Benešová: Krize změnila přístup firem k řízení financí

31.08.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Od finančních oddělení se nyní stále více vyžadují kromě technických výstupů také analýzy, plánovaní, identifikace rizik, ale i komunikace uvnitř firmy a kontroly, uvedla v rozhovoru pro Finance.cz Kateřina Benešová, ředitelka ACCA. Zároveň vyzdvihuje rostoucí význam celoživotního vzdělávání a profesních kvalifikací.

Kateřina Benešová je ředitelkou ACCA, nejvýznamnější světové organizace sdružující certifikované účetní, pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Nedávno získala jako jedna z prvních v České republice nejprestižnější vzdělání, jež lze získat v oblasti personalistiky, tzv. kvalifikaci CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)

Dobrý den, co si můžeme představit pod zkratkou vaší účetní asociace?
ACCA je globální organizace sdružující profesní účetní, která nabízí kvalifikace schopným a ambiciózním lidem z celého světa, hledajícím úspěšné uplatnění v oblasti účetnictví, financí a managementu. Asociace působí ve více než 170 zemích a prostřednictvím sítě 80 kanceláří poskytuje celosvětově služby a podporu 154 000 členům a 432 000 studentům.

Jak se ve firmách uplatňují odborníci na finance?
Organizace, ať již státní nebo soukromé, které finanční povědomí budují od začínajících zaměstnanců až po nejvyšší úrovně ve vedení společnosti, profitují z faktu, že finanční management není viděn jako břímě, ale jako součást kultury společnosti. Finance jsou tak přirozenou součástí každodenních aktivit společnosti. Proto každá firma, malá či velká, v jakémkoliv odvětví, potřebuje svého finančního poradce – ať už si ho najme, anebo má vlastní finanční a účetní oddělení.

Jste jednou ze dvou zástupců České republiky v Evropské federaci účetních. Co takový post obnáší?
V roce 2010 jsem působila například ve výboru, který organizoval prezidentský kongres všech členských organizací FEE – tématem byla „Účetní profese v roce 2020“. Doposud pracuji také ve výboru zaměřeném na vzájemné uznávání profesních účetních kvalifikací v rámci jednotlivých zemí.
Obecně své členství v Evropské federaci účetních vnímám jako skvělou příležitost ovlivňovat agendu a priority týkající se finanční profese u nás i v zahraničí.

Změnila se role finančního oddělení ve firmách s příchodem krize?
Ano, a to velmi výrazně. Od finančních oddělení se nyní stále více vyžadují kromě technických výstupů také analýzy, plánovaní, identifikace rizik, ale i komunikace uvnitř firmy a kontroly. Je třeba mnohem více čísla prezentovat a vysvětlovat, co znamenají. Zároveň je kladen velký důraz na komentáře a prezentace, a to jak interně zaměstnancům, tak i externě akcionářům, věřitelům, zákazníkům.

Na co jiného by ještě nemělo finanční oddělení v dnešní době zapomínat?
Myslím, že dnes platí dvojnásobně, že účetní významně přispívají k fungování firmy snižováním nákladů a určováním faktorů, které hodnotu a profit firmy vytvářejí. Jsou prostředníkem k zajištění financí i správcem bilančních výkazů. Profesionální rozhodnutí účetních a snaha profese o zajištění etických principů v každém sektoru a odvětví jsou pro společnosti životně důležitá. Tyto atributy jsou potřebné pro řízení firmy v současných nelehkých podmínkách a zároveň pro zajištění dlouhodobých cílů společnosti. Finanční oddělení dnes musí být schopno překonávat změny a inovovat, ale i pracovat s neúspěchem, na který dříve firmy nebyly zvyklé.

Změnila se také role finančních ředitelů (CFO)?
V posledních měsících jejich role určitě vzrostla. CFO dnes zastává roli správce finančního konání a je klíčovým partnerem při vytváření dlouhodobých hodnot. Není náhodou, že se profesní účetní a finanční odborníci objevují v dozorčích radách společností, které se pohybují na světových burzách. Finanční ředitelé už také nejsou vnímání jen jako akcionáři, kteří chtějí porozumět a zanalyzovat výsledky hospodaření společnosti. Obchodní partneři se nyní bedlivě zajímají o dodavatele, dodržování etických norem a dopad aktivit firmy na společnost i životní prostředí. CFO, stejně jako celé finanční oddělení, se tak čím dál více stává i jakýmsi strážcem firemní značky, který ručí za zodpovědné jednání firmy.

Do jaké míry stojí za úspěchem firmy kvalita jejích zaměstnanců?
Existuje zde přímá úměra – čím kvalitnější jsou lidé, tím úspěšnější je firma. Určitě všichni z nás mají zkušenost s tím, že se při pohovoru většinou rozhodujeme nejen na základě toho, zda je nám daný uchazeč sympatický. Hlavním ukazatelem by mělo být, zda odborník svému oboru opravdu rozumí.

Jaký je Váš pohled na náročnost vysokoškolského studia ekonomického směru? Zvyšují se studijní požadavky?
Určitě ano, i když musím říct, že já sama jsem účetnictví nestudovala. ACCA pravidelně organizuje akce pro studenty na vysokých školách a na některých univerzitách máme možnost i čas od času přijít do hodiny. Nicméně stále si myslím, že výuka na vysokých školách je příliš teoretická a uchazeče ne vždy připraví na realitu pracovního života. Největší problém stále vidím také v systému hodnocení, který je podle mě stále velmi subjektivní.

Na vysokých školách existuje celá řada ekonomických oborů, mnoho v rámci soukromých vysokých škol. Myslíte si, že tou kvantitou mohla utrpět kvalita vzdělávání?
Ano, kvantita zde často bývá na úkor kvality. Proto je důležité, aby se lidé vzdělávali celoživotně, a především aby byl konečně správně pochopen význam profesních kvalifikací. Tu vám zajistí právě úzké zaměření na zvolený obor, který vás připraví a proškolí opravdu do hloubky.

Jaké „parametry“ potenciálního zaměstnance dnes zajímají firmy především?
V prvé řadě jde jistě o prezentaci sebe sama a také o to, jak se uchazeč dokáže adaptovat a reagovat na dané situace. Je důležité nebát se změny a být schopen řešit problémy. Oceňuje se rovněž loajalita a jazyková vybavenost (angličtina je samozřejmost, další jazyky výhodou). V dnešní době se také klade velký důraz na to, zda uchazeč „zapadne“ do týmu a zda mu bude prospěšný.

Co pro Vaši kariéru znamená nedávné získání kvalifikace CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) a co bylo podmínkou jeho získání?
CIPD mi poskytla skvělou příležitost lépe se orientovat v oblastech lidských zdrojů, ve výběru zaměstnanců, vzdělávání, motivování i v uchování si klíčových zaměstnanců ve firmě. Zároveň lépe propojuji strategie firmy s jejím HR oddělením a uvědomuji si, jak nesmírně důležitou úlohu hraje střední management a jak je důležité znát i obchodní strategii firmy, pro kterou pracujeme. K tomu, abych získala titul CIPD, jsem musela složit devět písemných zkoušek právě z výše zmíněných oblastí a dále sedm písemných případových studií na určité téma, v nichž se daná problematika řešila ve své společnosti, včetně doporučení možných řešení.


Děkuji za rozhovor,
Lukáš Pololáník, Finance.cz


Kateřina BenešováKateřina Benešová je ředitelkou ACCA, nejvýznamnější světové organizace sdružující certifikované účetní, pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti, dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví (finanční řízení podniku, daně, základy účetnictví IFRS, mezinárodní právo, audit aj.).

Kateřina Benešová nedávno získala jako jedna z prvních v České republice nejprestižnější vzdělání, jež lze získat v oblasti personalistiky, tzv. kvalifikaci CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), kterou poskytuje PwC Česká republika. Kvalifikace získali dále i další tři HR manažeři (Lucie Baranová/Ostroj, Hana Táborská/Oracle, Jiří Hofbauer/Česká pojišťovna, Petra Doušová/Boehringer Ingelheim a Eva Jiruše/CA).

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ