Jak stoupne zdanění „boháčů“?

11.07.2012 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2013 budou muset občané s nadstandardními příjmy odvádět tzv. „solidární daň“ a rovněž odvedou více na zdravotním pojištění. Čistá mzda občanů s vysokými příjmy bude tedy nižší. O kolik?

Při stejném příjmu stoupne občanům s příjmem přibližně nad 100 tisíc Kč zdanění. Při stejném příjmu v roce 2013 jako v letošním roce budou mít tedy nižší čistý příjem. A to ze dvou důvodů:

1) Zavedení solidární daně v letech 2013 až 2015

Solidární daň bude činit 7 % z rozdílu mezi příjmem ze zaměstnání a příjmem z podnikání a 48násobku průměrné mzdy. Solidární daň se tak nedotkne např. kapitálových příjmů nebo příjmu z pronájmu. Průměrnou mzdu každoročně stanovuje vyhláškou MPSV. Její výše je důležitá pro řadu ukazatelů (např. redukční hranice při výpočtu důchodu, výpočet nemocenských dávek, maximálního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2012 činí průměrná mzda 25 137 Kč. Pro příští rok dojde pravděpodobně k jejímu zvýšení. Rozdíl však nebude velký. Při hodnotě průměrné mzdy pro letošní rok činí tedy hranice 1 206 576 Kč za rok (což je současně i strop pro odvod sociálního pojištění). Pro zjednodušení můžeme tedy říci, že solidární daň se bude týkat všech zaměstnanců s měsíčním hrubým příjmem nad 100 548 Kč.  U OSVČ se posuzuje zisk za celý rok.

2) Zrušení stropu pro výpočet zdravotního pojištění v letech 2013 až 2015

V letošním roce je strop pro výpočet zdravotního pojištění ve výši 72násobku průměrné mzdy, tedy 1 809 864 Kč. Jakmile zaměstnanec během roku dosáhne stropu pro výpočet zdravotního pojištění, tak se již z částky nad tuto hranici zdravotní pojištění neodvádí. Ani ze strany zaměstnance, ani zaměstnavatele. Můžeme tedy zjednodušeně říci, že zrušení stropu pro výpočet zdravotního pojištění se dotkne všech zaměstnanců s měsíčním příjmem 150 822 Kč. U OSVČ se posuzuje zisk za celý rok.

Půjde uplatnit slevy na dani

Občané, kteří budou v příštím roce ze svého příjmu odvádět solidární daň, budou moci uplatnit všechny slevy na dani z příjmu. Tedy např. slevu na poplatníka, na manželku nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Zvýší se i náklady zaměstnavatelů

Zrušení stropu (maximálního vyměřovacího základu) pro výpočet zdravotního pojištění se dotkne i zaměstnavatelů. Zdravotní pojištění totiž odvádí z hrubé mzdy nejenom zaměstnanec (4,5 % z hrubé mzdy), ale také zaměstnavatel (9,0 % z hrubé mzdy zaměstnance). Zatímco v letošním roce při ročním příjmu zaměstnance ve výši 2 mil. Kč odvede zaměstnavatel na zdravotním pojištění za svého zaměstnance 162 888 Kč (9 % z 1 809 864 Kč), tak v roce 2013 odvede zaměstnavatel za svého zaměstnance 180 000 Kč (9 % z 2 000 000 Kč). Zaměstnavateli tedy stoupnou mzdové náklady o 17 112 Kč (180 000 Kč – 162 888 Kč).

Praktický příklad: Manager pan Černý má roční příjem (hrubou mzdu) 2 milióny korun. Je svobodný a bezdětný. U pana Černého si vypočítáme jeho čistou mzdu v letošním roce a v roce 2013. Počítáme, že limit pro výpočet solidární daně bude 100 548 Kč. Skutečná hodnota průměrné mzdy, ze které se bude počítat limit v příštím roce, není v tuto chvíli známa. Proto použijeme limit z letošního roku. Rozdíl však bude minimální. Limit pro odvod sociálního pojištění počítáme rovněž na úrovni letošního roku, tedy ve výši 1 206 576 Kč.

Tabulka: Výpočet čisté mzdy pana Černého v letech 2012 a 2013 (při roční hrubé mzdě 2 mil. Kč)

Text Rok 2012 Rok 2013
Hrubá mzda 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Sociální pojištění
placené zaměstnancem
78 428 Kč
(1 206 576 Kč x 6,5 %)
78 428 Kč
(1 206 576 Kč x 6,5 %)
Zdravotní pojištění
placené zaměstnancem
81 444 Kč
(1 809 864 Kč x 4,5 %)
90 000 Kč
(2 000 000 Kč x 4,5 %)
Sociální pojištění
placené zaměstnavatelem
301 644 Kč
(1 206 576 Kč x 25 %)
301 644 Kč
(1 206 576 Kč x 25 %)
Zdravotní pojištění
placené zaměstnavatelem
162 888 Kč
(1 809 864 Kč x 9 %)
180 000 Kč
(2 000 000 Kč x 9 %)
Superhrubá mzda
(zaokrouhleno na celá sta dolů)
2 464 500 Kč
(2 000 000 + 301 644 + 162 888)
2 464 500 Kč
(2 000 000 + 301 644 + 162 888)
Daň z příjmu 344 835 Kč
((2 464 500 Kč x 15 %) – 24 840)
344 835 Kč
((2 464 500 Kč x 15 %) – 24 840)
Solidární příspěvek  0 Kč 55 540 Kč
(2 000 000 Kč – 1 206 576 Kč) x 7 %
Čistá mzda 1 495 293 Kč
(2 000 000 – 78 428 – 81 444 – 344 835)
1 431 197 Kč
(2 000 000 – 78 428 – 90 000 – 344 835 – 55 540 Kč)
Efektivní zdanění celkem 25,23 % 28,44 %

vlastní výpočty autora


 
Jak jsme si v našem ukázkovém příkladu vypočítali, tak efektivní zdanění u zaměstnance s ročním příjmem 2 mil. Kč (tj. 166 667 Kč měsíčně) stoupne o 3,21 %. Čistá mzda při stejném hrubém příjmu poklesne v absolutním vyjádření o 64 096 Kč (z důvodu solidární daně o 55 540 Kč a z důvodu zrušení stropu pro výpočet zdravotního pojištění o 8 556 Kč). U občanů s vyššími příjmy by byl rozdíl vyšší.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ