Zdanění cigaret v Česku a zemích EU

23.08.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Vládní návrh počítá se zvýšením spotřební daně u cigaret od příštího roku. Cigarety však zdraží i kvůli plánovanému zvýšení DPH. Jak se podílí daně na ceně cigaret v Česku? Jak je to v ostatních zemích EU?

Cenu cigaret ovlivňuje nejenom výše spotřební daně u cigaret, ale rovněž sazba DPH. Základní sazba DPH se přitom má příští rok zvýšit z 20 % na 21 %. Současně počítá vládní návrh se zvýšením spotřební daně u cigaret tak, aby minimálně spotřební daň v roce 2013 činila 2,18 Kč z cigarety a v roce 2014 potom 2,25 Kč z cigarety. V letošním roce činí spotřební daň minimálně 2,10 Kč u cigarety.

Cigarety zdraží o 2 Kč

Jak si na názorných příkladech vypočítáme dále v textu, tak legislativní změny zvýší cenu krabičky cigaret pro příští rok o 2 Kč, obdobné zdražení se potom dá očekávat od roku 2014.

Jak se počítá spotřební daň?

V Česku se spotřební daň u cigaret počítá jako součet:

  • součinu procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těcho cigaret dělený stem,
  • součinu pevné části sazby daně a počtu kusů.

Základem pro výpočet procentní části spotřební daně u cigaret je cena pro konečného zákazníka a základem daně pro pevnou část spotřební daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.

  • U cigaret je v roce 2012 pevná sazba daně 1,12 Kč za kus a procentní část daně je 28 %. Pro rok 2013 počítá vládní návrh s pevnou sazbou daně 1,16 Kč za kus a procentní částí daně by byla 27 %.
  • Minimální sazba daně však činí v letošním roce 2,10 Kč za kus, pro rok 2013 počítá vládní návrh s minimální daní ve výši 2,18 Kč za kus a v roce 2014 dokonce 2,25 Kč za kus.

Praktický příklad

1)Cena krabičky 65 Kč

U krabičky (20 ks) cigaret za 65 Kč se použije minimální sazba daně.

  • Rok 2012: Protože spotřební daň vypočítaná podle vzorce je nižší než minimální sazba spotřební daně. Spotřební daň u krabičky cigaret za 65 Kč činí tedy 42 Kč (2,10 Kč x 20 kusů). I u nejlevnějších cigaret tedy musí být zaplacena spotřební daň v minimální výši 42 Kč. DPH činí 10,83 Kč (65 Kč: 120 x 20). Celkové zdanění tak dosahuje 81 % konečné ceny cigaret.
  • Rok 2013: Spotřební daň vypočítaná dle vzorce bude opět nižší než minimální sazba daně. Spotřební daň u krabičky cigaret za 65 Kč by byla 43,60 Kč (2,18 Kč x 20 kusů). DPH by byla 11,28 Kč (65 Kč: 121 x 21). Celkové zdanění by bylo 84,4 % konečné ceny cigaret.

Protože zdanění krabičky cigaret stoupne o 2,05 Kč, tak minimálně o 2 Kč bude muset stoupnout krabička cigaret, aby obchodníci byli na svých číslech roku 2012. Více budou muset stoupnout ceny především levnějších cigaret.

2)Cena krabičky 75 Kč

U krabičky (20 ks) cigaret za 75 Kč se spotřební daň vypočítá podle vzorce.

  • Rok 2012: Nejdříve vypočítáme součin procentní části sazby daně: 21 Kč (28 % ze 75 Kč). Nyní vypočítáme součin pevné části sazby daně: 22,4 Kč (1,12 Kč x 20 kusů). Spotřební daň v tomto případě činí 43,40 Kč (21 Kč + 22,4 Kč). DPH činí 12,50 Kč (75 Kč: 120 x 20). Celkové zdanění tak dosahuje 74,5 % konečné ceny cigaret.
  • Rok 2013: Opět si nejdříve vypočítáme součin procentní částki sazby daně: 20,25 Kč (27 % ze 75 Kč). Nyní si vypočítáme součin pevné části sazby daně: 23,20 Kč (1,16 Kč x 20 kusů). Spotřební daň v tomto případě činí 43,45 Kč (20,25 Kč + 23,20 Kč). Protože je však spotřební daň vypočítána podle vzorce nižší než minimální sazba daně 2,18 Kč za kus, tak se použije minimální sazba daně. Spotřební daň bude tedy 43,60 Kč (20 kusů x 2,18 Kč). DPH by činila 13,02 Kč (75 Kč: 121 x 21). Celkové zdanění by tedy činilo 75,5 % konečné ceny cigaret.

3)Cena krabičky 67,84 Kč

V databázi Evropské komise je v členských zemích EU uvedena průměrná cena za 1 000 cigaret v roce 2012. U zemí, kde není národní měnou euro, je cena ovlivněna i použitým aktuálním kursem. V Česku to je 136,35 euro za 1 000 cigaret. Průměrná cena krabičky cigaret (20 ks) tak v  Česku při použití aktuálního kursu 24,878 Kč činí 67,84 Kč. Spotřební daň v tomto případě je rovněž 42 Kč. Spotřební daň tak činí 61,91 % (42 Kč: 67,84 Kč) konečné ceny krabičky cigaret.

Nejvyšší spotřební daň je v Bulharsku

Rozdíly ve spotřební dani na 1 000 cigaret jsou v členských zemích EU velké. Nedá se přitom říci, že by vyšší spotřební daň příliš snížila počet kuřáků v zemi. Spotřební daň u cigaret v Česku je v rámci zemí EU mírně podprůměrná.

Nejnižší spotřební daň, při průměrné ceně krabičky cigaret v dané zemi v procentním vyjádření, byla v červenci 2012 v Lucembursku (57,08 %), Itálii (58,42 %) a Dánsku (59,22 %). Nejvyšší spotřební daň, při průměrné ceně krabičky cigaret je v Bulharsku (69,98 %), Estonsku (67,72 %), Slovensku (65,71 %) a Polsku (65,58 %).

Výše spotřební daně u krabičky cigaret v EU (k 1. červenci 2012)

Země Spotřební daň (v % k průměrné ceně krabičky cigaret)
Bulharsko 69,98
Estonsko 67,72
Slovensko 65,71
Polsko 65,58
Velká Británie 65,46
Španělsko 65,10
Řecko 65,00
Finsko 64,86
Portugalsko 64,33
Francie 64,25
Maďarsko 64,13
Irsko 64,08
Lotyšsko 63,92
Slovinsko 62,94
Nizozemí 62,48
Malta 62,23
Česko 61,91
Litva 61,04
Kypr 60,94
Rumunsko 60,88
Švédsko 60,83
Německo 60,00
Rakousko 59,73
Belgie 59,50
Dánsko 59,22
Itálie 58,42
Lucembursko 57,08

Pramen: European Commission, Excise Duty Tables, Part III. Manufactured Tobacco, July 2012Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát