Jaké je efektivní zdanění práce dle příjmu?

23.07.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Občané s nadstandardními příjmy mají v Česku nejnižší efektivní zdanění mzdy. Přestože je v Česku rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob a jednotné sazby sociálního a zdravotního pojištění, tak se celkové zdanění u jednotlivých mezd liší. Velmi vysoké efektivní zdanění budou mít příští rok pracující důchodci.

Vlivem výpočtu daně z příjmu ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance zaměstavatelem a uplatnění slevy na poplatníka, se efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob pohybuje v Česku od 0 % do téměř 20 %. Efektivní sazba sociálního a zdravotního pojištění je stejná až do stropu pro odvod pojistného, potom klesá. Nejnižší efektivní zdanění tak mají občané s velmi nadstandardními příjmy.

Co je to efektivní zdanění?

Rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance a mzdovými náklady zaměstnavatele tvoří daně (zdanění práce). Porovnávním čisté mzdy a všech daní ze mzdy zjistíme efektivní zdanění. Efektivní zdanění se liší dle příjmu, přestože nemáme zavedeno progresivní zdanění. Proč?

  • U daně z příjmu fyzických osob uplatňujeme slevy na dani. Při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok, tak zaměstnanci s nízkými příjmy neodvedou na dani z příjmu fyzických osob ničeho.
  • Sociální a zdravotní pojištění se odvádí pouze do stropu pro odvod pojistného. Pro rok 2012 přitom výrazně pokles strop pro výpočet sociálního pojištění. Občané s nadstandardními příjmy tak mají v letošním roce nižší zdanění než v roce 2011. Sociální pojištění se odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu, kterým pro rok 2012 je částka 1 206 576 Kč (v roce 2011 to bylo 1 781 280 Kč). Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je 1 809 864 Kč.
  • Protože se daň z příjmu vypočítává ze superhrubé mzdy, tak po dosažení stropu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění klesá i efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob.

Praktické příklady: V přiložené tabulce si vypočítáme zdanění práce u jednotlivých typů mezd. Ve všech případech si vypočítáme zdanění práce u bezdětného zaměstnance, který neuplatňuje žádnou nezdanitelnou položku ani další slevu na dani mimo základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok. Výpočet je proveden na roční bázi. Např. roční příjem 300 tisíc Kč odpovídá měsíční hrubé mzdě 25 tisíc Kč.


Tabulka: Výpočet efektivního zdanění práce u jednotlivých příjmů (v Kč)

Roční
hrubý
příjem
Soc. poj.
(6,5%)
Zdrav. poj.
(4,5%)
 Daň z příjmu Soc. poj. zaměstnavatel
(25 %)
Zdrav. poj. zaměstnavatel
(9 %)
Ćistá mzda Mzdové náklady Efektivní zdanění
100 000 6 500 4 500 0 25 000 9 000 89 000 134 000 33,6%
150 000 9 750 6 750 5 310 37 500 13 500 128 190 201 000 36,2%
200 000 13 000 9 000 15 360 50 000 18 000 162 640 268 000 39,3%
250 00 16 250 11 250 25 410 62 500 22 500 197 090 335 000 41,2%
300 000 19 500 13 500 35 460 75 000 27 000 231 540 402 000 42,4%
350 000 22 750 15 750 45 510 87 500 31 500 265 990 469 000 43,3%
400 000 26 000 18 000 55 560 100 000 36 000 300 440 536 000 43,9%
500 000 32 500 22 500 75 660 125 000 45 000 369 340 670 000 44,9%
1 000 000 65 000 45 000 176 160 250 000 90 000 713 840 1 340 000 46,7%
2 000 000 78 428 81 444 344 835 301 644 162 888 1 495 293 2 464 532 39,3%
3 000 000 78 428 81 444 494 835 301 644 162 888 2 345 293 3 464 532 32,3%

vlastní výpočty autora

Zdanění práce se v Česku s rostoucím příjmem stoupá. Občan s měsíční mzdou 8 333 Kč má efektivní zdanění práce 33,6 %, zaměstnanec s měsíční mzdou 83 333 Kč má efektivní zdanění práce 46,7 %. Po dosažení stroupu pro výpočet sociálního pojištění však začíná efektiní zdanění citelně klesat. Zaměstnanec s měsíční mzdou 166 667 Kč má efektivní zdanění práce již pouze 39,3 %. A čím vyšší příjem, tím nižší efektivní zdanění práce. Zaměstnanci s velmi nadstandardními příjmy potom mají efektivní zdanění práce dokonce nižší než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. 

Nejvyšší efektivní zdanění budou mít penzisté

Vládní dohoda počítá se zvýšením zdanění u pracujících důchodců od příštího roku. Nejvyšší efektivní zdanění tak budou mít pracující penzisté. V příštím roce by se tedy čistá mzda počítala dle současných pravidel, pracující důchodci by však nemohli uplatnit slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně. Základní sleva na poplatníka totiž činí 24 840 Kč za celý rok.

  • Např. pracující důchodce s ročním příjmem 200 tisíc Kč by měl stejné odvody jako v přiložené tabulce, ale na dani z příjmu by zaplatil místo 15 360 Kč hned 40 200 Kč. Čistá mzda pracujícího důchodce by byla v tomto případě o 24 840 Kč nižší, tedy 137 800 Kč. Efektivní zdanění by v tomto případě dosáhlo dokonce 48,6 %. Čistá mzda by činila pouze polovinu mzdových nákladů zaměstnavatele.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ