzdy u zaměstnance u jednotlivých příjmů v roce 2012

Text Bezdětný zaměstnanec Zaměstnanec s jedním dítětem Zaměstnanec s dvěma dětmi
Roční hrubá mzda 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
Zdravotní pojištění
13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč
Sociální pojištění
19 500 Kč 19 500 Kč 19 500 Kč
Základ daně
402 000 Kč
402 000 Kč
402 000 Kč
Daň z příjmu 35 460 Kč 22 056 Kč 8 652 Kč
Čistý roční příjem 231 540 Kč 244 944 Kč 258 348 Kč
Zdravotní pojištění 10 800 20 361
16 200
Čistý příjem
190 200 197 616
272 880
Daňová povinnost při uplatnění nezdanitelných položek ve výši 64 000 Kč
Základ daně
338 000 Kč 338 000 Kč 338 000 Kč
Daň z příjmu
25 860 Kč 12 456 Kč
-948 Kč
Čistý roční příjem
241 140 Kč
254 544 Kč
267 948 Kč

vlastní výpočty autora

 

Kolik musí fakturovat OSVČ?

Nyní si v přiložené tabulce vypočítáme, kolik musí fakturovat OSVČ, aby měla stejný roční příjem jako zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 25 000 Kč. Výpočet provedeme zvlášť pro OSVČ uplatňující výdaje 80% paušálem, 60% paušálem a 40% paušálem. V tomto případě počítáme s tím, že výdajové paušály odpodívají přibližně skutečným nákladům.

Tabulka: Výpočet čistého příjmu u OSVČ v roce 2012

Text Bezdětný OSVČ OSVČ s jedním dítětem OSVČ s dvěma dětmi
Zisk 324 740 Kč 324 740 Kč 324 740 Kč
Při 80% paušálu činí měsíční fakturace 135 308 Kč 135 308 Kč 135 308 Kč
Při 60% paušálu činí měsíční fakturace 67 654 Kč
67 654 Kč  67 654 Kč
Při 40% paušálu činí měsíční fakturace
45 103 Kč 45 103 Kč 45 103 Kč
Zdravotní pojištění
21 920 Kč 21 920 Kč 21 920 Kč
Sociální pojištění 47 412 Kč 47 412 Kč 47 412 Kč
Daň z příjmu 23 865 Kč 10 461 Kč -2 943 Kč
Čistý roční příjem
231 543 Kč
244 947 Kč
258 351 Kč
Daňová povinnost při uplatnění nezdanitelných položek ve výši 64 000 Kč
Základ daně
260 700 K 260 700 Kč 260 700 Kč
Daň z příjmu
14 265 Kč 861 Kč
-12 543 Kč
Čistý roční příjem
241 143 Kč
254 547 Kč
267 951 Kč

vlastní výpočty autora

 

Aby byl čistý roční příjem bezdětné OSVČ stejný jako u zaměstnance, tak musí mít OSVČ zisk 307 300 Kč. Což odpovídá:

  • příjmu 1 623 700 Kč a využití 80% výdajového paušálu (tj. 1 298 960 Kč)
  • příjmu 811 850 Kč a využití 60% výdajového paušálu (tj. 487 110 Kč)
  • příjmu 541 233 Kč a využití 40% výdajového paušálu (tj. 216 493 Kč)

Aby tedy měl OSVČ stejný čistý příjem jako zaměstnanec tak musí měsíčně fakturovat 135 308 Kč (1 623 700 Kč: 12), 67 654 Kč (811 850 Kč: 12), 45 103 Kč (541 233 Kč:12). Aby OSVČ využily v plné míře nezdanitelné položky, tak musí mít roční příjem poměrně vysoký (záleží na výši fakturace).

Kolik fakturuje OSVČ s nulovými náklady?

V praxi mají některé OSVČ téměř nulové náklady. Jedná se např. o nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním. Převážná část této práce je vykonávána doma na počítači. Tyto OSVČ uplatňují výdaje 40% paušálem. Protože mají skutečné výdaje nulové, tak platí nižší daně než zaměstnanci. Právě tito občané mají v praxi mnohdy výběru, zdali budou OSVČ nebo zaměstnanci. Roční fakturace je v tomto příapadě shodná s příjmem zaměstnance, tedy 300 000 Kč. Tyto OSVČ musí počítat s tím, že když budou mít stejný příjem jako zaměstnanci, tak nevyužijí v plné míře nezdanitelné položky.

  • Roční čistý příjem počítáme jako rozdíl mezi příjmem a daňovými povinnostmi, protože náklady jsou ve skutečnosti nulové.

Tabulka: Výpočet čistého příjmu OSVČ s nulovými výdaji v roce 2012

Text Bezdětný OSVČ OSVČ s jedním dítětem OSVČ s dvěma dětmi
Příjem 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
Výdaje (40% paušál) 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Zisk 180 000 Kč
180 000 Kč
180 000 Kč
Zdravotní pojištění
20 361 Kč 20 361 Kč 20 361 Kč
Sociální pojištění 
26 280 Kč 26 280 Kč 26 280 Kč
Daň z příjmu 2 160 Kč -11 244 Kč
-24 648 Kč
Čistý roční příjem 251 199 Kč 264 603 Kč 278 007 Kč
Daňová povinnost při uplatnění nezdanitelných položek ve výši 64 000 Kč
Základ daně
116 000 Kč 116 000 Kč 116 000 Kč
Daň z příjmu
0 Kč -13 404 Kč  -26 808 Kč
Čistý roční příjem
253 359 Kč 266 763 Kč 280 167 Kč

 vlastní výpočty autora

Jak to bude v roce 2013?

V příštím roce však čekají OSVČ využívající výdajové paušály změny. Výdajové paušály zůstaly zachovány i pro rok 2013. Kdo však uplatní výdaje paušálem, ten nebude moci uplatnit některé daňové slevy. Především na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč (24 840 Kč za rok) a daňové zvýhodnění na děti (1 117 Kč na každé dítě za každý měsíc). Kdo bude chtít uplatnit všechny slevy na dani, bude muset přejít na daňovou evidenci nebo účetnictví. Složité papírování je však pro některé OSVČ velmi nepříjemné, proto některé OSVČ zaplatí raději o něco více na dani z příjmu.

  • V našem konkrétním příkladu (základní verze) by OSVČ s jedním dítětem měla čistý roční příjem nižší o 13 404 Kč (231 543 Kč místo 244 947 Kč) a OSVČ se dvěmi dětmi by dokonce čistý roční příjem poklesl o 26 808 Kč (231 543 Kč místo 258 351 Kč).
  • Ještě k většímu rozdílu by došlo při využití slevy na manželku bez vlastních příjmů. V základní verzi by měla bezdětná OSVČ čistý roční příjem 255 408 Kč, s jedním dítětem 268 812 Kč, se dvěmi dětmi 282 216 Kč. V příštím roce by z důvodu neuplatnění slevy na manželku a děti měl OSVČ ve všech případech čistý roční příjem 231 543 Kč, což je výrazně méně než v letošním roce.

Daňová povinnost se zvýší všem OSVČ využívající paušály, které využívají i jiné daňové slevy, než pouze základní slevu na poplatníka. Živnostníci mající zaměstnanou manželku nebudou mít s uplatněním daňového zvýhodnění na děti problém, protože bude daňové zvýhodnění uplatňovat jejich manželka u zaměstnavatele.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ