Životní pojištění s investováním

20.06.2012 | , Firemnifinance.cz
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


Své místo na trhu s pojištěním začíná pomalu, ale jistě zabírat vedle kapitálového i tzv. investiční životního pojištění.

Finální částka, která bude na konci spoření vyplacena, není garantovaná pojišťovnou, ale závisí na úspěšnosti klientem zvoleného investičního portfolia.

Jak investiční životní pojištění funguje

Investiční životní pojištění má obvykle garantované vrácení počáteční investované částky. Další zhodnocení a tedy investiční riziko, ale již není na straně pojišťovny, nýbrž pojištěného. Při uzavírání pojistné smlouvy si klient pojišťovny vybírá fond s určitou investiční strategií. Za přijaté pojistné, nebo alespoň jeho část potom pojišťovna nakupuje investiční podílové jednotky. K tomuto účelu je pojištěnci zakládán speciální podílový účet. Výše vyplácené částky po uplynutí smluvní doby pojištění je závislá právě na hodnotě podílového účtu pojištěnce.

Do čeho lze investovat

Při výběru investiční strategie je zásadním kritériem ochota klienta riskovat. Nízkorizikovým investičním fondem jsou například státní obligace – jejich výnosnost není vysoká, ale jsou velmi bezpečnou komoditou. Dynamičtější fondy jsou založeny především na obchodování s akciemi. Případné výnosy jsou zde výrazně vyšší, což ale platí i o rizikovosti takové investice. Časté je investování do tzv. růstových akcií. Ty v současné chvíli nejsou rentabilní - nedosahují zisku, ale očekává se, že v budoucnu svou hodnotu výrazným způsobem navýší. Jedná se zejména o technologické inovace, digitální revoluce nebo změny životního prostředí.

Investiční pojištění pro děti

Životní pojištění s možností investic mohou mít uzavřené i děti. Pojištění nabízí krytí trvalých následků úrazu dítěte, případně může být rozšířeno i na pojištění denní dávky při hospitalizaci dítěte. Tento druh investičního pojištění lze uzavírat pro děti od 3 měsíců do 20 let. Naspořenou částku lze v některých případech odčerpávat v průběhu doby, na kterou bylo pojištění uzavřeno. Po uplynutí sjednané lhůty jsou veškeré naspořené finanční prostředky vypláceny již přímo pojištěnému dítěti.

Pokud se chcete dozvědět více podrobností o produktu, klikněte zde a sjednejte si pojištění online.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT