Řecko minimální mzdu snižuje, Bulharsko zvyšuje

17.07.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Ve většině evropských zemí se minimální mzda mění, alespoň jednou za dva roky. Česko je jedinou zemí, kde je minimální mzda od ledna 2007 pořád ve výši 8 000 Kč. Během letošního roku změnilo několik zemí minimální mzdu, v Řecku od března klesla o pětinu. Jak vysoká je minimální mzda v Evropě?

Minimální mzda je zákonem stanovena ve většině evropských zemí. Minimální mzda není zavedena např. pouze v zemích Skandinávie, kde mají odbory silnou pozici a kde kolektivní smlouvy zaručují zaměstnancům vyšší minimální mzdu, než by jim zaručovala legislativa.

Zaměstnanci vykonávající pomocné a málo placené práce jsou tak na tom v zemích Skandinávie lépe než ve většině evropských zemí. Minimální mzda ještě není stanovena ani v Německu, kde se o jejím zavedení dlouhodobě uvažuje. V Německu však platí platové tarify. Minimální mzda plní důležitou motivační funkci. Od minimální mzda se mnohdy odvádí důležité platby.

Minimální mzda není evropskou zvláštností

Odpůrci minimální mzdy tvrdí, že zvyšuje firmám náklady a zvyšuje nezaměstnanost. Příznivců minimální mzdy však v posledních letech jednoznačně přibývá. Vždyť minimální mzda je zákonem stanovena i v USA, tedy zemi s nejliberálnější pracovně-právní úpravou. Zatímco délka dovolené nebo délky výpovědní lhůty není v USA legislativou stanovena, tak minimální mzda ano.

  • V USA činí národní minimální mzda od letošního roku 7,25 dolarů (5,95 euro) za hodinu. Jednotlivé americké státy (popř. města) si však mohou stanovit vyšší minimální mzdu. Nejvyšší minimální mzda je v San Francisku (10,24 dolarů za hodinu).
  • Minimální mzda je zákonem stanovena i v dalších vyspělých mimoevropských zemích. Např. v Austrálii 606 australských dolarů týdně (505 euro), v Japonsku 618 až 739 jenů (6,41 euro až 7,65 euro) za hodinu, v Kanadě 9,27 až 11 kanadských dolarů za hodinu (7,46 euro až 8,86 euro za hodinu).

Změny v Evropě během roku 2012

Většinou zvyšují jednotlivé země minimální mzdu od ledna nového roku. Není to však pravidlem. Ke snižování minimální mzdy dochází výjimečně. Během ekonomické krize snížilo minimální mzdu např. Irsko a od března letošního roku Řecko. Během letošního roku 2012 změnilo minimální mzdu hned několik zemí: Řecko (od března), Bělorusko a Bulharsko (od května). Pouze v Řecku došlo ke snížení minimální mzdy.

Nejdéle se neměnila minimální mzda v Česku

V Česku se minimální mzda nezvyšovala od roku 2007, což je nejdéle ze všech evropských zemí uvedených v tabulce. V drtivé většině zemí se zvyšovala minimální mzda v roce 2012 nebo v roce 2011. Výjimkami jsou Moldavsko (od roku 2010), Chorvatsko a Rakousko (od roku 2009), Litva (od roku 2008). Protože se v Česku minimální mzda od roku 2007 nezvyšovala a průměrné mzda se každoročně zvyšovala, tak v současné době patří Česko mezi země s nejnižším poměrem minimální mzdy vůči průměrné mzdě v Evropě. Z členských zemí EU, kde je minimální mzda zavedena, je tento poměr vůbec nejnižší.

Od 72 euro po 1 802 euro

V současné době se minimální mzda v Evropě pohybuje od 72 € za měsíc (v Bělorusku) po 1 802 € v Lucembursku. V zemích, kde není národní měnou euro, jsme hodnotu přepočítali aktuálním kursem. Vyšší minimální mzda než v Česku je tak dokonce v Turecku, Maďarsku, Slovensku, Polsku či Chorvatsku.

  • Vyšší než tisíc euro měsíčně je minimální mzda v Lucembursku (1 802 €), Belgii (1 499 €), Irsku (1 499 €), Nizozemí (1 447 €), Francii (1 399 €), Velké Británii (1 332 €), Islandu (1 227 €) a Rakousku (1 000 €).
  • Nižší než 150 € je minimální mzda v Bělorusku (72 €), Moldavsku (73 €), Ukrajině (100 €), Rusku (116 €), Makedonii (130 €), Albánii (146 €) a Bulharsku (148 €).


Tabulka: Minimální mzda ve vybraných evropských zemích (k 1. 7. 2012)

Země Minimální mzda (v euro) Země Minimální mzda (v euro)
Lucembursko 1 802
Slovensko 372
Belgie 1 499
Maďarsko 317
Irsko 1 499
Turecko 316
Nizozemí 1 447
Česko
315
Francie 1 399
Estonsko
290
Velká Británie
1332 Lotyšsko 287
Island
1227
Černá Hora 240
Rakousko 1000
Litva 232
Andora 930
Srbsko 177
Kypr
909 Rumunsko 154
Slovinsko 748
Bulharsko 148
Malta 685
Albánie 146
Španělsko 642
Makedonie 130
Řecko 586
Rusko 116
Portugalsko 485
Ukrajina 100
Chorvatsko 376
Moldavsko
73
Polsko 357
Bělorusko 72

Pramen: Federation of European Employers – Review of minimum wage rates
Poznámka: přepočteno aktuálním kursem ze dne 13. července 2012

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ