Máte nehmotné bohatství firmy pod kontrolou?

14.06.2012 | , Econti
Tiskové zprávy


Skupina ECONTI uspořádala ve spolupráci s agenturou CzechInves a společností Schaffer & Partner odborný seminář na téma Ochrana nehmotného majetku a státní finanční příspěvky.

Cílem prezentace bylo seznámit vybrané zástupce z podnikatelské sféry nejen s aktuálními projekty Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 – 2013 a novelou zákona o investičních pobídkách, ale také s daňovými úlevami a snižováním nákladů na výzkum a vývoj v České republice a především s nástroji a s formami ochrany duševního vlastnictví s důrazem na licenční právo a asijskou jurisdikci.

„V dnešní době, kdy spoustu firem exportuje své výrobky do zahraničí, především na východní trhy, je velmi důležité, aby je měla chráněné. Je zajímavé, že například v roce 2003 bylo celkem uděleno 1 800 národních patentů a jen 3 evropské. Nicméně, v roce 2011 bylo schváleno pouze 667 národních, ale už 4 342 evropských patentů, což je obrovský nárůst. Je to důsledek narůstající internacionalizace obchodu,“ říká Aleš Eppinger, advokát Schaffer & Partner Legal.

V této oblasti je pro společnosti již nutností, aby své duševní vlastnictví chránila, ať už pomocí autorského práva (k dílu, či práva samotná) nebo prostřednictvím průmyslového vlastnictví (patenty, průmyslové a užitné vzory, licence, ochranné známky, označení původu či zeměpisné označení), jinak na to může velmi doplatit. 

V současné době se také objevily zajímavé příležitosti pro rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích prostřednictvím projektu CzechAccelerator. Hlavním cílem je pomoci nadějným a inovativním tuzemským firmám najít zahraničního partnera pro své podnikání (např. vstup cizího kapitálu nebo navázání obchodní spolupráce či komercializace produktů).

„Agentura CzechInvest prostřednictvím svým zastoupení může nabídnout  a zprostředkovat zájemcům nejen zajímavé kontakty např. v Silicon Valley (pro obory IT, Life Sciences, Nanotechnologie), ve Švýcarsku (pro obory Biotechnologie, PS, Cleantech) či Singapur (pro obory Life Sciences, Biotechnologie, ICT) nebo v dalších místech světa,“ říká Eva Bernardová z CzechInestu a dodává „ale také můžeme podnikatelům nabídnout čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Aktuálně jsou vyhlášené 3 výzvy, a to EDUCA (specifické školení zaměstnanců, podpora ve výši 25 % z celkových uznatelných nákladů až do výše 8 mil. Kč.), Nemovitosti (rekonstrukce, příprava zóny, vyhotovení projektové dokumentace, podpora ve výši až 16 mil. Kč) a Eko-energie (zvyšování účinnosti při výrobě – úspora energie, obnovitelné zdroje finanční dotace až do výše 30 mil. Kč).“ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím agentury CzechInvest se nyní zaměřilo na 3 oblasti podnikatelské podpory, kde vidí obrovský potencionál růstu,  a to Zpracovatelský průmyslu (zavedení nebo rozšíření výroby), Technologická centra (vybudování nebo rozšíření VaV centra) a Centra strategických služeb (zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu softwaru či high-tech opravárenského centra). Dalším nástrojem, které firmy mohou využít, je státní podpora výzkumu a vývoje.

„Při nedávné novelizaci daně z příjmu byla stanovena nová definice podporovaných výdajů, výše odčitatelných položek a definovala se spolupráce s výzkumnými institucemi. A mimo jiné, právě tyto změny napomáhají k podnikatelskému rozvoji,“ říká Milan Mareš, partner Schaffer & Partner

Detailnější informace o akci či fotografie najdete na www.econti.cz

„Navštivte naše webové stránky a přesvědčte se, že naše konference jsou tematicky přesně dle Vašich potřeb“ dodává po oficiálním ukončení General Event Manager David Zábrž.

 

 

 

 

 


Články ze sekce: Tiskové zprávy